LHHVN: Những kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Ngày 15/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” với sự tham dự và chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng với các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã báo cáo nhiều thành tựu nổi bậc của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hanh động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Liên hiệp Hội Việt Nam chính thức được thành lập năm 1983, khi đó được xác định là “Tổ chức quần chúng xã hội tự nguyện của tất cả các hội khoa học và kỹ thuật của người Việt Nam ở trong và ngoài nước”. Qua dòng thời gian, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam phấn đấu liên tục và đã có nhiều cống hiến trong việc phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức đoàn kết trong khối liên minh công - nông - trí vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì vậy, ngày 16/4/2010 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW khẳng định “Liên hiệpHội Việt Nam có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”, “Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và đội ngũ trí KH&CN”. Từ đó đến nay trong các Văn kiện của Đảng, các phát biểu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đều khẳng định Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.

Trong giai đoạn năm 2016 -2020, toàn hệ thống đã chủ độngthực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VII của Liên hiệp Hội Việt Nam và đạt được những kết quả tích cực. Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức được đổi mới, công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ trí thức KH&CN được quan tâm hơn, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trong nước. Vị thế, vai trò chính trị - xã hội của Liên hiệp Hộiở TW, địa phương được tiếp tục khẳng định; hệ thống 2 cấp của Liên hiệp Hội từ TW đến địa phương ngày được củng cố và hoàn thiện.Nội dung và phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú; hoạt động tôn vinh trí KH&CN tiêu biểu được Liên hiệp Hội Việt Namkhởi xướng và lan tỏa tới nhiều hội thành viên.Nhiều chương trình thỏa thuận hợp tác được ký kết, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội ở TW, địa phương, các hội ngành thành viên, các tổ chức KH&CN triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn theo các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), phát triển công nghệ, tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH), tho6gng tin và phổ biến kiến thức (TT&PBKT), thúc đẩy các phong trào sáng tạo kỹ thuật và hợp tác quốc tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Phó Chủ tịch LHHVN Phạm Quang Thao báo cáo hoạt động của LHHVN trước Hội nghị

Liên hiệp Hội Việt Nam là nơi tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN hiện có 153 hội thành viên, bao gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương, 90 Hội khoa học và kỹ thuật ngành toàn quốc, Quỹ VIFOTEC, Nhà xuất bản Tri thức, Báo Tri thức và Cuộc sống và 596 tổ chức KH&CN trực thuộc; tập hợp, quy tụ và thu hút được khoảng 3,7 triệu hội viên, trong đó có trên 2,2 triệu trí thức KH&CN, chiếm tới 32,4% trí thức KH&CN cả nước.

Một số kết quả nổi bật của Liên hiệp Hội Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Chủ động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến vận động trí thức, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

Đảng đoàn Liên hiệp Hội ở Trung ương (TW) và Đảng đoàn của các Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với cấp ủy đảng tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các cán bộ khoa học, các hội viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ trí thức KH&CN; chỉ đạo các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đăng tải nhiều thông tin, bài viết để tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, về sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; về các chủ trương, chính sách liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của MTTQVN, Liên hiệp Hội ở TW và địa phương đã lựa chọn và tiến cử các nhà khoa học có uy tín tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu đã phát huy được vai trò là người đại biểu của nhân dân, nói lên tiếng nói của đội ngũ trí thức KH&CN và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, khẳng định được tài năng và bản lĩnh của mình, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đội ngũ trí thức KH&CN trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đẩy mạnh triển khai hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo KH&CN Việt Nam

Chủ trì tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi sáng tạo KH&CN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hoạt động sáng tạo KH&CN, từ năm 1992, Liên hiệp Hội Việt Nam và Bộ KH&CN là hai cơ quan chủ trì chính phối hợp với các bộ, ngành thành lập Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Vifotec) để tổ chức các Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc nhằm động viên, khuyến khích các nhà khoa học, các nhà sáng tạo trong cả nước có sản phẩm hữu ích đóng góp cho sự nghiệp phát triển KH&CN và góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của đất nước.

Giai đoạn 2015-2020, có 7.677 công trình, đề tài, giải pháp kỹ thuật trên cả nước tham dự với 1.490 công trình đạt giải. Trên cơ sở đó, lựa chọn, tổ chức các đoàn tham gia Triển lãm sáng tạo KHCN ở các nước như Hàn Quốc, Malaysia, Thái lan,… để giới thiệu, thương mại hóa các sản phẩm KH&CN của Việt Nam và giao lưu, trao đổi với các nhà khoa học trên thế giới. Thông qua các Giải thưởng, Hội thi và Cuộc thi, các nhà khoa học và sáng tạo cả nước đã ứng dụng thành công và hiệu quả hàng nghìn sáng kiến sáng chế vào sản xuất và đời sống, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng, đặc biệt làm cho sáng tạo KH&CN trở thành phong trào tích cực trong các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp, trong nhân dân và các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biều tham dự tại điểm cầu HN tham quan các triển lãm bên lề Hội nghị

Thí điểm tổ chức hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu

Từ năm 2015 đến 2020, Liên hiệp Hội Việt Nam đã 3 lần tổ chức tôn vinh và trao biểu trưng Trí thức KH&CN tiêu biểu cho 445 trí thức thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; nhiều Đồng chí Lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, động viên khích lệ đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà.

Kết quả hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu đã từng bước tạo được sức lan tỏa tích cực trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam và trong xã hội; nhiều Hội ngành toàn quốc và Liên hiệp hội địa phương đã tham mưu bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo, xây dựng, ban hành quy chế tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu, trong đó một số hội thành viên đã tổ chức thành côngHội nghị tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu theo ngành hoặc địa phương.

Phối hợp tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam

Thực hiện Quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-MTTW-BTT ngày 27/5/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào dịp kỷ niệm Quốc khánh hàng năm.

Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Giai đoạn 2015-2020,các hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam đã thực hiện trên 3.000 nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội (TV,PBXH), góp ý khách quan, thẳng thắn và kịp thời nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách, các dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhiều dự án đầu tư trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Các nhiệm vụ tập trung vào góp ý các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, KH&CN, giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), BVMT, y tế; các dự thảo luật quan trọng; các dự án đầu tư trọng điểm; các vấn đề nóng cần sự vào cuộc của trí thức KH&CN.

Từ đầu năm 2021, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức phản biện 3 dự thảo Quy hoạch lớn của ngành giao thông theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, đó là:“Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; “Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Cùng với đó, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức góp ý, phản biện dự thảo "Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030", dự thảo "Đề án Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia”, Dự thảo Đề án Chiến lược quốc gia phát triển   đội ngũ trí thức, dự thảo “Nghị định thi hành chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường”.Nhiều ý kiến góp ý của Liên hiệp Hội Việt Nam đã được cơ quan chủ trì soạn thảo các Dự án nghiên cứu tiếp thu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biều tham dự tại điểm cầu HN tham quan các triển lãm bên lề Hội nghị

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Liên hiệp Hội Việt Nam ngày 14/7/2021 đã tổ chức Hội thảo “Đội ngũ trí thức với việc ngăn chặn và phòng chống Covid-19”. Hội thảo nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học và dư luận xã hội. Thông qua hội thảo, đã khẳng định trình độ và tâm huyết của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, đã ra sức nghiên cứu, sản xuất bộ kit xét nghiệm Covid, thử nghiệm các loại vaccine (dự kiến đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có vacxin thương hiệu Việt và trở thành 1 trong 5 quốc gia chế tạo được vacxin), đưa ra các phác đồ điều trị, các phương pháp chữa bệnh, các thiết bị công nghệ phòng chống dịch bệnh, chữa trị bệnh nhân và biện pháp bảo vệ những người làm trong lĩnh vực y tế. Cùng với đó thì Liên hiệp Hội Việt Nam còn tổ chức để các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong điều trị Covid như công nghệ Plasma, công nghệ Laze…, khuyến khích các tổ chức KH&CN trực thuộc tham gia nghiên cứu và sản xuất trang thiết bị khử khuẩn, trang phục y tế, thuốc điều trị Covid, thực phẩm chức năng hỗ trợ người mắc bệnh Covid. Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam cũng kêu gọi quyên góp được 1 tỷ đồng ủng hộ những địa phương bị dịch bệnh nặng nề.

Qua 5 năm triển khai thí điểm Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp theo Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức 33 diễn đàn với rất nhiều chủ đề đa dạng, phong phú liên quan đến cơ chế chính sách, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, hoặc còn có nhiều ý kiến khác nhau, chẳng hạn như: an toàn vệ sinh thực phẩm, tự chủ giáo dục, đạo đức nghề nghiệp, cải cách hành chính, chính sách đối với trí thức.

Thực hiện vai trò thành viên của MTTQVN, Liên hiệp Hội Việt Nam đã ký kết một số chương trình phối hợp giám sát do Ủy ban TW MTTQVN chủ trì, như: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XI) về phát triển KH&CN và Luật KH&CN; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH TW (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT và ứng phó với BĐKH... Nhiều hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia chủ trì hoặc là đơn vị nòng cốt trong các đoàn giám sát của MTTQVN, như: Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam xây dựng bộ tiêu chí và chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế tư; Hội An toàn vệ sinh lao động Việt Nam tham gia giám sát pháp luật về an toàn thực phẩm….

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN

Truyền thông, giới thiệu kết quả hoạt động của toàn hệ thống thông qua trang thông tin điện tử tổng hợp vusta.vn ở cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, từ đó tăng cường mối liên hệ tương tác nhiều chiều giữa các tổ chức thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam với xã hội và bạn bè quốc tế; xuất bản định kỳ bản tin phổ biến kiến thức và chuyên đề phổ biến kiến thức dưới dạng bản tin điện tử.

Các Liên hiệp hội địa phương, hội ngành thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc đã chủ trì, phối hợp tổ chức hàng ngàn hội thảo, tọa đàm, các chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ báo chí, PBKT khoa học và kỹ thuật (KH&KT). Nhà xuất bản Tri thức xuất bản/tái bản mỗi năm khoảng 150 đầu sách thuộc tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới và Tri thức phổ thông

Các hội thành viên thường xuyên biên soạn, xuất bản một số lượng lớn các loại sách chuyên ngành, sách tham khảo, tài liệu, tờ rơi nhằm phổ biến kiến thức cho người dân và hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật (TBKT) vào thực tiễn sản xuất và đời sống, trợ giúp pháp lý, BVMT, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thúc đẩy các hoạt động xã hội hóa nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao KH&CN, GD&ĐT, BVMT, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, ứng phó BĐKH, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nghiên cứu khoa học, chuyển giao KH&CN: Trong giai đoạn 2015-2020, các hội thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc đã được giao, đấu thầu và thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ sử dụng ngân sách sự nghiệp KH&CN cho hoạt động nghiên cứu và chuyển giao KH&CN (gồm 38 đề tài, nhiệm vụ cấp quốc gia, trên 300 đề tài/dự án cấp bộ/tỉnh và khoảng 2.000 đề tài, dự án cấp cơ sở). Bên cạnh đó, các hội thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc còn rất chủ động tìm kiếm và tiếp nhận hàng trăm dự án tiếp nhận viện trợ nước ngoài để xã hội hóa hoạt động nghiên cứu và xây dựng các mô hình chuyển giao TBKT cho người dân, trong đó phần lớn là mô hình phát triển kinh tế tổng hợp gắn với phát triển bền vững.

Với những kết quả đạt được trong hoạt động NCKH, chuyển giao TBKT, có thể thấy các hội thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam hoàn toàn đủ tiềm lực thực hiện các nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong các lĩnh vực khoa học ứng dụng, khoa học xã hội và nhân văn.

BVMT, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) và ứng phó BĐKH là các lĩnh vực mà các hội thành viên, tổ chức trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam đặc biệt quan tâm. Bên cạnh các hoạt động vận động chính sách, tư vấn chính sách về BVMT, ĐDSH, ứng phó BĐKH, các đơn vị còn tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng hoặc trực tiếp xây dựng mô hình, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho người dân, trực tiếp thực hiện nhiều dự án BVMT, bảo tồn động vật, thực vật; xây dựng nhiều mô hình bảo vệ và khai thác bền vững tài nguyên nước, mô hình về năng lượng sạch (điện mặt trời, điện gió…).

Với những đóng góp rất âm thầm nhưng có sức lan tỏa lớn trong BVMT, ĐDSH, ứng phó BĐKH, trong thời gian qua nhiều cá nhân, tổ chức thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã được cộng đồng các nhà khoa học đánh giá cao và được các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận và biểu dương.

Chăm sóc sức khỏe nhân dân: Các hội ngành thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc đã phối hợp với các cơ quan y tế tổ chức thăm khám, hỗ trợ cho các bệnh nhân, đặc biệt tập trung vào các bệnh xã hội; nghiên cứu, triển khai các dự án về sức khỏe sinh sản; tổ chức thực hiện dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Giáo dục và đào tạo: Các Liên hiệp hội địa phương, hội ngành thành viên và đơn vị trực thuộc đã chủ động khai thác các nguồn lực để tổ chức hàng trăm khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên; tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng; tham gia xã hội hóa công tác đào tạo, dạy nghề, nâng cao năng lực cho trẻ em, thanh thiếu niên, người yếu thế, người nông dân.

Tăng cường hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế

Giai đoạn 2015-2020, Liên hiệp Hội Việt Nam đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các ban, bộ, ngành, địa phương để phối hợp giải quyết các vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, như: MTTQVN, Bộ KH&CN, Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Tập đoàn GFS. Một số Liên hiệp hội địa phương đã ký kết và triển khai chương trình hợp tác, phối hợp với các sở, ngành địa phương (KH&CN, GD&ĐT, TN&MT, NN&PTNT...) trên cơ sở chương trình phối hợp của Liên hiệp Hội ở TW với các bộ, ngành liên quan.

Thông qua việc ký kết và triển khai các chương trình hợp tác nêu trên đã tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội ở TW và địa phương tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ trí thức KH&CN khi tham gia các hoạt động TVPB&GĐXH, NCKH và phát triển công nghệ, TT&PBKT, xã hội hóa các hoạt động GD&ĐT, BVMT, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.

Hợp tác quốc tế. Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục duy trì, kế thừa và phát triển các mối quan hệ với các tổ chức quốc tế: Là thành viên của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO), Hội đồng khoa học Quốc tế (ISC), Liên đoàn kỹ sư Châu Á-Thái Bình Dương (FEIAP); quan hệ đối tác với nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cơ quan hợp tác phát triển, tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam và nhiều tổ chức KH&CN của các nước.

Trong 5 năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động lớn, mang tầm quốc gia, có sự lan tỏa tới các tổ chức trong hệ thống; tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm kết nối trí thức KH&CN người Việt Nam ở nước ngoài với các nhà khoa học trong nước, thông qua tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo và tiếp xúc với cộng đồng trí thức KH&CN người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều tổ chức KH&CN trực thuộc đã tiếp cận được nguồn viện trợ ODA có quy mô lớn; tham gia các mạng lưới, liên minh trong khu vực; huy động và triển khai trực tiếp gần 540 dự án với tổng giá trị viện trợ xấp xỉ 101,8 triệu USD (tính đến tháng 12/2020) từ nguồn viện trợ nước ngoài. Trong đó, phần lớn các dự án tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế tổng hợp, giảm nghèo bền vững, y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu trợ và phòng chống thiên tai, BVMT và bảo tồn đa dạng sinh học.

Có thể thấy rằng, trong 5 năm qua hoạt động đối ngoại của Liên hiệp Hội Việt Nam đã góp phần mang lại hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế cho đất nước; giúp chuyển giao KH&CN, kỹ thuật; thu hút sự tham gia đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm của trí thức KH&CN ngoài nước; quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè, đối tác quốc tế, góp phần đấu tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

                                                                       (Nguồn: VUSTA)Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng