Một số thành tựu nổi bật của Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ qua, do tình hình dịch bệnh, thiên tai đã tác động trực tiếp đến các mặt đời sống, kinh doanh làm ảnh hưởng đến công tác vận động quỹ học bổng. Tuy nhiên, với sự tâm quyết và đầy trách nhiệm cán bộ, hội viên Hội Khuyến học và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của mặt trận các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ tích cực của các nhà hảo tâm đã thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020 đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

2 Ra mắt Ban chấp hành Hội Khuyến học khóa mới - bis

 Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về công tác tuyên truyền. Thông qua các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh, trang tin điện tử của Hội Khuyến học tỉnh (Tỉnh hội), của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và xuất bản nội san “Giáo dục và Khuyến học” 3.500 cuốn/quý, Tỉnh hội tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, như: Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư, và Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 8/4/2020 của Thủ tướng Chính phủvề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Tỉnh hội đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các văn bản nêu trên, qua đó đã tác động tích cực đến việc nâng cao nhận thức trong bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về vai trò tầm quan trọng của khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xác định đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Về cũng cố và phát triển tổ chức. Trong nhiệm kỳ, Hội Khuyến học các cấp đã phát triển 48.676 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 193.738  người (đạt tỷ lệ 14,87% so với tổng dân số; vượt chỉ tiêu đề ra là 3%); vận động thành lập mới 321 chi hội, 400 ban khuyến học, hiện toàn tỉnh có 1.993 chi hội và 721 ban khuyến học tại các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp.

Về học bổng khuyến học, khuyến tài. Tỉnh hội đã tổ chức nhiều học bổng cho các đối tượng khác nhau như: học bổng “Lương Định Của” và chương trình “Tiếp bước cho em đến trường”; học bổng “Dương Kỳ Hiệp”; học bổng Lawrence S.ting; học bổng “Vì em hiếu học”’; học bổng chương trình “Thêm một phút gọi, thêm một trang vở”; học bổng EPE (Pháp) ..., do nhiều tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và tỉnh bảo trợ. Bên cạnh đó, Hội còn vận động, tổ chức nhiều hình thức hỗ trợ khác như: nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng học sinh nghèo; đóng góp, hỗ trợ phương tiện, vật chất như xe đạp, quần áo, cặp cho học sinh nghèo. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng thực hiện Chương trình học bổng “Nâng bước em đến trường” cho học sinh nghèo vùng biên giới biển; tham gia trao học bổng cho học sinh nghèo nhân “Ngày Tết Quân nhân”…

Qua đó, trong nhiệm kỳ, các cấp hội khuyến học đã vận động hơn 192 tỷ đồng, đã tổ chức trao được hơn 395.000 suất học bổng các loại. Cụ thể, cấp tiểu học từ 300.000-800.000 đồng/suất; cấp THCS, 01- 02 triệu đồng/suất; cấp THPT, từ 01-05 triệu đồng/suất; sinh viên, từ 02-05 triệu đồng/suất; đối với học bổng khuyến tài dành cho học sinh, sinh viên tiêu biểu đạt giải cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế, từ 03-10 triệu đồng/suất. Riêng Tỉnh hội đã vận động được hơn 26,5 tỷ đồng, đã trao hơn 16.000 suất học bổng các loại.

Qua 05 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số448/QĐ-KHVN ca Hi Khuyến học Việt Nam và Kế hoạch số 33/KH-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về triển khai, đánh giá các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, số danh hiệu về Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ. Cụ thể, toàn tỉnh có 206.614 gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình học tập (tăng 179.238); 1.168 dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập (tăng 1.116); 674 cộng đồng đạt danh hiệu Cộng đồng học tập; 828 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị học tập.

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi trực thuộc Tỉnh hội đã tổ chức 43 lớp bồi dưỡng học tiếng và chữ Khmer cho 1.946 học viên; tổ chức được 7 kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia tiếng Khmer, với số lượng 2.478 học viên. Qua đó, nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong tỉnh hoàn thành tốt công tác dân vận ở vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

3 Phó giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Hiền Phó chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua cho 3 tập thể 1 - bis

PGs.Ts Trương Thị Hiền, Phó chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua cho 3 tập thể

Với những thành tích đáng ghi nhận, các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã được các cấp chính quyền đánh giá cao và trao nhiều danh hiệu khen thưởng. Trong đó,  Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua cho 12 tập thể, bằng khen cho  71 tập thể và 114 cá nhân, 113 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”. Chủ tịch UBND tỉnh tặng 3 cờ thi đua dẫn khối cho Tỉnh hội, bằng khen cho 32 tập thể và 17 cá nhân. UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho 02 cá nhân.

Bên cãnh những kết quả đạt được, tại Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Tỉnh hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyến điểm và rút ra nhiều bài học kinh nghiệp cho hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đó là:

Một là, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đưa vào nghị quyết những nhiệm vụ, giải pháp triển khai hiệu quả các mô hình học tập gắn với chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương;

Hai là, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết Đại hội toàn nhiệm kỳ và kế hoạch hàng năm, đặc biệt và đề án vận động quỹ học bổng cả nhiệm kỳ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo nguồn quỹ học bổng ổn định, lớn mạnh.

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp.

Bốn là, xây dựng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Năm  là, nắm bắt, biểu dương kịp thời các gương điển hình, tiêu biểu về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị.

Sáu là, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức, hoạt động hội cho cán bộ, hội viên các cấp.

Minh ThànhVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng