KINH NGHIỆM TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG VÀ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

Sáng ngày 24/4/2019, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (Cuộc thi) và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi) nhằm đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh An Giang” với gần 100 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành địa phương, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 9 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoi thao AG - Nga

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng, hiệu quả trong việc tổ chức Cuộc thi và Hội thi ở địa phương từ năm 2014-2019; giới thiệu các mô hình ứng dụng thành công trong thực tiễn. Qua đó rút ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Cuộc thi, Hội thi ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó tập trung vào các vấn đề sau đây:

Thứ nhất, Công tác tuyên tuyền, vận động toàn dân tham gia Cuộc thi, Hội thi phải đa dạng, đi vào chiều rộng lẫn chiều sâu, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị,... Lãnh đạo phát huy vai trò trách nhiệm trong việc đôn đốc, tạo điều kiện cho các thành viên thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi, Hội thi; gắn hoạt động Cuộc thi, Hội thi với công tác thi đua khen thưởng, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác trong các cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, Gắn hiệu quả Cuộc thi, Hội thi với sáng tạo và khởi nghiệp. Bên cạnh việc thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng đến toàn thể nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi, Hội thi; hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, đưa các giải pháp đạt hiệu quả vào thực tiễn thông qua các chương trình, tổ chức như: Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, Quỹ phát triển tài năng,...

Thứ ba, Các ngành, các cấp chung tay với Ban Tổ chức làm tốt công tác phát hiện, vận động, thuyết phục các nhân tố tiềm năng tham gia Cuộc thi, Hội thi; Ban Tổ chức hỗ trợ các tác giả khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hoàn tất các thủ tục tham gia dự thi.

Thứ tư, Để nâng cao chất lượng sản phẩm dự thi, cần khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo trong lao động và học tập; đào tạo, tập huấn kỹ năng ươm mầm sáng tạo, nuôi dưỡng và xây dựng ý tưởng thành sản phẩm cụ thể.

Thứ năm, Đảm bảo kinh phí tổ chức Cuộc thi, Hội thi để chủ động trong công tác duy trì hoạt động sáng tạo trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, tăng cường công tác vận động, xã hội hóa nhằm tạo thêm nguồn kinh phí hỗ trợ giải thưởng, hỗ trợ một phần chi phí cho các tác giả không đạt giải.

Thứ sáu, Có nhiều hình thức tôn vinh thành quả của các tác giả đạt giải. Ngoài việc khen thưởng trong phạm vi Cuộc thi, Hội thi, các cơ quan hữu quan nên tạo điều kiện cho các tác giả đạt giải quảng bá sản phẩm; tham gia các Hội nghị, Hội thảo; nghiên cứu cải tiến sản phẩm; đưa sản phẩm ra thị trường;…

Thứ bảy, Thành lập các câu lạc bộ sáng tạo trong môi trường học tập và làm việc, điển hình như các câu lạc bộ Toán – Lý, câu lạc bộ Hóa – Sinh,... trong trường học đến các câu lạc bộ Nông dân sản xuất giỏi, câu lạc bộ Phụ nữ phát triển kinh tế,... hay câu lạc bộ Cơ – Điện trong các doanh nghiệp

Thứ tám, Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức Cuộc thi, Hội thi từ khâu đăng ký dự thi, tiếp nhận hồ sơ, đến công tác chấm thi và lưu trữ, tất cả được quản lý qua hệ thống số hóa.

Tổng kết Hội thảo, ThS. Lê Minh Tùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang đánh giá cao kết quả đạt được và ghi nhận những kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều năm tổ chức của các tỉnh ĐBSCL. Hội thảo này cũng là dịp để Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật các tỉnh ĐBSCL và các đại biểu giao lưu, học hỏi, kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp, các bậc phụ huynh về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác triển khai tổ chức Cuộc thi và Hội thi nhằm nâng cao chất lượng Cuộc thi và Hội thi trong thời gian tới.

Thu NgaVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng