HỘI ĐÔNG Y TỈNH SÓC TRĂNG

- Tên Hội ở Trung ương
Hội Đông y Việt Nam
- Quyết định thành lập

Quyết định số 1228/QĐ-TCCB ngày 11/12/1995 của Chủ tịch UBNDtỉnhSóc Trăng về việc cho phép thành lập Hội Y học cổ truyền Việt Nam tỉnh Sóc Trăng;

Quyết định số 183/QĐ-TCCB ngày 22/5/2001 của Chủ tịch UBNDtỉnhSóc Trăng về việc đổi tên Hội Y học cổ truyền Việt Nam tỉnh Sóc Trăng thành Hội Đông y tỉnh Sóc Trăng.
- Địa chỉ Số 2D, Phú lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng
- Điện thoại 0793 611153
- Fax 0793 600051
- Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
- Tổng số hội viên 562
- Nhiệm kỳ đại hội 2015-2020

- Lãnh đạo Hội:

+ Chủ tịch: Dương Ngân Đức

+ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký: Trần Thị Ngọc Diễm

- Tôn chỉ mục đích

Hội Đông y là tổ chức xã hội nghề nghiệp; hành nghề đông y, đông dược hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng đông ý; thừa kế, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thuộc lĩnh vực đông y dược và có vai trò nồng cốt trong phát triển nền đông y Việt Nam

Hội tập hợp, đoàn kết những người Việt Nam hành nghề đông y, đông dược trong tỉnh, tự nguyện cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân; xây dựng nền đông y Việt Nam thành một ngành khoa học mang bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam
- Chức năng, nhiệm vụ chính

Chức năng:

- Tạo điều kiện cho hội viên hành nghề, truyền nghề đông y dược theo Điều lệ hội và pháp luật hiên hành

- Bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của hội viên

- Hướng dẫn hoạt động đông ý, đông dược của hội viên

- Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ chuyên môn có trình độ chuyên sâu theo chương trình của Trung ương Hội

- Tổ chức khám chữa bệnh bằng các phương pháp của đông y

- Sưu tầm, thừa kế, ứng dụng các môn thuốc hay, các bài thuốc quí, các bài thuốc gia truyền; tổ chức nuôi trồng, thu hái và bào chế thuốc; bảo tồn nguồn dược liệu trong nước

- Nghiên cứu khoa học đông y dược; nghiên cứu kết hợp đông tây y trong chữa bệnh.

Nhiệm vụ:

- Vận động, tập hợp, giáo dục y đức, y thuật cho những người hành nghề đông y, đông dược

- Truyền bá y thuật của nền đông y Việt nam

- Tổ chức khám chữa bệnh bằng đông y, đông dược, các bài thuốc gia truyền; tham gia xã hội hóa nền đông y, đông dược trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

- Tổ chức, tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ lương y, lương dược

- Bảo tồn, phát huy hiệu quả các bài thuốc gia truyền tronh dân gian.

- Tham gia xây dựng, tư vấn, phản biện xã hội các chính sách, quy định pháp luật nhằm bảo tồn và phát huy hiệu quả nên đông y, đông dược Việt Nam

- Tham gia cùng các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá cấp chứng chỉ hành nghề đông y, đông dược.

- Quan hệ hợp tác quốc tế về đông y, đông dược theo quy định của pháp luật.


Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng