Liên hiệp Hội Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN với Tổng cục Lâm nghiệp

Nhằm triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam). Ngày 18/06/2014 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam và Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2014-2020. Tham dự lễ kí kết về phía Liên hiệp Hội Việt Nam có ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch. Phía Tổng cục Lâm nghiệp có ông Nguyễn Bá Ngãi – Phó Tổng cục trưởng và nhiều lãnh đạo đại diện hai cơ quan...

Lhhvn Tongcuclamnghiep

Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam - ông Trần Việt Hùng khảng định, việc kết hợp hoạt động khoa học giữa hai cơ quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội xã hội, phát huy tối đa nguồn lực khoa học, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ vào lĩnh vực lâm nghiệp. Đồng thời cũng phát huy hiệu quả vai trò quản lý Nhà nước của Tổng cục Lâm nghiệp- Bộ NNPTNT. 

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Bá Ngãi đại diện cho Tổng cục Lâm nghiệp nhấn mạnh: Sự phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp với Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và chính sách phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực lâm nghiệp nói riêng.Tập hợp và phát huy tối đa tiềm lực của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực lâm nghiệp...

Hai bên đã tiến hành ký kết với các nội dung:Hợp tác nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách về lâm nghiệp; Thúc đẩy tăng cường hoạt động khuyến lâm và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, sáng kiến mới về REDD+; Phối hợp chỉ đạo các hội thành viên, các đơn vị khoa học công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia các mạng lưới, hoạt động của ngành lâm nghiệp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hội thành viên, các đơn vị khoa học công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc tham gia triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý của Tổng cục Lâm nghiệp; Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các đề án, chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. và một số nội dung quan trọng khác...

Nguồn: vusta.vnVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng