Banner Ngày 21/9/2023
Giấy mời tham dự Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII, năm 2023 ( 18/08/2023 )

Một số văn bản, chỉ đạo đáng chú ý trong tuần

Van ban hang tuan

Thủ tướng yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất cho vay

Ngày 26/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 470/CĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để góp phần kiểm soát lạm phát và hạ lãi suất điều hành nhưng mặt bằng lãi suất, nhất là lãi suất cho vay kịp thời vẫn còn cao, các quy định tiếp cận vốn vẫn khó khăn, các gói hỗ trợ giải ngân chậm…

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục rà soát, chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, ứng dụng chuyển đổi số, tăng cường quản lý hiệu quả, giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo… để tiếp tục giảm lãi suất cho vay thiết thực, đúng đối tượng.

Từ đó giải quyết khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là về đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí sản xuất gia tăng, góp phần giảm chi phí, tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa phát triển theo chiều rộng, vừa phát triển theo chiều sâu.

Tiếp tục rà soát các gói tín dụng 40.000 tỷ đồng và 120.000 tỷ đồng với các điều kiện cho vay kịp thời, thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, hợp lý hơn; tăng cường giám sát kiểm tra, không để xảy ra trục lợi chính sách, vi phạm quy định pháp luật.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính khẩn trương kiểm tra, đánh giá đôn đốc Tổng cục Thuế thực hiện ngay, hướng dẫn các hồ sơ xem xét xin hoàn thuế giá trị gia tăng nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện hiệu quả các chính sách gia hạn, miễn giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiếp tục đề xuất các chính sách nếu thấy còn dư địa.

Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, giải quyết dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định...

 

Sửa đổi, bổ sung quy định về cấp sổ đỏ

Ngày 15/5/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cụ thể, Thông tư 02 đã thay đổi cách thể hiện nội dung phần ký và ghi số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

- Đối với giấy chứng nhận do Văn phòng đăng ký đất đai thì ghi chữ “VP”, tiếp theo ghi số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận gồm 05 chữ số được lập theo từng đơn vị hành chính cấp xã và được ghi tiếp theo hệ thống số thứ tự vào sổ cấp giáy chứng nhận cho các trường hợp do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp.

- Đối với giấy chứng nhận do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp thì ghi chữ “CN”, tiếp theo ghi số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận gồm 05 chữ số được lập theo từng đơn vị hành chính cấp xã và được ghi tiếp theo hệ thống số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp.

Về hồ sơ cấp giấy chứng nhận trong trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận, Thông tư này quy định gồm có:

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng.

- Bản gốc giấy chứng nhận của thửa đất gốc.

- Bản gốc giấy chứng nhận và hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được lập theo quy định của diện tích đất tăng thêm...

 

Giảm lãi suất tiền gửi từ ngày 25/5

Ngày 23/5/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 951/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Quyết định 951/QĐ-NHNN, mức lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay đổi như sau:

- Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng giảm từ 5,5%/năm xuống còn 5,0%/năm.

- Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng áp dụng riêng với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 6,0%/năm xuống còn 5,5%/năm.

- Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng giữ nguyên ở mức 0,5%/năm.

Quyết định 951 có hiệu lực từ ngày 25/5/2023.

Cũng vào ngày 23/5/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 950/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó:

- Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 5,5% xuống còn 5,0%/năm.

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm từ 6,0% xuống còn 5,5%/năm.

- Lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm.

 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế

Ngày 23/5/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn 3102/BYT-TCCB về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định 05/2023/NĐ-CP.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được Công văn của một số Sở Y tế các tỉnh, thành phố và cá nhân về việc triển khai thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định 05/2023/NĐ-CP. Sau khi nghiên cứu, Bộ Y tế có ý kiến như sau: 

(1) Về thời gian áp dụng thực hiện Nghị định 05/2023/NĐ-CP:  

Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023. 

Theo Điều 1 Nghị định 05/2023

(2) Về đối tượng hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định 05/2023:  

Đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% theo quy định tại Nghị định 05/2023/NĐ-CP là viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế đã và đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức từ 40% - 70% quy định tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC.

(3) Các trường hợp khác: 

- Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 05/2023 thì tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP.

- Hợp đồng lao động: Không còn người làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg tại Trạm Y tế xã.

(4) Về đối tượng viên chức đang hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế mức 70% quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP:

- Trong thời gian từ 01/01/2022 đến nay, viên chức đã hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP nếu thuộc đối tượng hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề (100%) quy định tại Nghị định 05/2023/NĐ-CP thì được truy lĩnh phần chênh lệch với mức phụ cấp ưu đãi nghề đã hưởng.  

(5) Viên chức thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề trong thời gian công tác tại đơn vị trước khi nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác. 

(6) Về trường hợp viên chức được cử biệt phái trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023:  

Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP và khoản 4, 5, 6 Điều 36 Luật Viên chức:

Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

 

5 vị trí công tác ngành nông nghiệp định kỳ chuyển đổi

Ngày 25/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương.

Trước đây, các vị trí công tác ngành nông nghiệp phải định kỳ chuyển đổi quy định tại Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT chủ yếu thực hiện việc thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, văn bằng, chứng chỉ... 

So với quy định trước đây tại Thông tư 32 năm 2015, Thông tư 01 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp đã có nhiều thay đổi cả về vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi và thời hạn chuyển đổi. 

Cụ thể, việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được áp dụng đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc sau:

- Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm.

- Kiểm dịch động vật.

- Kiểm lâm.

- Kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bệnh động vật, gia súc, gia cầm.

- Theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y, thủy sản.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc nêu trên là từ đủ 02 - 05 năm (trước đây là 03 năm).

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm được phân công làm việc ở vị trí công tác đó theo quy định của pháp luật.

Thông tư 01 áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Những trường hợp được miễn thi tốt nghiệp THPT 2023

Ngày 25/3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 2487/BGDĐT-QLCL về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023.

Trong Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023 đã có 140 học sinh lớp 12 tham gia dự thi. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục, các Đại học, Trường Đại học có trường THPT Chuyên thực hiện việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đối với các thí sinh nói trên theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT.

Cụ thể, người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;

- Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực từ loại khá trở lên;

- Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ Giáo dục.

 

Từ ngày 01/6, 100% kết quả thủ tục hành chính một cửa được cấp bản điện tử

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC ngày 08/3/2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Kế hoạch xác định mục tiêu năm 2023 sẽ tập trung nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2023. 

Ban Chỉ đạo xác định cải cách hành chính của Chính phủ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính năm 2023 như:

- Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. 

- Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính:

  • Lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định thủ tục liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi"; "Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí".
  • Từ 01/6/2023, các Bộ, ngành, địa phương, thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã (trừ các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo); 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

- Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30 tháng 9 hàng năm.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa, thực hiện tham vấn các tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu tác động về chính sách, quy định...

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Từ 15/7, ngừng kinh doanh đèn huỳnh quang, bếp từ hiệu suất thấp

Ngày 24/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 14/2023/QĐ-TTg ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Quyết định 14 quy định về Danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh trong nước (năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ) và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới. Cụ thể, Danh mục và lộ trình thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ bao gồm:

- Nhóm các thiết bị gia dụng gồm: Bóng đèn huỳnh quang compact, balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn huỳnh quang ống thẳng, bếp hồng ngoại, bếp từ, bình đun nước nóng có dự trữ, đèn LED, điều hòa không khí không ống gió, máy giặt gia dụng, máy thu hình, quạt điện, nồi cơm điện, tủ mát, tủ lạnh và tủ đông.

- Nhóm các thiết bị văn phòng và thương mại gồm: Màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy tính để bàn, máy tính xách tay, tủ giữ lạnh thương mại.

- Nhóm các thiết bị công nghiệp gồm: Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc, đèn điện led chiếu sáng đường và phố, máy biến áp phân phối, nồi hơi trong xí nghiệp công nghiệp.

Danh mục và lộ trình áp dụng đối với các tổ máy phát điện bằng than, khí trong các nhà máy nhiệt điện có hiệu suất thấp không được phép xây mới quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này, trong đó:

- Không phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy nhiệt điện than, khí có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với dải công suất của tổ máy phát điện quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

- Không cho phép vận hành tổ máy phát điện than, khí có hiệu suất tại thời điểm bắt đầu đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với từng dải công suất của tổ máy quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Ngọc Tú

Lưu ý:

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Truy cập hôm nay : 22
Truy cập trong 7 ngày :118
Tổng lượt truy cập : 9,482