Banner Ngày 4/2/2023
Thông báo về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII năm 2023 ( 17/11/2022 )

Chiều ngày 28-3, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII năm 2022 - 2023 và tập huấn Khơi nguồn sáng tạo và xây dựng thuyết minh giải pháp dự thi sáng tạo kỹ thuật. Đến dự có lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và hơn 100 đại biểu đến từ các đơn vị trong tỉnh.

 Các đại biểu đến dự lễ phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII (Nguồn : Báo Sóc Trăng)

 Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Quyết định số 308/QĐTC-CTUBND, ngày 22/7/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành Quy chế tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng. Trong những năm qua, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng đã tạo ra phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh nhà. Nhiều giải pháp kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất và đời sống. Có thể nói, các giải pháp dự thi đã thể hiện sự nhiệt tình, tâm huyết, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 Tại lễ phát động, đại diện Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật báo cáo kết quả Hội thi lần thứ XII năm 2020 - 2021; đồng thời triển khai thể lệ Hội thi lần thứ XIII, với các giải pháp dự thi tập trung vào sáu nhóm lĩnh vực gồm: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ khí, tự động hóa, chế tạo công cụ, dụng cụ; vật liệu, hóa chất, năng lượng, xây dựng và giao thông vận tải; nông, lâm, ngư nghiệp; y học, dược; giáo dục và đào tạo; tài nguyên, môi trường và lĩnh vực khác.

 Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, qua đó, phát hiện những nhân tố điển hình làm nòng cốt cho phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tổng kết những kinh nghiệm giải pháp kỹ thuật mới, áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống; lựa chọn các giải pháp tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

 Đến nay, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh qua 12 lần tổ chức, bắt đầu từ năm 1999, đã thu hút 258 sản phẩm, giải pháp công nghệ dự thi, trong đó, có 162 sản phẩm, giải pháp công nghệ đạt giải. Một số sản phẩm, giải pháp vinh dự ghi vào sách vàng sáng tạo Việt Nam do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

 Trong không khí sôi nổi của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân thi đua lập thành tích đón nhận Thành phố Sóc Trăng được công nhận Đô thị loại II, chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2022 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng, với tinh thần đó, thay mặt Ban Tổ chức Hội thi, Bà Vũ Thị Hiếu Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng tuyên bố phát động Hội thi lần thứ XIII, năm 2022-2023 và đề xuất các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm phối hợp, chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

 Một là, đề nghịlãnh đạo các Sở, ban, ngành, nhất là các cơ quan phối hợp tổ chức Hội thi, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng thường xuyên thông tin, truyền thông rộng rãi bằng các hình thức thích hợp về nội dung và thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ XIII, năm 2022-2023

 Hai là, các thành viên Ban Tổ chức, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo, lãnh đạo, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, các công chức, viên chức tham gia Hội thi. Có các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các tác giả đạt giải trong Hội thi. Các giải pháp đạt giải tại Hội thi được ưu tiên xem xét, công nhận là sáng kiến cấp cơ sở, đề nghị Hội đồng Sáng kiến tỉnh ưu tiên xem xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

 Ba là, đề nghị lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, truyền thông thể lệ và động viên, khuyến khích các kỹ sư, công nhân có giái pháp sáng tạo cải tiến quy trình công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đàm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường tham dự Hội thi.

 Bốn là, các đơn vị liên tịch tổ chứcHội thi có trách nhiệm phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, phát hiện các sản phẩm, giải pháp công nghệ, các sáng kiến qua các kênh thông tin đại chúng để tổ chức đoàn công tác xem xét, khuyến khích và hướng dẫn tác giả tham dự Hội thi.

 

LHHST

 

Truy cập hôm nay : 125
Truy cập trong 7 ngày :873
Tổng lượt truy cập : 4,344