Banner Ngày 28/9/2023
Giấy mời tham dự Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII, năm 2023 ( 18/08/2023 )

Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam đã được hình thành và phát triển trong suốt quá trình dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Kế thừa và phát huy truyền thống quí báo đó, ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là nội dung tư tưởng chính của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ; cách mạng xã hội chủ nghĩa. Và sức mạnh tư tưởng “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” thật sự đưa cách mạng Việt Nam, dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

MTTQVNST

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Sóc Trăng

 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh đòi hỏi sứ mạng đoàn kết toàn dân tộc càng được phát huy cao độ hơn nửa. Với vai trò, nhiệm vụ của mình, Ngày 01/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra Nghị quyết về tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kiện quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của các dân tộc trong tỉnh Sóc Trăng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển kinh tế - xã hội. Sau 20 năm, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức thành công 20 lần Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, với sự lãnh đạo sâu sắt của các cấp ủy đảng, sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm vào ngày 18/11, đây là dịp để các cán bộ và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ; thông tin báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đánh giá kết quả việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực, góp phần cùng với tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Hoạt động tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Thông qua Ngày hội đã thực sự đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tập tục lạc hậu.

Những nét đẹp văn hóa đặc sắc của các tầng lớp dân cư được bảo tồn và phát huy mạnh mẽ; tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân, tương ái, giúp nhau khi khặp khó khăn hoạn nạn… Từ đó, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng văn hóa ở khu dân cư; ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo; gia đình hiếu học.

Chỉ tính riêng năm 2022, có 303.825 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,8%; 764 ấp, khóm được công nhận đạt danh hiệu ấp, khóm văn hóa, đạt tỷ lệ 98,58%. Bộ mặt quê hương Sóc Trăng ngày càng khởi sắc, 100% xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm; toàn tỉnh có 3/10 huyện, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 64/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 16 xã nông thôn mới nâng cao.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong hai năm (2021-2022), tỉnh Sóc Trăng cũng đã triển khai và hoàn thành Chương trình, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng số 3.496 căn, tổng kinh phí thực hiện trên 174 tỷ đồng. Năm 2003, năm đầu tiên thực hiện chủ trương tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chiếm đến 23,27%, thì đến nay giảm còn 4,54%.

Chủ trương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư ra đời là một ý tưởng mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu đổi mới trong sinh hoạt và công tác tuyên truyền vận động của Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Từ chủ trương trên, việc kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày 18/11 hàng năm thực sự là “Ngày hội” của toàn dân với nhiều nội dung và hình thức phong phú, có phần lễ, phần hội, trao nhà Đại đoàn kết, học bổng, tặng  quà cho người nghèo, gia đình chính sách; tổ chức trồng cây xanh, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; tổ chức “bữa cơm đoàn kết” và các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao.

Trong 20 năm tổ chức ngày hội, hệ thống Mặt trận các cấp đã huy động và trích Quỹ “Vì người nghèo” đã biểu dương khen thưởng trên 12.107  hộ gia đình và trên 129.750 cá nhân tiêu biểu, trị giá trên 37 tỷ đồng. Ngoài ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tặng hơn 116 ngàn xuất quà, trị giá trên 46 tỷ đồng cho các hộ nghèo, học sinh nghèo, gia đình chính sách…tổ chức khởi công và bàn giao trên 12.000 căn nhà Đại đoàn kết trong dịp tổ chức Ngày hội, trí giá trên 480 tỷ đồng

Trong thời gian diễn ra ngày hội, không khí ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã trở nên rộn ràng hơn, vui tươi hơn, đường làng, ngõ xóm tràn ngập sắc hoa, cờ, băng rôn. Các ấp, xã được chọn tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết chính là những “điểm sáng” tiêu biểu ở địa bàn dân cư trong thực hiện nhiệm vụ, thi đua làm tốt các phong trào. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ hội để các dân tộc giao lưu, gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm, văn hóa và truyền thống lịch sử. Cũng là dịp để biểu dương những tấm gương tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Một trong những mục tiêu đặt ra đối với MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng hiện nay là việc tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để ngày hội tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở từng khu dân cư, góp phần tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng, cũng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân ở các khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, cùng nhau chung sức để xây dựng quê hương ngày càng phát triển theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Ngày 29/5/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tại hội nghị có 28 tập thể và 42 cá nhận được khen thưởng Bằng khen UBND tỉnh; 53 tập thể và 153 cá nhân được khen thưởng Bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đây là những sự ghi nhận công lao đóng góp của các tập thể, cá nhân trong và ngoài hệ thống Mặt trận, vì đã có những đóng góp cho thành công của việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư trong 20 năm qua.

Lưu Hồng Tài

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Truy cập hôm nay : 20
Truy cập trong 7 ngày :123
Tổng lượt truy cập : 9,589