Banner Ngày 28/9/2023
Giấy mời tham dự Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII, năm 2023 ( 18/08/2023 )

Chiều ngày 4/4, tại UBND tỉnh Sóc Trăng diễn ra cuộc họp triển khai thí điểm phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức do Tập đoàn VNPT hỗ trợ. Dự hội nghị có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng chưa có phần mềm, cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức do tỉnh đã 2 lần triển khai thực hiện việc tạo lập cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức nhưng đều chưa thành công. Thực hiện các yêu cầu tại Mục 2 Công văn số 639/BNV-VP của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc triển khai Quyết định số 893/QĐ-TTg, ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước và Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6/1/2022 phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Sở Nội vụ đã phối hợp với VNPT Sóc Trăng triển khai thí điểm phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức do Tập đoàn VNPT hỗ trợ.

Phan mem quan ly CBCC

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TẤN PHÁT

Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức do Tập đoàn VNPT hỗ trợ (thời gian hỗ trợ đến hết năm 2023) là hệ thống quản lý đội ngũ nhân lực hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp, đoàn thể, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và có khả năng đồng bộ lên cổng của Bộ Nội vụ. Phần mềm có những ưu điểm về kết nối, đồng bộ dữ liệu; cập nhật các biến động về cán bộ, công chức, viên chức; tìm kiếm, khai thác dữ liệu thông minh…

Về tiến độ triển khai thí điểm, từ ngày 14/3 đến 28/3/2023, các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo các biểu mẫu kèm theo để tạo tài khoản. Đồng thời, Sở Nội vụ đã phối hợp với VNPT Sóc Trăng tạo tài khoản sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức cho cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, trong tháng 4/2023, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với VNPT Sóc Trăng tổ chức tập huấn về công tác triển khai, đồng thời tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cập nhật đầy đủ 109 trường dữ liệu cá nhân; trong tháng 5/2023 sẽ tiến hành kiểm tra, đối soát dữ liệu, cập nhật đủ 109 trường dữ liệu và đồng bộ dữ liệu gửi về Bộ Nội vụ để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo kết quả triển khai thí điểm về Bộ Nội vụ. Đồng thời, từ năm 2024, tỉnh Sóc Trăng sẽ chính thức đưa cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước vào quản lý và khai thác sử dụng.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc đề nghị trong thời gian tới, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Sóc Trăng cần tổ chức tốt các lớp tập huấn về công tác triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; các sở, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện kê khai 109 trường dữ liệu cá nhân và thường xuyên kiểm tra, rà soát kết quả tạo lập cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, lãnh đạo VNPT Sóc Trăng cần quan tâm hướng dẫn kịp thời, giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác triển khai thí điểm phần mềm, qua đó đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ triển khai của tỉnh.

TẤN PHÁT (Nguồn: Báo Sóc Trăng)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Truy cập hôm nay : 20
Truy cập trong 7 ngày :123
Tổng lượt truy cập : 9,589