Banner Ngày 30/5/2023
Thông báo về việc tổ chức chấm thi “Vòng Chung Khảo” Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII năm 2023 ( 19/05/2023 )

Đó là phần ý kiến phát biểu chỉ đạo về lĩnh vực nông nghiệp của ông Lê Văn Hiểu, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, chỉ đạo toàn diện huyện Mỹ Xuyên tại Hội nghị lần thứ XII Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên.

Chiều ngày 12/12, tại Trung tâm văn hoá Hội nghị huyện Mỹ Xuyên diễn ra Hội nghị lần thứ XII Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Văn Hiểu - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cùng lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ. Về phía địa phương, có ông Đặng Văn Phương - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, cùng các Ủy viên Ban thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ; Bí thư các Chi, Đảng bộ ngành huyện;…, Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, cùng phóng viên báo, đài đến dự và đưa tin.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên đã thông qua Tờ trình của Ban thường vụ Huyện uỷ về dự thảo Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; Tờ trình của Ban thường vụ Huyện uỷ về dự thảo Nghị quyết của Huyện uỷ về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Huyện uỷ thông qua Tờ trình của Ban thường vụ Huyện uỷ về dự thảo Chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện năm 2023. Đại Đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 và dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023; Tờ trình của Uỷ ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và danh mục đầu tư công năm 2023.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, ông Lê Văn Hiểu đã có ý kiến chỉ đạo toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 của huyện Mỹ Xuyên. Đánh giá cao kết quả thực hiện năm 2022 của Đảng bộ huyện, đã đạt và vượt 16/19 chỉ tiêu, có 01 chỉ tiêu đạt trên 90% và 02 chỉ tiêu chưa đánh giá (phân loại tổ chức cơ sở đảng và phân loại đảng viên). Về lĩnh vực nông nghiệp đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi,… góp phần nâng giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản của huyện năm 2022 đạt 207 triệu đồng, tăng 18 triệu đồng so với năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận thu được từ sản xuất nông nghiệp thấp hơn so với những năm trước do chi phí sản xuất tăng cao, cụ thể là giá phân bón tăng gần như gấp đôi, giá thức ăn chăn nuôi, thức ăn nuôi trồng thuỷ sản cũng tăng từ 10 – 15%.

Ông Lê Văn Hiểu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để phát triển nông nghiệp của huyện Mỹ Xuyên trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch HĐND Lề Văn Hiểu đề nghị huyện cần tập trung một số giải pháp nháp như sau:

- Vận dụng và triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn của trung ương và của tỉnh như: Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND về Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Dự án Phát triển thủy sản bền vững; Dự án Phát triển chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT); Dự án phát triển lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 – 2025;…

- Triển khai thực hiện tốt ba chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời, thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), dự án “lúa thơm – tôm sạch“, ...

- Tập trung cũng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Triển khai có hiệu quả các dự án giao thông lớn của Trung ương, tỉnh triển khai trên địa bàn huyện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung và kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng.

- Quan tâm công tác bảo vệ môi trường và giữ vững tiêu chí về môi trường trong xây dựng Nông thôn mới.

- Đối với từng lĩnh vực cụ thể: cần thúc đẩy hình thành vùng sản xuất lúa tập trung, đẩy mạnh phát triển các giống lúa đặc sản, chất lượng cao; phát triển trồng màu theo hướng chuyên canh với các loại màu chủ lực của huyện như hẹ bông, hẹ lá, cải bông, bắp cải; phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đối với thuỷ sản thì tiếp tục phát triển đối tượng nuôi chủ lực là tôm nước lợ (tôm thẻ chân trắng, tôm sú), bên cạnh đó phát triển các đối tượng thuỷ sản có tiềm năng như cua biển, tôm càng xanh, cá chốt, cá chẽm,...

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, ông Đặng Văn Phương - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện biểu dương những thành tích mà toàn Đảng bộ đạt được trong năm 2022. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Trên lĩnh vực nông nghiệp thì việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa được nhiều; chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa cao, một số lãnh đạo Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa năng động, chủ động liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Để phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện trong năm 2023 và nhưng năm tiếp theo, đề nghị ngành nông nghiệp và các địa phương cần tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của ông Lê Văn Hiểu. Đồng thời, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như: cần năng động, sáng tạo, linh hoạt để triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Chương trình số 07-CTr/HU, ngày 22/12/2020 của Huyện uỷ; nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác nông nghiệp; ứng dụng sáng tạo khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp, sản xuất an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ASC,..., nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả; chú trọng thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Ông Đặng Văn Khương phát biểu kết luật Hội nghị

Tin rằng, với sự đoàn kết, thống nhất, nổ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, huyện Mỹ Xuyên sẽ thực hiện thành công Nghị quyết mà Đảng bộ huyện đã đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo, xây dựng thành công Huyện Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Tăng Thanh Chí

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Truy cập hôm nay : 26
Truy cập trong 7 ngày :173
Tổng lượt truy cập : 6,938
mansion88