Banner Ngày 4/10/2023
Giấy mời tham dự Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII, năm 2023 ( 18/08/2023 )

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018 – 2022, Kế hoạch số 45/KH-BTV ngày 24/6/2022 của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sóc Trăng về việcgiải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em năm 2022.

Hội Luật gia tỉnh tham gia là thành viên của Đoàn giám sát tiến hành giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em năm 2022tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh theo đó từ ngày 26/7/2022 đến ngày 29/7/2022 Đoàn đã tiến hành công tác giám sát tại Ủy ban nhân dân các xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Phường 3, thành phố Sóc Trăng.

Tại các đơn vị được giám sát, đoàn được nghe báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn. Theo đó, từ năm 2021 và đến 6 tháng đầu năm 2022, tại 4 đơn vị đã tiếp nhận 97 đơn thư phản ánh, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường, hôn nhân gia đình, bạo lực, xâm hại trẻ em và chính sách an sinh xã hội…(có 24 đơn thư do phụ nữ đứng đơn), kết quả đã giải quyết thành 75 vụ. Trong đó có 07 đơn tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em (01 đơn liên quan đến vấn đề hôn nhân gia đình, 01 đơn tố cáo liên quan đến bạo lực gia đình, 01 đơn thư về xâm hại tình dục trẻ em; tiếp nhận thông tin từ tổng đài 111 và ban nhân khóm 04 vụ liên quan đến xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em, bạo lực gia đình, dâm ô).

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng tham gia Đoàn giám sát đóng góp ý kiến, tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo đặc biệt là trình thực thủ tục, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em tại địa bàn 04 xã, phường, thị trấn vừa nêu, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Tại địa bàn các xã, phường, thị trấn có Chi hội Luật gia, công tác phối hợp, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đạt kết quả tốt do hầu hết các luật gia đều là thành viên của Hội đồng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Qua đó nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, giúp cho địa phương thấy rõ những hạn chế cần khắc phục, chỉ ra những vấn đề bất cập trong công tác phối hợp của các ban ngành địa phương và định hướng những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để trong thời gian tới giúp cho công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em đạt hiệu quả, thực hiện đúng quy trình và quy định của pháp luật.

Trần Văn Đạo

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Truy cập hôm nay : 31
Truy cập trong 7 ngày :139
Tổng lượt truy cập : 9,691