Banner Ngày 4/2/2023
Thông báo về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII năm 2023 ( 17/11/2022 )

Sáng ngày 12/01, tại trụ sở các Hội đặc thù tỉnh, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022. Hội nghị vinh dự đón tiếp bà Từ Tố Quyên – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Dương Quốc Việt – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Lệ Thùy – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy và các Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022.

Hoi nghi TK LHH 2022

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, mặc dù có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, nhưng Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chủ chốt, đảng viên, quần chúng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết Ban Chấp hành, Ban Bí thư, Bộ chính trị, Tỉnh ủy.

Với vai trò là tổ chức đại diện cho trí thức KH&CN, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn trí thức khoa học và công nghệ năm 2022 nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong việc đề xuất các cơ chế, giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của một số Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Công tác thông tin, phổ biến kiến thức được thực hiện thường xuyên và liên tục thông qua Bản tin Diễn đàn tri thức khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng định kỳ hàng quý và trang thông tin điện tử. Thông qua các kênh thông tin này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ trong nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, giáo dục và đào tạo, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.Tham gia các Hội đồng khoa học do các sở, ngành trong tỉnh tổ chức; tham gia góp ý kiến cho nhiều văn bản dự thảo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành.

Về hoạt động khoa học và công nghệ, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiều hoạt động: các hoạt động kỷ niệm Ngày Khọc học và Công nghệ hàng năm (18/5);tham giaHội đồng đánh giá sáng kiến cấp tỉnh; Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Ngoài ra, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tham dự, tham luận tại nhiều Hội thảo, Hội nghị, Diễn đàn do các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức.

Về hoạt động tôn vinh trí thức. Đề xuấtvà được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam công nhận danh hiệu trí thức tiêu biểu năm 2022 đối với 01 trí thức của tỉnh. Tiếp tục phát động và triển khai một số hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật định kỳ lần thứ XIII (2022-2023); tổ chức tập huấn khơi nguồn sáng tạo và xây dựng thuyết minh giải pháp dự thi cho các đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Triển khai thành công Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XI/2022. Tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng bồi dưỡng ý tưởng, xây dựng thuyết trình giải pháp dự thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” cho 300 đại biểu là đội ngũ giáo viên và học sinh trên địa bàn 02 huyện trong tỉnh. Qua đó, các diễn giả đã truyền cảm hứng cho hàng trăm em học sinh, giúp các em phát triển tư duy sáng tạo và tự tin hơn đến với Cuộc thi.

Tại Hội nghị, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thông báo, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp có thẫm quyền về việc kéo dài nhiệm kỳ đại hội đến năm 2025 để phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; kiện toàn công tác nhân sự chủ chốt trình cấp có thẫm quyền xem xét; đánh giá sơ kết hoạt động nhiệm kỳ và đề xuất một số chỉ tiêu thực hiện đến hết năm 2025.

Nhằm kiện toàn cơ cấu và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chấp hành, Liên hiệp Hội tổ chức lấy ý kiến miễn nhiệm 02 ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội theo nguyện vọng cá nhân.

          Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, sự điều hành, chỉ đạo của Ban Thường vụ, trực tiếp là Ban Thường trực; bên cạnh đó, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong thời gian tới, như: tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hội phù hợp tình hình mới; nghiên cứu, triển khai các hoạt động tạo động lực, trách nhiệm gắn kết hoạt động của ủy viên ban chấp hành với hoạt động hội; có các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh....

LHHST

Truy cập hôm nay : 122
Truy cập trong 7 ngày :867
Tổng lượt truy cập : 4,345