Banner Ngày 26/3/2023
Thông báo về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII năm 2023 ( 17/11/2022 )

Ngày 30/8, trong khuôn khổ dự án “Nâng cao nhận thức thích ứng biến đổi khí hậu trong sử dụng, phát triển năng lượng tái tạo góp phần phát triển bền vững các mô hình nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng” do tổ chức FES tài trợ, Trung tâm Kết nối dịch vụ Khoa học Xã hội Sóc Trăng (SCSE) trực thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Sóc Trăng đã tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng mô hình tiết kiệm, tích hợp sử dụng năng lượng quốc gia và nguồn năng lượng tái tạo tại vùng nuôi tôm của dự án”.

 

Cùng với sự tăng trưởng, phát triển của đất nước, nhu cầu sử dụng năng lượng điện phục vụ sản xuất và đời sống ngày càng tăng. Việc sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch đã gây ra nhiều tác động tiêu cực tới môi trường, đó là sự phát thải các khí thải gây hiệu ứng nhà kính, làm biến đổi khí hậu và gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây bất lợi cho các hoạt động sản xuất và đời.

 Đứng trước yêu cầu phát triển bền vững vì tương lai của các thế hệ mai sau, Liên hiệp Quốc cùng với các nước trên thế giới đã có nhiều nghị quyết, giải pháp cùng chung tay bảo vệ “xanh” cho trái đất. Mục tiêu của hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về việc tích hợp một cách hợp lý khả năng phát triển năng lượng tái tạo, hạn chế việc sử dụng nguồn năng lượng quốc gia, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người nuôi tôm nước lợ.

 Tại Hội thảo, nhiều báo cáo tham luận đã chia sẽ nhiều chủ đề đang được cộng đồng quan tâm: Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nguyên nhân, tác động và các giải pháp thích ứng; ứng dụng năng lượng tái tạo, gồm năng lượng gió, năng lượng mặt trời, các tiến bộ kỹ thuật, chi phí và hiệu quả sử dụng; khả năng ứng dụng và phát triển năng lượng tái tạo tại Sóc Trăng./.

LHHST  

Truy cập hôm nay : 37
Truy cập trong 7 ngày :132
Tổng lượt truy cập : 5,765