Phản biện xã hội trên cơ sở khoa học, độc lập, khách quan

“Chê cho đúng, khen cho phải, đề xuất giải pháp trên cơ sở khoa học” đây là nhấn mạnh của ông Lê Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp hội Việt Nam tại hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực giám sát, tư vấn, phản biện và giám định xã hội” diễn ra tại Cần Thơ do MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ ngày 31/10.

20171031 080825-bis
Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực giám sát, tư vấn, phản biện và giám định xã hội”.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, lãnh đạo MTTQ thành phố Cần Thơ cho rằng: trước yêu cầu phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, nhiệm vụ giám sát, tư vấn, phản biện và giám định xã hội (GS,TV,PB&GĐXH) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, qua đó thể hiện sự tham gia của các tổ chức, nhân dân trong xây dựng thể chế, bộ máy, xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định nhiều nội dung quan trọng nhằm tăng cường sự tham gia của công dân vào quá trình hoạch định chính sách, cũng như nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, nhân dân cũng như hoạt động GS,TV,PB&GĐXH của Liên hiệp Hội Việt Nam.

20171031 093627-bis
Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội thảo. 

Đại hội chỉ rõ: “Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện”; “Bảo đảm tác dụng, hiệu quả thực chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”; “Coi trọng vai trò TV,PB&GĐXH của các cơ quan nghiên cứu khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.”

20171031 083558-bis

Ông Lê Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội Liên hiệp hội Việt Nam  

Tại Hội thảo, ông Lê Thanh Tùng, Phó Trưởng Ban TV,PB&GĐXH của Liên hiệp hội Việt Nam trình bày khá chi tiết cơ sở pháp lý, tính chất, mục đích của hoạt động tư vấn, phản biện. Mục đích của hoạt động TV,PB&GĐXH của Liên hiệp hội Việt Nam không gì khác hơn là cung cấp các cơ sở, luận cứ khoa học độc lập, khách quan trong việc đề xuất, xây dựng, thẩm định dự án, đề án, chính sách với tất cả trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của trí thức đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta. Tính chất đặc thù của hoạt động này là tính khoa học, tính độc lập khách quan và tính xã hội, nó khác biệt hoàn toàn với các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp

Ông Tùng đưa ra 5 giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Thứ nhất, cần có sự thay đổi cơ bản nhận thức của các cơ quan nhà nước (từ Quốc hội, Chính phủ đến các Bộ, Ngành) về vai trò, năng lực và sự cần thiết thu hút sự tham gia của các tổ chức hội vào quá trình xây dựng chính sách. Thứ hai, cần tạo lập cơ sở pháp lý cho việc chuyển từ cơ chế “lấy ý kiến” sang cơ chế “tham gia” của nhân dân nói chung, của các chuyên gia, các nhà khoa học nói riêng. Thứ ba, cần hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động của các tổ chức hội: Luật về Hội; Luật về tự do ngôn luận; Luật về tự do hội họp và biểu tình; Luật Tiếp cận thông tin; Giám sát, phản biện xã hội; Trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước; một số quyền cụ thể (như quyền tham gia xây dựng pháp luật, tham gia quản lý nhà nước...). Thứ tư, đẩy mạnh xã hội hoá dịch vụ công, xác định rõ những loại việc Nhà nước cần phải làm và chuyển giao cho xã hội những loại việc mà Nhà nước không nhất thiết phải đảm nhiệm. Thứ năm, Nhà nước cần có chính sách động viên, ghi nhận giá trị đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật…

HCKVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng