Nâng cao năng lực về tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Trong những năm, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV,PB&GĐXH) của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) và các đơn vị thành viên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện, nhất là đối với các Liên hiệp Hội địa phương.

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực thực hiện các hoạt dộng TV,PB&GĐXH đối với các Liên hiệp Hội địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 14/9/2017, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Liên hiệp Hội  Kiên Giang tổ chức Hội thảo - tập huấn “Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội” cho Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với mục tiêu nâng cao năng lực của các Liên hiệp Hội địa phương trong việc đề xuất, tham mưu cho Đảng và chính quyền những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội; phản biện các đề án, dự án nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn phát triển ở các cấp, ngành, địa phương. TS. Phan Tùng Mậu - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, ThS. Nguyễn Văn Khiết - Chủ tịch Liên hiệp Hội Kiên Giang đồng chủ trì hội thảo - tập huấn.

Tap-huanTVPB-KG-1

TS. Phan Tùng Mậu - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

Tham gia hội thảo có khoảng 90 đại biểu là đại diện Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đại diện các sở, ban, ngành, các hội khoa học & kỹ thuật ngành của tỉnh Kiên Giang.  

Tại Hội thảo – tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo“Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, hướng dẫn“Phương pháp và cách tiếp cận trong việc thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội”. Hội thảo cũng được nghe nhửng chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động TV,PB&GĐXH của Liên hiệp Hội các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Cà Mau…

Tại Hội thảo – tập huấn, các cán bộ địa phương được nghe diễn giả trình bày một đầy đủ, xúc tích về sự cần thiết, cơ sở pháp lý củng như tính chất của hoạt động TV,PB&GĐXH. Qua Hội thảo - tập huấn sẽ giúp nhiều cán bộ tại địa phương có được nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, sự cần thiết khách quan của hoạt động TV,PB&GĐXH trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Đồng thời, cung cấp rõ hơn về các khái niệm, những nội dung phải thực hiện TV,PB&GĐXH; quy trình, thủ tục, hình thức lấy ý kiến TV,PB&GĐXH; trách nhiệm của các sở, ngành liên quan và Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên trong việc nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu công tác TV,PB&GĐXH của Liên hiệp Hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Nhìn nhận thực trạng tại các Liên hiệp Hội địa phương trong hoạt động TV,PB&GĐXH cho thấy: trong số 63 Liên hiệp Hội địa phương chỉ có 33 địa phương có Ban TV,PB&GĐXH riêng, 12 địa phương có hoạt động TV,PB&GĐXH trong cùng ban chuyên môn khác, 10 địa phương giao trực tiếp cho cán bộ thực hiện. Giai đoạn từ năm 2002-2016 có 47 địa phương có triển khai hoạt động TV,PB&GĐXH, 8 địa phương chưa triển khai, các địa phương còn lại triển với các hình thức khác.

Tap-huanTVPB-KG-2

Toàn cảnh buổi Hội thảo – tập huấn

Các diễn giả tại Hội thảo – tập huấn đã chỉa sẻ một số thành tựu nổi bậc của Liên hiệp Hội Việt Nam trong hoạt động TV,PB&GĐXH như: tư vấn, phản biện dự án thủy điện Sơn La; phản biện chương trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân; đánh giá hiệu quả chương trình khai thác bauxit tại Tây nguyên; tư vấn, phản biện Luật Thủ đô; tư vấn, phản biện dự án Quy hoạch hai bờ sông Hồng đoạn qua Hà Nội; tư vấn, phản biện dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam; đánh giá sự cố thủy điện Sông Tranh 2; tư vấn, phản biện dự án sân bay Long Thành; tư vấn, phản biện Luật về Hội,...

Qua các kết quả TV,PB&GĐXH thời gian qua, một thuận lợi đã được chỉ ra như: sự quan tâm, tin tưởng của Đảng và Nhà nước; hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam có đội ngũ chuyên gia giỏi, nhiệt tình, tâm huyết; có vị trí độc lập tương đối với các cơ quan Nhà nước.... Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn chờ đón, đó là: quan niệm nhà nước làm tất cả; khi tiếp cận thông tin bị hạn chế; thiếu cơ chế phản hồi; nhận thức của cấp chính quyền về TV,PB&GĐXH còn chưa đúng; kinh phí và cơ chế tài chính còn phức tập,....   

HCKVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng