Thành lập, ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối trí thức trẻ”

Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), ngày 15/5/2015 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Sóc Trăng thành lập và ra mắt câu lạc bộ “Kết nối trí trức trẻ”.

 14-17-42 r-mt-clb-ket-noi-tri-truc-tre-nh-hp

Đây là một tổ chức xã hội, nhằm tập hợp đội ngũ trí thức trẻ có năng lực, có trách nhiệm và khát vọng vươn lên cống hiến cho cộng đồng xã hội bằng những hành động thiết thực, cụ thể; đặc biệt là trong các lĩnh vực như: khoa học, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, kinh tế...

Với mục tiêu kết nối các trí thức trẻ có tâm huyết đóng góp trí tuệ vì sự phát triển của tỉnh nhà. Đồng thời, câu lạc bộ cũng là môi trường hữu ích cho các hội viên sinh hoạt, trao đổi, bổ túc kiến thức trong nhiều lĩnh vực; là nơi truyền tinh thần ham mê khoa học cho lớp trẻ; tập hợp và thu hút đội ngũ trí thức trẻ tham gia vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm đưa tri thức khoa học công nghệ đến với cộng đồng; góp phần tạo lập thị trường khoa học công nghệ, thúc đẩy xã hội hóa các hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh …Thông qua các hoạt động của mình, câu lạc bộ “Kết nối trí trức trẻ” sẽ khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nâng cao vai trò của mỗi trí thức trẻ trong công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội.

Yến LoanVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng