Hội nghị tập huấn công tác chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam

Ngày 29/8, tại Hội trường Trường Quân sự tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức  lớp tập huấn cán bộ hội nhằm triển khai chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng.

IMG 1037-bis

Đến dự Hội nghị có lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, cùng hơn 150 cán bộ ở các huyện , thị xã, thành phố.

Lớp tập huấn đã hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, bào gồm Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng về hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn từ nay đến 2020, Công văn số 989-CV/TU ngày 30/9/2015của Tỉnh ủy Sóc Trang về triển khai thực hiên Chỉ thi 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách, các cấp hội cần tăng cường công tác vận động các tổ chức cá nhân trong và nước ngoài ủng hộ giúp đỡ nạn nhân, nắm chắc số lượng và quản lý chặt các hoạt động hỗ trợ nạn nhân da cam, tăng cường công tác tuyên truyền, công tác giám sát kiểm tra, công tác trợ giúp cho nạn nhân nghèo khó.

Lớp tập huấn đã dành thời gian thảo luận. chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động hội nói chung và hoạt động hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân da cam nói riêng. Nội dung lập tập huấn giúp các cấp hội thực hiện tốt công tác hướng dẫn giải quyết thủ tục, hưởng chế độ chính sách theo quy định, hỗ trợ pháp lý cho hội viên, nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về chính sách chăm lo hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam.

Thanh ThoảngVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng