Năm 2018 - MTTQ các cấp phải thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khóa VIII được tổ chức vào sáng ngày 9-1 tại hội trường Tỉnh ủy.

 
Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận.
 
Tong-ket-MTTQ-1
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2017 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Q.K
 
Trong năm 2017, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả 11 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có tính đột phá; các cuộc vận động do MTTQ phát động đã chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về: xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nghèo… góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, điều kiện vùng miền; đẩy mạnh tuyên truyền miệng thông qua Ban Công tác Mặt trận và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư.
 
Đối với công tác dân tộc, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò của người có uy tín, lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tăng cường xây dựng các mô hình trong đồng bào dân tộc, tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan trong đồng bào dân tộc. MTTQ các cấp cũng đã tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các vị chức sắc, Ban trị sự các chùa trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương.
 
Đối với công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ngoài việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, MTTQ các cấp đã phát huy tốt vai trò của các vị ủy viên Ủy ban MTTQ, các hội đồng tư vấn của Mặt trận, các vị nhân sĩ, trí thức trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Hiệu quả giám sát, phản biện xã hội tuy chưa cao nhưng đã tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức của các tầng lớp nhân dân.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng với 5 giải pháp lớn.
 
Tong-ket-MTTQ-2
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc". Ảnh: Q.K
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động năm 2017 của MTTQ các cấp tỉnh Sóc Trăng. Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao vai trò của MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, thực hiện tốt các phong trào do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư…
 
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh đã đóng góp quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017. Phân tích những mặt còn tồn tại trong năm qua, đồng chí Lâm Văn Mẫn yêu cầu trong năm 2018, MTTQ các cấp trong tỉnh phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn công tác giám sát và phản biện xã hội; các phong trào, cuộc vận động lớn. Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, MTTQ các cấp trong tỉnh phải tiếp tục đổi mới và phát huy cao độ vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Lâm Văn Mẫn cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp cần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ Việt Nam; quan tâm, tạo điều kiện để MTTQ các cấp thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.
 
Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khóa VIII đã thực hiện công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn nhân sự của Ủy ban MTTQ. Theo đó, thông báo cho thôi tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 5 vị ủy viên. Đồng thời, hiệp thương bổ sung 2 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 
Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng cờ xuất sắc toàn diện năm 2017 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 73 cá nhân. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tặng cờ xuất sắc toàn diện năm 2017 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Xuyên; tặng bằng khen cho 33 tập thể, 56 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận năm 2017.
Quốc Kiên
(Nguồn: Báo Sóc Trăng)


Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng