Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp nghe báo cáo dự án đầu tư xây dựng công trình Khu hành chính tỉnh Sóc Trăng

Chiều 21/7, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Thành Nghiệp, Quách Việt Tùng, Lê Thành Trí đã nghe lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu hành chính tỉnh Sóc Trăng.

        Địa điểm xây dựng Khu hành chính tỉnh Sóc Trăng ở phường 4, thành phố Sóc Trăng. Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qui mô Dự án có 08 đơn nguyên, gồm liên cơ Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng, liên cơ UBND tỉnh – HĐND - Đoàn đại biểu Quốc hội và các Sở tổng hợp, liên cơ các Sở khối kinh tế kỹ thuật và văn xã, liên cơ các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, liên cơ Thành ủy - UBND thành phố Sóc Trăng, trung tâm hội nghị - văn hóa, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình kiến trúc cảnh quang chung. Tổng diện tích đất toàn khu là 51,7 ha. Khi triển khai Dự án, ảnh hưởng đến 197 hộ. Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sóc Trăng đã tiến hành chi trả được 161 hộ. Tổng kinh phí đầu tư Dự án trên 2.172 tỷ đồng, lộ trình xây dựng đến năm 2020.

Mô hình Khu hành chính tỉnh Sóc Trăng (phương án 2). Ảnh: Theo website Công ty Tư vấn và Thiết kế kiến trúc Việt Nam

Sở Xây dựng được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giao làm chủ đầu tư Dự án Khu hành chính tỉnh Sóc Trăng. Theo Sở Xây dựng, đơn vị này sẽ tổ chức thông qua UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan đến hồ sơ thiết kế kỹ thuật trụ sở làm việc của Thành ủy - UBND thành phố Sóc Trăng và trụ sở UBND tỉnh trước khi phê duyệt; đồng thời lập kế hoạch đấu thầu, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu đề nghị Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ Dự án, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt.

PT

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng