Báo Đất Việt mở Diễn đàn trí thức

Ngày 15/4/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 501/QĐ-TTg về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách và các dự án phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Chính phủ giao Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức thí điểm Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp.

bao-dat-viet-mo-dien-dan-tri-thuc 16237113

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam ngày 26.5

 

Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHH) đã triển khai các hoạt động nhằm thực hiện quyết định nói trên của Thủ tướng Chính phủ: Đã ban hành Quy chế tổ chức Diễn đàn, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Diễn đàn, đã chọn một số báo trong đó có báo Đất Việt tham gia tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức (gọi tắt là Diễn đàn trí thức) trên báo.

Báo Đất Việt được Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giao nhiệm vụ tham gia triển khai Diễn đàn trí thức để tiếp nhận và công bố những ý kiến đóng góp tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) về các chủ trương, chính sách và các dự án phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thực hiện chỉ đạo của LHH, báo Đất Việt mở trang Diễn đàn trí thức trên trang chủ của báo Đất Việt điện tử. Diễn đàn sẽ tiếp nhận và đăng tải một cách có chọn lọc những bài viết, những ý kiến TVPB&GĐXH của các tổ chức khoa học, các nhà trí thức, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, cùng ý kiến đóng góp của bạn đọc về những vấn đề được nêu trên Diễn đàn cùng ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức chủ trì vấn đề được đề cập.

Diễn đàn nhằm tạo môi trường để các tổ chức và cá nhân tham gia được trình bày ý kiến của mình về các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời đề xuất các kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức chủ trì vấn đề được đề cập. Tại Diễn đàn, mọi người có quyền trình bày, trao đổi, thảo luận, tranh luận bình đẳng về những ý kiến TVPB&GĐXH.

Mọi bài viết, ý kiến gửi về Diễn đàn phải bảo đảm tính xác thực, chính xác, có cơ sở khoa học và thực tiễn, có thái độ hợp tác, bình đẳng, tôn trọng ý kiến của cá nhân khác tại Diễn đàn. Mọi ý kiến nêu trên Diễn đàn không được làm phương hại đến lợi ích dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đến đoàn kết dân tộc, đồng thời phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thông tin bí mật của Nhà nước.

Theo kế hoạch thực hiện, Diễn đàn trí thức sẽ nêu từng chủ đề cụ thể cần thảo luận để mọi người tham gia ý kiến TVPB&GĐXH.

Vấn đề đầu tiên được đưa lên Diễn đàn trí thức là chủ đề “Cải cách hành chính với việc xây dựng chế độ công chức, công vụ chuyên nghiệp, hiện đại”. Báo cáo của Bộ Nội vụ về “Xây dựng chế độ công chức-công vụ chuyên nghiệp, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng công chức Việt Nam trong điều kiện cải cách hành chính” sẽ là cơ sở đề dẫn cho cuộc thảo luận về chuyên đề này.

Báo Đất Việt rất mong nhận được phản hồi tích cực của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức khoa học, các nhà trí thức, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, cùng bạn đọc trong và ngoài nước.

Bài tham luận và thư từ góp ý xin được gửi về hộp thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng xin thông báo tới tất cả các thành viên của mình, đề nghị các tổ chức khoa học, các nhà trí thức, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, cùng bạn đọc tham gia diễn đàn.

Văn Phú (Nguồn: Báo đất việt)Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng