Thủ tướng Chính phủ làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Chiều ngày 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các Ban Đảng cùng một số Bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam)

TTg lam viec voi LHHVN

Tại buổi làm việc Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Đảng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã báo cáo với Thủ tướng những kết quả hoạt động nổi bật của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua: Với vai trò tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có 139 hội thành viên trong đó có 62 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 77 hội ngành toàn quốc và trên 600 đơn vị khoa học và công nghệ. Trong số 2,3 triệu hội viên của Liên hiệp hội thì có tới 1 triệu là trí thức khoa học và công nghệ, chiếm 1/3 trí thức hiện có của cả nước. Trong những năm qua, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ; nhất là công tác tham mưu, đề xuất, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, phổ biến kiến thức và thông tin khoa học và công nghệ cũng như đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là sự đóng góp thiết thực, quan trọng của đội ngũ trí thức vào thành tựu chung của đất nước trên các lĩnh vực cả trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, y tế đến quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng đề nghị Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tiếp tục làm tốt hơn vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn kết chặt chẽ hơn với các Bộ, ngành và địa phương, nghiên cứu khoa học công nghệ mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn; đẩy mạnh thông tin, truyền thông phổ biến khoa học, công nghệ gắn với đổi mới cơ chế tài chính khuyến khích sự sáng tạo của các nhà khoa học, kịp thời tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân nhà khoa học sáng tạo với nhiều cống hiến lớn, thiết thực; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực cả trong nước và quốc tế cũng như đội ngũ trí thức là kiều bào ta ở nước ngoài; tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ trước hết là hoạch định và xây dựng cơ chế chính sách trên các lĩnh vực, đồng thời dựa trên cơ sở khoa học tích cực tham gia tư vấn phản biện, nhất là các vấn đề dư luận quan tâm; tăng cường công tác giám định xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tăng cường công tác thông tin, truyền thông phổ biến khoa học, công nghệ…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tiếp tục phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí của mình, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của đất nước trên các lĩnh vực.

Trên tinh thần đó, về các kiến nghị đề xuất của Liên hiệp Hội Việt Nam, Thủ tướng giao cho Văn phòng Chính phủ cùng với các Bộ ngành liên quan soạn thảo quyết định của Thủ tướng về cơ chế chính sách tài chính cho Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội thành viên; tạo điều kiện thuận lợi và bố trí kinh phí xây dựng trụ sở mới của Liên hiệp Hội Việt Nam; xây dựng và triển khai chương trình truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam./

Lê Công Lương