Điểm tin văn bản Luật hàng tuần số 31-2019

Một số văn bản, chỉ đạo đáng chú ý trong tuần

Kết quả hình ảnh cho van ban moi

5 trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ xử lý rủi ro

Ngày 26/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cụ thể 05 trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ bảo lãnh tín dụng xem xét xử lý rủi ro như sau:

- Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký;

- Khách hàng bị phá sản;

- Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký;

- Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký;

- Khách hàng có khoản nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) theo kết quả phân loại nợ.

Khi gặp các rủi ro này, Quỹ bão lãnh tín dụng sẽ thực hiện một hoặc một số biện pháp: Cơ cấu lại nợ (điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ); khoanh nợ; xử lý tài sản bảo đảm; bán nợ, xóa nợ lãi; xóa nợ gốc.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

Điều kiện để trở thành bác sĩ gia đình từ ngày 15/10/2019

Ngày 21/8/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 21/2019/TT-BYT về việc hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình.

Theo đó, để trở thành bác sĩ gia đình cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa hệ lâm sàng đã được cấp chứng chỉ hành nghề:

- Có một trong các văn bằng bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ về chuyên ngành y học gia đình;

- Có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng;

- Có giấy chứng nhận theo học từng đợt với tổng thời gian tối thiểu 03 tháng các nội dung ghi trong giấy xác nhận hoặc tín chỉ hoặc chương trình đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình;

Bác sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề và hiện đang khám, chữa bệnh y học gia đình: Sẽ tiếp tục được hoạt động khám, chữa bệnh và phải có trách nhiệm tham gia đào tạo lại, đào tạo liên tục tối thiểu 03 tháng để cập nhật kiến thức về y học gia đình;

Bác sĩ y học dự phòng được cấp chứng chỉ hành nghề: Có giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng sẽ được tham gia khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường, thị trấn…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

Năm học mới, nhiều giáo viên mầm non được đưa vào diện viên chức

Ngày 26/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3873/BGDĐT-GDMN và Công văn 3869/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trong năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non và tiểu học.

Đáng chú ý, theo Công văn 3873/BGDĐT-GDMN, một trong những nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm học này là không để kéo dài tình trạng hợp đồng nhiều năm với giáo viên mầm non trong khi chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ở các địa phương vẫn còn rất nhiều. Do đó, theo tinh thần của Công văn này, nhiều giáo viên mầm non sẽ được đưa vào diện viên chức.

Bên cạnh đó, tập trung bồi dưỡng, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm bảo vệ trẻ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt là giáo viên tại các nhóm lớp tư thục.

Đối với công tác giáo dục tiểu học, theo Công văn 3869/BGDĐT-GDTH, năm học 2020 - 2021 sẽ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1. Do đó, trong năm học 2019 - 2020, các trường học trên cả nước phải dự kiến phân công giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021 và ưu tiên bồi dưỡng cho những giáo viên này, bởi đây là khối lớp đầu tiên trong cấp học phổ thông thực hiện Chương trình mới.

Đặc biệt, các giáo viên phải đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động dạy học bằng việc thiết kế các bài học phát huy tính chủ động, tự học, tự nghiên cứu của học sinh; dành nhiều thời gian trên lớp và ngoài lớp học cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày kết quả của mình.

Ngoài ra, phải chấm dứt tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng thực chất, tránh tùy tiện, tràn lan, gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và xã hội…

Sẽ không còn lớp chuyên, lớp chọn cấp trung học cơ sở

Nội dung đáng chú ý này nêu tại Công văn 3892/BGDĐT-GDTrH được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/8/2019 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 - 2020.

Theo đó, để đảm bảo mặt bằng chung về chất lượng dạy và học khối lớp cấp 2, từ năm học 2019 - 2020, các trường học trên cả nước đều phải chấm dứt việc tổ chức lớp chuyên, lớp chọn.

Đồng thời, rà soát lại mạng lưới trường lớp để đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Cụ thể:

Đối với khu vực thành phố, sẽ quy hoạch trường, lớp theo hướng mở rộng ra khu vực ngoại ô để khắc phục tình trạng sĩ số lớp quá đông; tăng cường xã hội hóa để thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao.

Đối với khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, có lộ trình sắp xếp điểm trường, lớp hợp lý; củng cố và phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú có quy mô phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt; điều chỉnh để tránh trùng lặp giữa các môn học; bổ sung, cập nhật những thông tin mới.

Đẩy mạnh việc học ngoại ngữ, thí điểm dạy ngoại ngữ tích hợp với các môn học khác (Toán và các môn khoa học) tại các trường có điều kiện.

Và hơn hết, chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới…

Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

Ngày 16/8/2019 vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Theo đó, mối quan hệ giữa các loại quy hoạch và việc lập quy hoạch phải dựa trên quy hoạch cao hơn được hiểu như sau:

Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

Đồng thời, các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01/01/2019, trong quá trình thực hiện sẽ được điều chỉnh nội dung để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo Luật Quy hoạch 2017.

Ngoại trừ các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thì được tiếp tục thực hiện; nếu nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy hoạch cao hơn đã được quyết định hoặc phê duyệt thì phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch cao hơn.

Chính phủ sẽ có chỉ đạo về việc lập, thẩm định quy hoạch ở các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16/8/2019.

Ngọc Tú

Lưu ý:

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng