Điểm tin văn bản Luật hàng tuần số 30-2019

Một số văn bản, chỉ đạo đáng chú ý trong tuần

Kết quả hình ảnh cho văn bản mới

Bệnh viện không được thu tiền áo vàng của người nhà bệnh nhân

Đây là nội dung nêu tại Công văn 4763/BYT-KH-TC triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, để bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các UBND tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện một số nội dung sau:

- Không thu tiền áo vàng, tiền quần áo người nhà vào thăm nuôi người bệnh bởi giá dịch vụ ngày giường bệnh đã bao gồm các chi phí điện, nước, vệ sinh buồng bệnh của người nhà bệnh nhân;

- Không thu thêm của người bệnh các chi phí đã tính trong giá dịch vụ trừ chi phí vật tư, hóa chất…

- Công khai bảng giá dịch vụ bằng bảng mica hoặc bảng điện tử tại khoa khám chữa bệnh, nơi đón tiếp, nơi thanh toán viện phí, trên website của nơi khám chữa bệnh để người bệnh biết và thuận lợi cho việc thanh toán;

- Mua sắm bổ sung bàn, ghế, giường, tủ, các trang thiết bị của các buồng bệnh, thay thế trang thiết bị cũ, hư hỏng...

- Thực hiện các giải pháp giảm dần tình trạng nằm ghép;

- Đảm bảo đủ thuốc theo danh mục thuốc được bảo hiểm y tế thanh toán…

Công văn này được ban hành ngày 16/8/2019.

Biên chế công chức 2020 giảm hơn 6.000 người

Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính Nhà nước và các Hội có tính chất đặc thù trong phạm vi cả nước năm 2020.

Cụ thể số lượng biên chế công chức trên cả nước năm 2020 như sau:

- Cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước: 251.135 biên chế, trong đó:

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 108.368 biên chế;

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện: 142.767 biên chế.

- Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế.

- Hội có tính chất đặc thù: 686 biên chế.

- Nguồn dự phòng: 628 biên chế. Như vậy, so với năm 2019 thì biên chế công chức năm 2020 giảm 6.081 biên chế.Bộ Nội vụ sẽ giao số lượng biên chế cụ thể đối với từng Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/8/2019.

Năm 2019 sẽ giảm 58 BHXH thành phố trực thuộc BHXH tỉnh

Ngày 19/7/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 2596/KH-BHXH về Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn".

Theo đó, sẽ thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành BHXH như sau:

- Năm 2019, giảm 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn: BHXH thành phố Bắc Ninh, Bến Tre, Thủ Dầu Một, Hà Giang, Phủ Lý, Hòa Bình, Hưng Yên…

- Chuyển đổi 01 đơn vị sự nghiệp hiện có thành “Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng” là đơn vị sự nghiệp có chức năng thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến và chăm sóc, hỗ trợ khách hàng;

- Tinh giản biên chế để đảm bảo đến năm 2021 sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015;

- Phát triển hệ thống công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp rõ trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH…

- Sắp xếp số lượng lãnh đạo cấp phó của đơn vị hợp nhất đảm bảo không vượt quá tổng số lãnh đạo cấp phó hiện có của các đơn vị thành viên và thời gian chậm nhất để thực hiện là sau 03 năm…

Đinh Tú

Lưu ý:

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng