Điểm tin văn bản Luật hàng tuần (17-2019)

 

MỘT SỐ VĂN BẢn , CHỈ ĐẠO ĐÁNG CHÚ Ý TUẦN 17/2019

Hình ảnh có liên quan

 

XỬ LÝ NGHIÊM VIỆC GIỚI THIỆU, MUA BÁN CHẤT GÂY ẢO GIÁC TRÊN INTERNET

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Công văn 606/TTg-KGVX về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), Thủ tướng yêu cầu:

- Bộ Công an: Điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức giới thiệu, mua bán, khuyến khích sử dụng ma túy, chất gây nghiện, chất gây ảo giác trên mạng internet, mạng xã hội; tập trung triệt phá các đường dây mua bán ma túy lớn, các tụ điểm phức tạp về ma túy…

- Bộ Thông tin và Truyền thông: Tăng thời lượng, tần suất thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy; truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy qua mạng xã hội có nhiều người theo dõi, qua tin nhắn đến các thuê bao di động…

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Tăng cường quản lý, giám sát người nghiện ma túy, bảo đảm an toàn trong các cơ sở cai nghiện…

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức các hoạt động giáo dục, truyền thông trong toàn hệ thống.

- Tổng cục Hải quan: Rà soát các khâu thực hiện quy trình hải quan, kịp thời phát hiện và khắc phục sơ hở, thiếu sót mà các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép có thể lợi dụng.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Không để lợi dụng các sự kiện, hội chợ, các quán bar, karaoke chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy…

Công văn 606/TTg-KGVX ban hành ngày 24/5/2019.

TỪ 1/7/2019, LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TĂNG 7,19%

Đây là nội dung chính của Nghị định 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng được Chính phủ ban hành ngày 20/5/2019.

Theo đó, từ 01/7/2019, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng tăng 7,19% so với tháng 6/2019.

Mức điều chỉnh này áp dụng với các đối tượng:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP và Quyết định 111-HĐBT;

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định 38/2010/QĐ-TTg;

- Công an đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg;

- Quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg;

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Nghị định 44/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

20% TIỀN CHI TRẢ AN SINH XÃ HỘI THỰC HIỆN QUA NGÂN HÀNG

Ngày 23/5/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 1764/KH-BHXH thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu mà Kế hoạch đặt ra cụ thể là:

- Đến năm 2020, 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện qua ngân hàng.

- Đến năm 2021, 50% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), mai táng phí, tử tuất… sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị.

Để thực hiện được mục tiêu này, BHXH các tỉnh, thành phố phải phối hợp thực hiện các công việc sau:

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh việc sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các vùng đô thị.

- Phối hợp với bưu điện, ngân hàng tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan BHXH với ngân hàng, bưu điện.

- Hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch gửi về Vụ Tài chính - Kế toán BHXH Việt Nam trước ngày 15/11.

Kế hoạch 1764/KH-BHXH được ban hành ngày 23/5/2019.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XẾP NGẠCH, BẬC LƯƠNG VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Một trong những nội dung được sửa đổi tại Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ là quy định về xếp ngạch, bậc lương đối với người đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi được tuyển dụng.

Thông tư này chỉ rõ, việc xếp lương của các đối tượng nêu trên được thực hiện theo quy định của:

Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Thông tư 13/2018/TT-BNV sửa đổi Thông tư 79/2005/TT-BNV nêu trên

Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và các văn bản khác có liên quan.

Cơ quan quản lý công chức quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để có ý kiến trước khi quyết định việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trước đây, tại Thông tư 13/2010/TT-BNV, việc xếp ngạch, bậc lương của các đối tượng nêu trên được phân chia thành nhiều trường hợp: Đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định; Chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định…

Thông tư 03/2019/TT-BNV được ban hành ngày 14/5/2019, có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

KHÁCH SẠN KHÔNG THAY GA GIƯỜNG KHI CÓ KHÁCH MỚI BỊ PHẠT ĐẾN 3 TRIỆU

Nghị định 45/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đã được Chính phủ ban hành ngày 21/5/2019.

Nghị định nêu rõ các mức phạt đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, nhà nghỉ…) vi phạm điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất. Trong đó, phạt từ 01 - 03 triệu đồng nếu:

- Không có giường hoặc đệm hoặc chiếu hoặc chăn hoặc gối theo quy định

- Không có khăn mặt hoặc khăn tắm theo quy định

- Không thay ga giường hoặc chiếu hoặc bọc chăn hoặc bọc gối khi có khách mới

- Không thay khăn mặt hoặc khăn tắm khi có khách mới.

Ngoài ra, Nghị định này cũng đề cập đến mức phạt đối với một số vi phạm khác, như:

- Tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ: Phạt từ 01 - 03 triệu đồng;

- Không cảnh báo nguy cơ gây nguy hiểm cho khách du lịch: Phạt từ 05 - 10 triệu đồng

- Công ty lữ hành để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái pháp luật: Phạt từ 80 - 90 triệu đồng

- Hướng dẫn viên du lịch có thái độ thiếu văn minh đối với khách du lịch khi hành nghề: Phạt từ 03 - 05 triệu đồng…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/08/2019.

“CHƠI XẤU” TRONG THI ĐẤU THỂ THAO BỊ PHẠT ĐẾN 25 TRIỆU ĐỒNG

Nghị định 46/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao đã được Chính phủ ban hành ngày 27/5/2019, có hiệu lực từ ngày 01/08/2019.

Theo Nghị định này, các hành vi bạo lực trong hoạt động thể thao bị nghiêm cấm và xử phạt như sau:

- Cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao: Phạt từ 20 - 25 triệu đồng.

Với hành vi này, người vi phạm còn bị đình chỉ việc tham dự giải đấu thể thao có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng.

- Chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự; đe dọa xâm phạm sức khỏe, tính mạng; phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa khi tham gia hoạt động thể thao: Phạt từ 15 - 20 triệu đồng;

Đồng thời, còn buộc phải xin lỗi công khai nếu chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm.

Cũng theo Nghị định, việc sử dụng chất kích thích thuộc Danh mục bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao sẽ bị phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng; ngoài ra, vận động viên còn có thể bị hủy kết quả thi đấu. Nếu bao che, tổ chức cho vận động viên sử dụng chất kích thích, bị phạt tiền ở mức cao hơn, từ 15 - 20 triệu đồng.

Ngọc TúVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng