Ban hành danh mục 19 loài ngoại lai xâm hại và 61 loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT về quy định tiêu chí xác định và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại gồm 19 loài và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại gồm 61 loài.

Theo đó, loài ngoại lai xâm hại là loài ngoại lai đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Đang lấn chiếm nơi sinh sống, cạnh tranh thức ăn hoặc gây hại đối với các sinh vật bản địa, phát tán mạnh hoặc gây mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển ở Việt Nam; được đánh giá là có nguy cơ xâm hại cao đối với đa dạng sinh học và được ghi nhận là xâm hại ở khu vực có khí hậu tương đồng với Việt Nam hoặc qua khảo nghiệm, thử nghiệm có biểu hiện xâm hại.

Bèo lục bình là một trong những loài thực vật có tốc độ xâm hại nhanh chóng ở Việt Nam.

Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại là loài ngoại lai đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Có khả năng phát triển và lan rộng nhanh, có biểu hiện cạnh tranh thức ăn, môi trường sống và có khả năng gây hại đến các loài sinh vật bản địa của Việt Nam; được ghi nhận là xâm hại tại khu vực có khí hậu tương đồng với Việt Nam; được đánh giá là có nguy cơ xâm hại cao đối với đa dạng sinh học của Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định danh mục loài ngoại lai xâm hại gồm 19 loài thuộc 6 nhóm sau: Nhóm vi sinh vật có 4 loài; nhóm động vật không xương sống có 4 loài; nhóm cá có 3 loài; nhóm lưỡng cư – bò sát có 1 loài; nhóm chim – thú có 1 loài; nhóm thực vật có 6 loài.

Ốc bưu vàng luôn là nỗi lo hàng đầu của nông dân mỗi khi xuống giống.

Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại gồm 61 loài thuộc 5 nhóm. Nhóm động vật không xương sống có 23 loài; nhóm cá có 9 loài; nhóm lưỡng cư – bò sát có 4 loài; nhóm chim – thú có 4 loài và nhóm thực vật có 21 loài.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 11-2-2019.

Tuấn AnhVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng