Các tổ chức xã hội có vai trò rất lớn với bảo vệ môi trường

Ngày 9/8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo "Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường". Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoạt động bảo vệ môi trường và đề xuất các hoạt động tham vấn, tư vấn, phản biện cơ chế chính sách, luật pháp về bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài khẳng định, môi trường có vai trò rất quan trọng trong phát triển bền vững đất nước. Việt Nam đang ở trong giai đoạn đối diện với vấn đề và áp lực môi trường rất lớn, đặt ra nhiều thách thức, chất lượng môi trường đang tiếp tục suy giảm.

To-chuc-xa-hoi-voi-bvmt

Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Dự báo, vấn đề này còn diễn ra 5 – 10 năm tới, sau đó chất lượng môi trường sẽ được cải thiện tốt hơn. Đồng thời, mong rằng trong cuộc hội thảo ngày hôm nay, các đại biểu sẽ tích cực tham gia đề xuất, đưa ra các kinh nghiệm để trao đổi và phát huy hoạt động bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo tổng hợp của Trung tâm đào tạo & truyền thông môi trường, hoạt động của tổ chức xã hội nghề nghiệp và NGO rất đa dạng và phong phú, hấp dẫn thiết thực và hiệu quả mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội, không vì lợi nhuận; các hoạt động đều có tác dụng tuyên truyền, vận đồng cộng đồng tham gia BVMT phù hợp với chủ trường chính sách của Đảng, Nhà nước; thu hút được đông đảo cộng đồng tham gia, tạo được sự đồng thuận của các bên…

Tuy nhiên, theo TSKH. Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam: Mặc dù Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có 63 liên hiệp hội tỉnh, thành phố và gần 80 hội ngành toàn quốc, trong đó có các hội liên quan đến bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, đa dạng sinh học… nhưng các tổ chức này vẫn chưa phát huy được hết các tiềm năng, vẫn còn nhiềm tiềm năng mà chúng ta có thể khai thác.

Vì vậy, để các tổ chức xã hội – nghề nghiệp tham gia một cách chủ động và tích cực, chúng ta phải bàn luận cụ thể năng lực xây dựng chiến lược tầm nhìn, năng lực huy động các nguồn lực trong đó có nguồn lực tài chính,… "Rất mong trong thời gian tới, Bộ TN&MT phối hợp với chúng tôi sẽ có những hình thức, khen thưởng, tôn vinh, ghi nhận về công tác bảo vệ môi trường", TSKH. Nghiêm Vũ Khải nói. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã chỉ rõ những hoạt động cần phối hợp thực hiện trong thời gian tới, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan tham gia trong công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường. Đồng thời, đưa ra các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động vì sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Để công tác bảo vệ môi trường đạt kết quả, các đại biểu cũng nhất trí cho rằng, giai đoạn 2017 - 2020 cần chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tăng cường sự phối hợp trong nội bộ các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức NGO với nhau; cần có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ trong hoạt động tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường.

Linh Anh/ĐBNDVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng