GS.TSKH Đặng Vũ Minh tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Sáng 3/6, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam đã được long trọng tổ chức tại Hà Nội.

Đại hội vinh dự được đón Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng lãnh đạo các bộ, ngành và hơn 600 đại biểu đến từ các hội ngành trung ương, LHH các địa phương.

GS Dang Vu Minh phat bieu khai mac Dai hoi VII

GS.TSKH Đặng Vũ Minh phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHH Việt Nam cho biết: Trong suốt 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 27 – NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị số 42- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chiến lược phát triển LHH VN đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010 – 2015), LHH Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và hoàn thành được mục tiêu phát triển về mặt tổ chức.

Hiện nay LHH Việt Nam đã có 140 hội thành viên, bao gồm 63 Liên hiệp các Hội KH&KT ở tất cả các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và 77 hội ngành toàn quốc, tập hợp hơn 2,8 triệu hội viên, trong đó có trên 1,5 triệu trí thức KH&CN trong cả nước.

"Trong nhiệm kỳ qua, LHH VN đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt: tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo KH&CN, tôn vinh trí thức: hợp tác trong và ngoài nước", GS Đặng Vũ Minh cho biết.

Đặc biệt hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHH ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KHCN và đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhìn lại suốt chặng đường đã qua, chúng ta luôn nhận thức được rằng, trong tất cả những thành tích mà LHH VN đạt được trong nhiệm kỳ qua có công lao đóng góp to lớn của nhiều thế hệ án bộ lãnh đạo và hội viên các hội thành viên.

Trao tang Huan truong doc lap cho DVM va

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Độc lập cho ông Đặng Vũ Minh

và  ông Trần Việt Hùng

"Từ diễn đàn của Đại hội hôm nay, thay mặt tất cả đại biểu tham dự Đại hội, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn trân trọn nhất tới tất cả những cán bộ và hội viên thuộc các thế hệ đi trước đã cống hiến hết sức lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của LHH các Hội KH&KT Việt Nam", GS Đặng Vũ Minh bày tỏ.

Trong dịp này, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHH Việt Nam và TS Trần Việt Hùng vinh dự được trao tặng Huân chương Độc lập.

Đại hội cũng bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 25 thành viên, trong đó GS.TSKH Đặng Vũ Minh tái đắc cử chức Chủ tịch LHH Việt Nam, các Phó Chủ tịch LHH Việt Nam gồm: TS Phan Tùng Mậu, TS Phạm Văn Tân, TSKH Nghiêm Vũ Khải, TS Vũ Ngọc Hoàng.

H.C.KVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng