Hội nghị giao ban toàn quốc các Liên hiệp Hội địa phương năm 2014

Sáng ngày 28/8/2014, tại thành phố Lào Cai, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014.

Hoi nghi giao ban LHH toan quoc 2014

GS.VS Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

GS.VS Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có lãnh đạo các Ban Đảng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2014, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam có nhiều chuyển biến trong công tác củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức. Kết nạp thêm 5 hội thành viên mới (bao gồm 3 Hội khoa học kỹ thuật ngành toàn quốc là Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Hội Trầm hương Việt Nam, Hội Xã hội học Việt Nam và 02 Liên hiệp hội địa phương là Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Kạn, Liên hiệp Hội tỉnh Hưng Yên), nâng tổng số hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam lên thành 138 đơn vị (trong đó có 61 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 77 Hội ngành toàn quốc), gần 200 cơ quan báo chí, 01 nhà xuất bản, 01 quỹ và gần 400 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có một số hoạt động chuyên môn nổi bậc khác. Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 đổi mới để chuẩn bị văn kiện Đại hội XII của Đảng theo yêu cầu của Ban Bí thư Trung ương với nội dung “Tổng kết 30 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Liên hiệp hội Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ở cấp quốc gia nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 (lần đầu tiên).

Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả 3 năm thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng tại Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 12/5/2011 của Văn phòng Chính phủ, sau đó Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 330/TB-VPCP ngày 19/8/2014 về một số ý kiến kết luận quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với Liên hiệp Hội Việt nam.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 thay thế Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg, Liên hiệp Hội Việt Nam xây dựng và lấy ý kiến các hội thành viên Hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong toàn hệ thống; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính đối với hoạt động này.

Liên hiệp Hội Việt Nam ký kết 3 chương trình hợp tác với Trường Đại học Thăng Long, Tổng cục Lâm nghiệp và UBND tỉnh Bắc Giang; tiếp tục triển khai nhiều hoạt động trong khuôn khổ hợp tác với các cơ quan của Quốc hội; tích cực tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thực hiện Kết luận số 59-KL/TW ngày 09/4/2013 của Ban Bí thư, thông qua các hội thành viên, Liên hiệp Hội Việt Nam đã đề nghị Ban Tổ chức Trung ương quyết định hỗ trợ 48 nhà khoa học trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam

Tại hội nghị, Đại diện Liên hiệp Hội các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bình Phước, Thái Bình, Hà Tĩnh, Tiền Giang, Ninh Bình…đã trình bày tham luận chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn để tổ chức tốt hơn hoạt động của các liên hiệp hội địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, GS.TSKH Đặng Vũ Minh đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội nghị và đề nghị sau hội nghị giao ban này, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trên cả nước cần tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy kết quả đạt được, tăng cường sự liên kết, hỗ trợ, phối hợp; làm tốt công tác tôn vinh trí thức; từng bước triển khai thực hiện tốt Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ sớm họp bàn, trả lời kiến nghị của các liên hiệp hội địa phương…

Tiếp theo hội nghị giao ban, các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận về nội dung hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg và tham gia góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện cho hoạt độn tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Yến Loan

 

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng