Quá trình tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tác động của truyền thông, mạng xã hội ở Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội thảo - tập huấn “Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội” cho Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Liên hiệp Hội Kiên Giang tổ chức ngày 14/9/2017 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, các đại biểu tham dự đã nghe trình bày 02 tham luận rất quan trọng là “Quy trình thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và Giám định xã hội” và “Vai trò của truyền thông trong hoạt động tư vấn, phản biện và Giám định xã hội”.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV,PB&GĐXH) của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên là hoạt động mang tính xã hội, khách quan, không vì mục đích lợi nhuận. TV,PB&GĐXH là hoạt động độc lập nhằm thu thập thông tin, đánh giá kết quả các chính sách, các dự án do các cơ quan công quyền hay doanh nghiệp thực hiện. Quá trình thực hiện hoạt động TV,PB&GĐXH tuân thủ các trình tự, thủ tục cơ bản như: xác định các vấn đề cần TV,PB&GĐXH, xác định mục tiêu, phương pháp, thu thập và phân tích thông tin, xây dựng văn bản và truyền đạt kết quả TV,PB&GĐXH, cuối cùng là theo đánh giá kết quả.

Tap-huanTVPB-KG-3

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội thảo, tập huấn

Về xác định vấn đề cần TV,PB&GĐXH. Nội dung này dựa trên 03 yếu tố cấu thành, đó là sự xuất hiện của vấn đề cần TV,PB&GĐXH (xuất hiện khi có sự khác biệt giữa mong muốn và thực tiễn, sự tác động đến phát triển KT-XH, đời sống, môi trường, chính trị, ô nhiễm môi trường, suy thoái kinh tế, chất lượng cuộc sống,...); hai là, tính cấp thiết của vấn đề (có bức xúc với xã hội đến mức phải triển khai ngay không, vấn đề ưu tiên...); ba là, tính khả thi để thực hiện (nguồn lực, thời gian, thông tin và người thụ hưởng kết quả TV,PB&GĐXH).

Hoạt động TV,PB&GĐXH hướng đến 03 mục tiêu cơ bản là: một là, phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa phù hợp, từ đó khuyến nghị để hoàn thiện hoặc nâng cao hiệu quả của chương trình, dự án; hai là, cung cấp cơ sở, luận cứ khoa học và thực tiễn một cách độc lập, khách quan phục vụ quá trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện đề án; ba là, không nhằm mục đích phê phán, tạo sự đồng thuận xã hội.

Có nhiều phương pháp TV,PB&GĐXH như: tổ chức lấy ý kiến độc lập của chuyên gia; tổ chức tọa đàm, hội thảo TV,PB; tổ chức diễn đàn; tổ chức nghiên cứu vấn đề cần TV,PB...

Xây dựng nội dung văn bản TV,PB&GĐXH được đặc biệt quan tâm. Cách trình bày công văn hay báo cáo TV,PB nên theo xu hướng tích cực, văn phong trung tính, trong sáng. Các nội dung đưa ra phải đảm bảo tính khách quan, dựa trên các bằng chứng xác thực và trung thực; chỉ rõ các tác động của dự án, chính sách, các nguyên nhân gây ra, cả trực tiếp và gián tiếp; lý giải mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả cần khoa học; phân tích cụ thể những nội dung có ý kiến khác nhau. Cuối cùng là kết luận, kiến nghị thật ngắn gọn.

Tap-huanTVPB-KG-5

PGS.TS.Phạm Bích San trình bày tham luận tại Hội thảo

Để một kết quả TV,PB&GĐXH tác động có hiệu quả đến đối tượng cần TV,PB&GĐXH, như người có thẩm quyền, người có ảnh hưởng tới việc ra quyết định để tạo ra những thay đổi mong muốn, thì việc truyền đạt kết quả TV,PB&GĐXH cần quan tâm đúng mức và có phương pháp truyền đạt phù hợp, như gặp trực tiếp người có thẩm quyền; mời tham gia hội thảo để cùng thảo luận, tranh luận và thuyết phục; gửi báo cáo nghiên cứu, khuyến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền; sự dụng truyền thông tạo dư luận xã hội, gây áp lực (trong điều kiện cần thiết). Việc sử dụng truyền thông đại chúng (bao gồm cả mạng xã hội) để vận động chính sách, vận động xã hội hàm nghĩa truyền tải thông điệp đến đông đảo người dân trong xã hội và tác động mang tính phổ biến trong xã hội chứ không giới hạn ở cá nhân hay nhóm nhất định. Vì vậy, các thông điệp đưa ra phải tập trung vào vấn đề cần giải quyết.

Hoạt động TV,PB&GĐXH chỉ được coi là thành công khi những ý kiến TV,PB&GĐXH được các cơ quan liên quan tiếp thu. Mức độ tiếp thu càng cao thì xem như mức độ thành công càng lớn và ngươc lại.

TMTVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng