Hội nghị Giao ban toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam 2017

Ngày 10/8/2017 tại Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Giao ban toàn quốc năm 2017 nhằm đánh giá hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian qua, thảo luận, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh gia cao sự tham dự của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, lãnh đạo các cơ quan, ban ,ngành Hải Phòng cũng như lãnh đạo của 63 Liên hiệp Hội địa phương đã có mặt đầy đủ tại hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều cố gắng đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong thời gian này, Đoàn Chủ tịch đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các Liên hiệp Hội địa phương, các hội thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VII đã đề ra, đặc biệt là công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.  

Hoi-nghi-GBTQ-2017-1-bis

GS.TSKH Đặng Vũ Minh phát biểu khai mạc Hội nghị

TS. Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo những kết quả nỗi bậc của Liên hiệp Hội Việt Nam trong 6 tháng đầu năm như: phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Liên hiệp Hội Việt Nam vào tháng 3/2017, cụ thể hóa các kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc thành các nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việc Nam thực hiện trong năm 2017; tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 5 và Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 3 (khóa VII) tại Tuyên Quang, hội nghị giao ban các Liên hiệp Hội khu vực phía Bắc tại Cao Bằng, Hội nghị giao ban Liên hiệp Hội các tỉnh ĐBSCL tại Bạc Liêu; tiếp tục thúc đẩy công tác củng cố, phát triển tổ chức Liên hiệp Hội Việt Nam; tích cực thực hiện công tác vận động trí thức ở Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên thông qua công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức KH&CN nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thực hiện chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát và phản biện xã hội; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2016, đồng thời đã phát động Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2017; lựa chọn, hỗ trợ nhiều Hội thành viên, Liên hiệp hội địa phương, đơn vị KH&CN trực thuộc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chủ động thực hiện các nội dung thông tin, truyền thông về các sự kiện, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; tích cực triển khai công tác giám sát, kiểm tra hoạt động sử dụng viện trợ của các tổ chức trực thuộc, thúc đẩy triển khai các kế hoạch hợp tác với một số Bộ, ngành, địa phương, cơ quan đã có những ký kết thoả thuận với Liên hiệp Hội Việt Nam như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Uỷ ban của Quốc hội.

Hoi-nghi-GBTQ-2017-2

Toàn cảnh Hội nghị giao ban năm 2017

Từ đầu năm 2017 đến nay, hầu hết các Liên hiệp hội địa phương hoạt động tốt, có nhiều kết quả trong công tác tổ chức, phát triển đựơc nhiều chi hội và hội viên mới trong các hội thành viên; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội, tập hợp đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động KHCN; tham gia công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội được nhiều đề tài, dự án quan trọng của tỉnh, từng bước tham gia nghiên cứu và đề xuất cho địa phương chủ trương, kế hoạch về phát triển kinh tế- xã hội; Các hoạt động tôn vinh sáng tạo-kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến kiến thức KHCN đã có nhiều tiến bộ, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.

Một số Liên hiệp hội địa phương đã chủ động phối hợp với Liên hiệp hội ở các tỉnh lân cận để trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức bộ máy và nhân sự, kinh nghiệm hoạt động. Nhiều Liên hiệp hội địa phương đã chủ động đề xuất với UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các hội thành viên.

Liên hiệp hội địa phương đã cùng với các hội thành viên tại địa phương triển khai hoạt động tư vấn, phản biện nhiều dự thảo quy hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là tư vấn, phản biện các đề tài cấp sở, cấp tỉnh, tham gia các hội đồng thẩm định các đề tài, dự án khi được các Sở, ngành của tỉnh mời, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật. Nhìn chung, hoạt động tư vấn, phản biện tại các tỉnh, thành phố đã được quan tâm thường xuyên. 

Nhiều Liên hiệp hội địa phương đã chủ động đề xuất danh mục các chương trình, dự án của tỉnh cần được TV, PB & GĐXH và trình UBND tỉnh ban hành quyết định về hoạt động TV, PB&GĐXH.

Ngoài ra, các Liên hiệp hội địa phương đã có những chương trình liên kết, hợp tác nghiên cứu, tạo ra hiệu quả cao hơn trong nghiên cứu, ứng dụng, ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên – Môi trường, phối hợp với các tổ chức KHCN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức các hội thảo khoa học, tập huấn trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giáo dục đào tạo.... Tuy vậy, vẫn còn một số Liên hiệp hội địa phương chưa có điều kiện triển khai các đề tài, dự án KHCN tại địa phương.

Một số Liên hiệp hội địa phương đã có những hoạt động hợp tácvới các tổ chức hội nghề nghiệp và tổ chức phi chính phủ quốc tế. Nhiều tổ chức KH&CN trực thuộc tiếp tục hợp tác, triển khai nhiều dự án trong một số lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, y tế, bình đẳng giới, hỗ trợ người nghèo và phát triển cộng đồng, nâng cao năng lực do các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ...

Qua báo cáo của các Liên hiệp Hội địa phương cũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm còn nhiều khó khăn.

Việc tập hợp đội ngũ trí thức còn nhiều lúng túng, trở ngại. Đội ngũ trí thức tham gia các hội chuyên ngành chưa nhiều, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức ở ngoài tỉnh.

Hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo, phổ biến kiến thức khoa học đạt hiệu quả chưa cao; nội dung và phương thức hoạt động chưa đa dạng; công tác tham mưu đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, thành phố về những vấn đề liên quan đến đội ngũ trí thức, đến KH&CN và công tác hội chưa nhiều. 

Hoạt động tư vấn, phản biện giám định xã hội chủ yếu là các nhiệm vụ phối hợp, nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng của Liên hiệp Hội.

Hoạt động đối ngoại, hợp tác còn hạn chế chưa thu hút được các nhà tài trợ trong nước và quốc tế hỗ trợ các hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên.

Nguyên nhân còn tồn tại hạn chế

Nhận thức về vị trí, vai trò công tác hội của một số lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến công tác hội chưa đầy đủ, xem nhẹ công tác hội. Sự chưa nhất quán trong chỉ đạo của Đảng và các văn bản Nhà nước phần nào tác động đến sự phát triển của các Liên hiệp Hội địa phương.

Kinh phí hạn hẹp, cơ sở vật chất, trang thiết bị của văn phòng Liên hiệp Hội và các Hội thành viên xuống cấp, phương tiện hoạt động của cơ quan thường trực và một số Hội thành viên còn nhiều khó khăn.

Số biên chế ít nên nhiều công việc chưa triển khai thực hiện, cán bộ làm công tác kiêm nhiệm, cơ chế chính sách còn phụ thuộc vào nhận thức và sự quan tâm của các cơ quan chức năng của từng tỉnh, chế độ phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức Liên hiệp hội tỉnh chỉ được thực hiện ở một số địa phương, không nhất quán, tư tưởng cán bộ dao động, muốn chuyển công tác khác... 

Về nguyên nhân chủ quan. Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở một số Hội thành viên còn hạn chế, thiếu chủ động, nhất là việc đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng, thiết thực khi tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, về KH&CN, đội ngũ trí thức và cán bộ Hội, chưa khai thác hết tiềm năng của đội ngũ trí thức trong tỉnh.

Sự phối kết hợp giữa các hội thành viên, việc kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên có nhưng chưa thật sự mạnh.

Chưa tích cực vận động xã hội hóa để có nguồn kinh phí tổ chức hoạt động Hội, để phát triển Hội cả về số lượng và chất lượng; chưa chủ động hướng dẫn nội dung hoạt động cho hội thành viên, chưa thật sự chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc đẩy mạnh, đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Đặng Vũ Minh nhấn mạnh: Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục vận động, thúc đẩy các ngành, các cấp ở Trung ương cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về Liên hiệp Hội Việt Nam để tạo hành lanh pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi để củng cố và phát triển Liên hiệp Hội Việt, các Liên hiệp Hội địa phương. Tăng cường sự liên kết, phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt và các các Liên hiệp Hội địa phương. Đẩy mạnh hoạt động tổ chức các giải thưởng, hội thi, chuẩn bị kế hoạch hoạt động năm 2018...

Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tập trung chỉ đạo phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam làm việc với lãnh đạo cấp cao và các cơ quan chức năng để báo cáo về tổ chức và hoạt động nhằm tiếp tục củng cố vị trí, vai trò đã được xác lập trong quá trình hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức Liên hiệp khác. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội; tổ chức có hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, ứng dụng KH&CN vào đời sống và sản xuất; quan tâm đến phong trào sáng tạo KH&CN, công tác thi đua khen thưởng và tôn vinh trí thức. Đẩy mạnh phối hợp hoạt động với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm tăng cường vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội Việt Nam trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trên cơ sở các chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết; chủ động tham gia các hoạt động giám sát do Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức; tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết và thúc đẩy việc thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động mà Liên hiệp Hội Việt Nam đã ký kết với các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên của Liên hiệp Hội với một số tổ chức quốc tế, chú trọng các nước đối tác chiến lược có tiềm lực KH&CN mạnh...

HCKVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng