Sơ kết hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2016

Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc các liên hiệp hội nhằm sơ kết hoạt động năm 2016, các nhiệm vụ chủ yếu đến hết năm 2016 và xem xét giải quyết các vướng mắc của liên hiệp hội các địa phương.

So-ket-LHHVN-2016

TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên Hiệp Hội Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên Hiệp Hội Việt Nam, báo cáo những kết hoạt quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2016 với những nội dung chủ yếu như sau:

Về công tác củng cố và phát triển tổ chức

Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội thành viên đã triển khai các hoạt động hiệp thương, giới thiệu nhân sự của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các tỉnh, thành. TS. Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã trứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Thực hiện các thủ tục kết 01 hội thành viên là Hội Khoa học hành chính Việt Nam. Hướng dẫn một số hội thành viên quy trình tổ chức đại hội nhiệm kỳ, ban hành quyết định công nhận ban chấp hành và các chức danh chủ chốt của một số hội thành viên, Chỉ đạo tổ chức đại hội nhiệm kỳ đối với 04 hội ngành toàn quốc và 02 liên hiệp hội địa phương; làm việc với một số tỉnh/thành ủy, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đánh giá tỉnh hình thực hện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), tình hình hỗ trợ công tác tổ chức và hoạt động của các liên hiệp hội địa phương.

Đối với các tổ chức KH&CN trực thuộc, bên cạnh việc sắp xếp, rà soát, nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý phù hợp với Nghị định 08/NĐ-CP, Liên hiệp Hội Việt Nam đã xem xét, thẩm định, ra quyết định thành lập 13 tổ chức KH&CN, nâng tổng số tổ chức KH&CN trực thuộc lên 433 tổ chức, hoàn thiện quy định về thành lập và quản lý tổ chức KH&CN.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai rất nhiều nhiệm vụ TV, PB&GĐXH kịp thời, đã có tác dụng rất tích cực và mang tính thời sự cao như: vấn đề sử dụng hóa chất trong sản xuất nông sản, thực phẩm; tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung Việt Nam; tư vấn, phản biện Đề án hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; tư vấn, phản biện Đề án về Khung trình độ quốc gia; tư vấn, phản biện Dự thảo Nghị định Quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; tư vấn, phản biện Dự thảo Thông tư Quy định tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước…

Hoạt động đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức

Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động phổ biến thức KH&CN thông qua nhiều hình thức khác nhau như báo, tạp chí, bản tin, trang tin điện tử, sách, tài liệu tham khảo, tờ rơi, phát thanh, truyền hình, hội thảo, hội nghị, tập huấn,… hỗ trợ, hướng dẫn 12 hội thành viên triển khai nhiệm vụ phổ biến kiến thức năm 2016. Phối hợp với Báo Khoa học và đời sống và các liên hiệp hội địa phương thực hiện 6 số bản tin điện tử phổ biến kiến thức, đây là tài liệu hữu ích cho việc triển khai các hoạt động phổ biến kiến thức của liên hiệp hội tỉnh/thành phố.

Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, các hội chuyên ngành ở địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức về KHKT, chuyển giao công nghệ…,như tổ chức tập huấn kỹ năng phỏng vấn báo chí cho cán bộ và phóng viên báo chí thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam; tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và Hội thảo “Vai trò của báo chí hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đối với các vấn đề thời sự của xã hội”; tham gia tổ chức diễn đàn khoa học đánh giá nội dung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học; tổ chức Hội đồng thẩm định đánh giá cuốn sách Triết học Tự do do nhà xuất bản Tri thức xuất bản năm 2015; hỗ trợ Hội Hóa học Việt Nam thực hiện nhiệm vụ “Phổ biến Hệ thống Danh pháp và Thuật ngữ hóa học Việt Nam vào giáo dục, các ngành khoa học kỹ thuật và kinh tế có liên quan ở Việt Nam”. Tổ chức góp ý, hoàn thiện nội dung bản đề án Quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai nhiệm vụ “Xây dựng Kế hoạch hợp tác giữa Bộ KH&CN và Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020 nhằm tuyên truyền, phổ biến kết quả các đề tài, dự án nghiên cứu KH&CN đưa vào áp dụng trong sản xuất và đời sống”.

Hoạt đông khoa học, công nghệ và môi trường

Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc thực hiện. Các đề tài tập trung chủ yếu vào 4 lĩnh vực ưu tiên: ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để chăm sóc sức khỏe cộng đồng; giải pháp nâng cao vai trò đội ngũ trí thức KHCN trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được của hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật giai đoạn 2010-2015, năm 2016, Liên hiệp Hội Việt Nam đã lựa chọn, phê duyệt và triển khai 8 đề tài nghiên cứu khoa học và cấp kinh phí cho 11 đề tài chuyển tiếp từ năm 2015. Đã triển khai thực hiện 6 dự án BVMT và 3 dự án ĐTCB, các dự án tập trung vào thực hiện các nội dung của Chiến lược BVMT quốc gia và nội dung của Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-KHH-BTNMT. Các dự án này tập trung vào điều tra, đánh giá hiện trạng tai biến môi trường và mức độ ô nhiễm phục vụ cho công tác quy hoạch, đầu tư phát triển KT-XH, không chỉ cung cấp các thông tin khoa học về môi trường đất, nước, không khí, địa chất, địa lý, các tác động môi trường và sự cố môi trường của các hoạt động kinh tế như khai khoáng, giao thông mà còn tiến hành lập các quy hoạch về môi trường và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội khu vực. Đặc biệt việc đánh giá tác động môi trường trong xây dựng nông thôn mới đã giúp các địa phương có cơ sở để quy hoạch xây dựng nông thôn mới tốt hơn. Tham gia triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 hàng năm.

Hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng, hội thi

Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo KH&CN, hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Tổ chức đoàn tham gia Triển lãm sáng tạo trẻ và triển lãm về sáng kiến, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp năm 2016 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục hỗ trợ một số hội ngành toàn quốc tổ chức các cuộc thi Olympic Toán học, Hóa học, Vật lý, Cơ học.

Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục thực hiện hỗ trợ các trí thức KH&CN theo Kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư, chi trả các khoản hỗ trợ 7 tháng cuối năm 2015 cho 71 trí thức có nhiều cống hiến, tuổi cao sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong cuộc sống và tổng hợp, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương danh sách 104 trí thức được hưởng hỗ trợ 7 tháng đầu năm 2016.

Hoạt động hợp tác quốc tế

Tiếp tục chủ trương duy trì và phát triển mối quan hệ với các tổ chức quốc tế và phái đoàn ngoại giao trong và ngoài nước, Liên hiệp Hội Việt Nam đã làm việc và tiếp đón nhiều tổ chức quốc tế trao đổi về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, đã phối hợp với một số tổ chức quốc tế tổ chức hội thảo, ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển. Phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài về công tác thu hút trí thức kiều bào. Làm việc với các đối tác quốc tế tiềm năng nhằm xây dựng, đề xuất các chương trình hợp tác mới: Tổ chức Hợp tác quốc Đức (GIZ) về chương trình hợp tác trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, đào tạo nghề; làm việc với Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung về chương trình đào tạo lãnh đạo và cán bộ trẻ; làm việc với Quỹ Giáo dục Quốc tế Mỹ (IIE) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Mỹ (USAID) về dự án nâng cao năng lực về tổ chức và nguồn nhân lực cho Liên hiệp Hội Việt Nam; làm việc với Oxfam International, Care International, Irish Aid về chương trình đóng góp ý kiến cho Nghị định thay thế Nghị định 93/2009/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.  

Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn và quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của các hội thành viện, các tổ chức KH&CN trực thuộc. Làm thủ tục phê duyệt 03 dự án ODA, 43 dự án phi chính phủ nước ngoài cho 23 tổ chức KH&CN trực thuộc với tổng trị giá 5.309.939 USD.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ trì đăng cai Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN tại Hà Nội, tham gia tích cực với vai trò thành viên trong các Diễn đàn như Diễn đàn Nhân dân ASEAN (tại Đông Ti Mo), Diễn đàn nhân dân Á-Âu (tại Mông Cổ).

Liên hiệp hội Việt Nam tiếp tục triển khai các dự án hợp tác quốc tế như: Dự án do Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS hỗ trợ; Dư án do tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức hỗ trợ về đào tạo tập huấn viết đề xuất dự án; Dư án do Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tài trợ về nâng cao năng lực TV,PB&GĐXH cho các hội thành viên.

Bên cạnh những kết quả đạt, còn tồn tại nhiều hạn chế và khó khăn

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị, việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, các cơ chế, chính sách đối liên hiệp hội ở Trung ương và địa phương chưa hoặc chậm được thực hiện, gây khó khăn cho hoạt động của liên hiệp hội, nhất là ở địa phương.

Việc chậm sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP liên quan đến đối tượng điều chỉnh như Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, việc chậm ban hành Luật về quyền lập hội đã và đang tạo ra những khó khăn cho Liên hiệp Hội Việt Nam và các liên hiệp hội địa phương. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền chưa đúng, chưa công nhận vai trò thực tế của Liên hiệp Hội Việt Nam nói chung và các liên hiệp hội địa phương nói riêng là tổ chức chính trị - xã hội, dẫn đến các chính sách còn chưa phù hợp, sự quan tâm đến các liên hiệp hội địa phương còn ít. Một số liên hiệp hội các tỉnh gặp khó khăn về cơ chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện cơ sở vật chất (thậm chí chưa có trụ sở làm việc); kinh phí hoạt động còn ít, không đảm bảo để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được giao.

Tổ chức của Liên hiệp hội ở Trung ương và địa phương về chất lượng và hiệu quả hoạt động còn hạn chế, phương thức hoạt động chậm đổi mới, chưa xây dựng được mô hình phát triển mang đặc trưng riêng của một tổ chức chính trị - xã hội tập hợp đội ngũ trí thức đa ngành, đa lĩnh vực; cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội từ Trung ương đến địa phương chưa được quan tâm nghiên cứu.

Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của đội ngũ trí thức chưa được quan tâm đúng mức, chưa tổ chức được nhiều diễn đàn phù hợp, tạo môi trường để trí thức có thể bày tỏ quan điểm và phát biểu ý kiến đóng góp vào những vấn đề phát triển đất nước.

TMTVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng