Hội BVQLNTD: tập huấn Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2015 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 16/KHPH/HBVQLNTD-UBNDTXVC ngày 04/11/2015 giữa Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) và UBND thị xã Vĩnh Châu, ngày 20/11/2015, Hội BVQLNTD và UBND thị xã Vĩnh Châu tổ chức lớp tập huấn “Kiến thức về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” năm 2015 tại thị xã Vĩnh Châu.

Tap-huan-BVQLNTD-2015

Buổi tập huấn có hơn 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban thuộc thị xã Vĩnh Châu, các phường, ban quản lý các chợ và các hộ tiểu thương trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm nâng cao nhận thức các ngành, các cấp, tố chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong quá trình quản lý Nhà nước, sản xuất, lưu thông, tiêu dùng hàng hóa.

Các nội dung được trình bày tại buổi tập huấn gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Hội BVQLNTD tỉnh Sóc TrăngVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng