Cụm thi đua số 3 Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng ký kết giao ước thi đua năm 2020

Sáng ngày 09/6/2020, Cụm thi đua số 3 Công đoàn viên chức tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020, đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 3 năm 2020.

Dự lễ ký kết giao ước có bà Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; bà Khưu Đăng Phượn - Phó chủ tịch thường trực, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua số 3.

Cụm thi đua số 3 thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh có 16 cơ quan, đơn vị, bao gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Cơ quan Đảng ủy CCQ&DN, Hội CCB tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Hữu nghị Nhân dân các nước tỉnh, Hội VHNT tỉnh, Hội Người Mù tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh. Năm 2020, Cụm trưởng Cụm thi đua là Công đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Cụm phó là Công đoàn Hội LHPN tỉnh.

DSC 0033-web

Ảnh: các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 tham gia ký kết giao ước năm 2020

Theo đó, các hoạt động thi đua trong cụm trong năm 2020 bao gồm: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và tham gia quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát; Xâydựng tổ chức Công đoàn;Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác; Phấn đấu thực hiện đạt thành tích đặc biệt trong các nội dung ký kết giao ước thi đua;

Tại Lễ ký kết giao ước, các đơn vị cũng đã đóng góp vào các nội dung của giao ước cũng như Kế hoạch tổ chức thi đua của cụm. Bên cạnh đó, hoạt động của cụm thi đua cũng đề ra một số nội dung nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua lao động giỏi của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các phong trào thi đua công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, các chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua...

Ngoài ra, một số đơn vị cũng đề nghị cần tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giao lưu, trao đổi, học tập rút kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng cũng như trong thực hiện các phong trào thi đua công đoàn của ngành, thông qua hoạt động Cụm phát huy khả năng sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, hoạt động thi đua cần phải bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, tạo động lực cho sự phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Lễ ký kết giao ước thi đua, bà Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị Cụm trưởng cần phân công từng thành viên trong Cụm, tổ chức các hoạt động giám sát phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Cụm. Đồng thời đề nghị các đơn vị thi đua trong Cụm tiến hành các hoạt động giám sát phong trào thi đua thuộc đơn vị được phân công và chịu trách nhiệm báo cáo kết quả giám sát vào cuối kỳ trước hội nghị tổng kết phong trào thi đua toàn Cụm.

Lưu Hồng TàiVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng