Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 20/8 tại Hội trường số 02 – Văn phòng Tỉnh ủy. Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự Đại hội có các ông Trần Dũng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang, ông Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Sắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ cùng với 150 đại biểu là các Luật gia trên địa bàn tỉnh.

Nguyen Thuy Hang- Dang Web

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng phát biểu khai mạc Đaị hội

Sau phần phát biểu khai mạc của bà Nguyễn Thúy Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng, ông Lê Trọng Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua Hội Luật gia tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, hoạt động Hội ngày càng đa dạng phong phú, chất lượng hoạt động được nâng lên đáng kể.

Toan canh Dai hoi- Dang Web

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành gồm 23 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 03 thành viên và Ban Thường vụ gồm 07 thành viên. Đại hội tín nhiệm bầu ông Phạm Tuân, Phó giám đốc phụ trách Sở Tư pháp giữ chức vụ Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, bà Nguyễn Thúy Hằng được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ra mat Ban Chap hnh - Dang Web

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, ông Trần Dũng Anh thay mặt Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 19-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 08-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt chú trọng thực hiện Thông báo kết luận số 50 –TB/TW về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW. Đây là kim chỉ nam cho tổ chức, hoạt động trong thời gian tới của Hội Luật gia Việt Nam nói chung và Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Ông Trần Dũng Anh cũng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Hội luật gia tỉnh vừa trúng cử, ngay sau Đại hội, cần hoàn thiện Quy chế hoạt động và xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành để củng cố về tổ chức, định hướng công tác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam và Tỉnh ủy, ông Phạm Tuân hứa sẽ thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, phấn đấu nổ lực hết mình hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội đề ra, từng bước xây dựng, phát triển Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng ngày càng vững mạnh và phát triển toàn diện.

Đại hội cũng đã bầu 03 Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

Trần Văn ĐạoVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng