Hội nghị giao ban Liên hiệp hội vùng ĐBSCL năm 2019

Chiều ngày 23/8, tại thành phố Hà Tiên, Kiên Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Kiên Giang tổ chức Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) các tỉnh vùng ĐBSCL năm 2019, đây là hoạt động thường niêm nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các Liên hiệp hội.

Duong Viet Thang

Ông Dương Việt Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch LHHVN, Chủ tịch LHH Cà Mau phát biểu đề dẫn

Tham dự và chủ trì Hội nghị có TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam, lãnh đạo, quản lý, chuyên viên của 12 Liên hiệp hội vùng ĐBSCL.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật có hệ thống từ Trung ương đến địa phương, là tổ chức chính trị - xã hội, có chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong xây dựng và phát triển đất nước.

Theo ông Nguyễn Văn Khiết, Chủ tịch Liên hiệp hội Kiên Giang, hoạt động của Liên hiệp hội các tỉnh vùng ĐBSCL thời gian có những thuận lợi như đa số cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố điều quan tâm, tạo điều kiện cho Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố hoạt động theo điều lệ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Liên hiệp Hội Việt Nam, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội nhiều địa phương phát triển theo chiều hướng tiến bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động. Một số ít Liên hiệp hội có khó khăn về biên chế, kinh phí hoạt động. Các hội thành viên của Liên hiệp hội không phải hội đặc thù không được ngân sách hỗ trợ kinh phí nên hoạt động rất khó khăn, một số hội thành viên gần như ngưng hoạt động, ảnh hưởng chung đến kết quả hoạt động của Liên hiệp hội các địa phương.

Nhìn chung, hoạt động của Liên hiệp hội các tỉnh, thành có một số kết quả nổi bậc như:

Trong công tác chính trị - tư tưởng, tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ của Liên hiệp hội, các hội thành viên, trí thức KH&CN các chủ trương, nghị quyết Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giới thiệu nhân sự tham gia ủy viên MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng kế thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Triển khai hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức đến các tầng lớp nhân dân nhằm giới thiệu, phổ biến các tiến bộ kỹ thuật mới, các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả trong các mặt sản xuất và đời sống. Việc thông tin, phổ biến kiến thức thông qua nhiều kênh khác nhau như trang tin điện tử, bản tin, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên báo in, đài truyền hình, hội thảo khoa học,...

Về hoạt động khoa học và công nghệ, tập huấn. Liên hiệp hội các tỉnh, thành đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học với nhiều chủ đề khác nhau. Kết quả hội thảo được đúc kết, đề xuất với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về những vấn đề xã hội quan tâm. Một số hội thảo điển hình như: “Ứng dụng công nghệ bức xạ phục vụ phát triển KT-XH” của Liên hiệp hội Cần Thơ; Hội thảo “Nâng cao chất lượng Cuộc thi Sáng tạo TTN,NĐ và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật” và “Định hướng nghiên cứu ứng dụng KH&CN vào phát triển chăn nuôi thích ứng với công nghệ 4.0” của Liên hiệp hội An Giang. Liên hiệp hội một số tỉnh, thành tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động hội từ nguồn kinh phí do ngân sách cấp.

Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Nhìn chung, họat động này được Liên hiệp hội các tỉnh, thành triển khai với nhiều cấp độ khác nhau. Các địa phương được UBND tỉnh, thành ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm cụ thể hóa Quyết định 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam (Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Tiền Giang...) thì có nhiều thuận lợi và đã triển khai phản biện xã hội một số nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND giao. Các địa phương khác, triển khai nhiệm vụ phản biện xã hội thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Một số ít địa phương chưa triển khai được nhiệm vụ phản biện xã hội theo chức năng vì nhiều lý do khác nhau.

Về các hoạt động tôn vinh trí thức. Liên hiệp hội các tỉnh, thành chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng định kỳ hàng năm và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh định kỳ 2 năm/lần. Các mô hình, sản phẩm, giải pháp có chất lượng cao sẽ được giới thiệu tham dự Cuộc thi, Hội thi cấp quốc gia và giới thiệu tuyển chọn vào Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức. Liên hiệp hội phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành tổ chức họp mặt trí thức đầu xuân; xét chọn trí thức tiêu biểu tôn vinh nhân Ngày Khoa học và Công nghệ (18/5); xét, đề nghị công nhận trí thức tiêu biểu Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2019.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã thẳng thắng chia sẽ những thuận lợi, kinh nghiệm hoạt động và cả những khó khăn, vướng mắc trong quá trính triển khai hoạt động; kiến nghị, đề xuất Liên hiệp Hội Việt Nam chủ dộng, tích cực đề xuất các cơ quan Đảng, Chính phủ chỉ đạo, ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Liên hiệp hội các cấp theo đúng tình thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Phạm Văn Tân đánh giá cao sự nổ lực hoạt động và kết quả đạt được của Liên hiệp hội các tỉnh, thành trong thời gian trong điều có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen; phản hồi nhiều kiến nghị của Liên hiệp hội các tỉnh, thành; thông tin một số nhiệm vụ mà Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã, đang làm thời gian quan và một số nhiệm vụ chính từ đây đến cuối năm; nhấn mạnh một số điểm mà Liên hiệp hiệp các tỉnh, thành cần quan tâm thực hiện trong thời tới, đó là các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho Liên hiệp hội: tập hợp, đoàn kết trí thức; công tác chinh trị - tư tưởng đối với trí thức; tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách; vấn đề tư vấn, phản biện và giám định xã hội; vấn đề phổ biến kiến thức, tôn vinh trí thức (tôn vinh trí thức, giải thưởng, cuộc thi, hội thi, bản tin, trang tin điện tử...)./.

LHHSTVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng