Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

Vừa qua, Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ X nhắm sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2019 và đề ra kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm. Bà Nguyễn Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng, chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Bám sát Chương trình hoạt động năm 2019. Trong 06 tháng vừa qua Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Về công tác chính trị, tư tưởng. Hội Luật gia tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó đặc biệt chú trọng Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề 2019.

Trong công tác nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Hội Luật gia đã tích cực tham gia đóng góp các ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật như: Bộ Luật lao động (sửa đổi), Luật thi hành án hình sự (sửa đổi), Luật quản lý thuế, Luật giáo dục (sửa đổi), góp ý 39 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia sơ kết 05 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013… các ý kiến đóng góp của Hội Luật gia tỉnh được các cấp có thẩm quyền đánh giá cao về mặt chất lượng và mang tính xây dựng cao.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-HLG ngày 28/02/2019 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật năm 2019 để các cấp Hội trong tỉnh triển khai thực hiện. Qua đó, tổ chức 11 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 11 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về các nội dung: Một số điểm mới BLHS năm 2015, Luật đất đai 2013, Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Luật hộ tịch 2014, các quy định của pháp luật về thừa kế, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Chuyên đề “Tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù”,… có hơn 1.100 người tham dự (đạt 100% kế hoạch đề ra). Lồng ghép với các cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội Luật gia tỉnh đã tiếp nhận trực tiếp, tư vấn pháp luật theo yêu cầu của người dân được 205 vụ việc. Chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh thực hiện tốt công tác này, xem đây là công tác trọng tâm trong năm 2019. Kết quả các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã tổ chức 23 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, có 1.637 người dự. Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức 28 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho các đối tượng về các nội dung pháp luật có liên quan có hơn 3.360 lượt đại biểu tham dự.

Hội Luật gia tỉnh tích cực tham gia viết bài viết, phóng sự về chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, phản ánh các hoạt động của Hội đăng tải trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội Luật gia Việt Nam và Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh. Phối hợp vớiĐài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố mở chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” với thời lượng 04 kỳ/tháng, ước tính có trên 70.000 lượt người nghe và xem.

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở tiếp tục đạt kết quả cao. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Luật gia tỉnh đã tiếp nhận và tư vấn trực tiếp cho người dân được 466 vụ việc (miễn phí 339 vụ việc).Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh đã tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giải đáp, hướng dẫn pháp luật cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu 127 vụ việc.

Hội Luật gia tỉnh chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng tiếp nhận 2.249 vụ, đưa ra hòa giải thành là 1.885 vụ (đạt tỷ lệ 83,8%). Hướng dẫn và giải thích cho 16 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và xử lý 184/184 đơn thư khiếu nại, tố cáo (đạt 100%).

Công tác xây dựng, củng cố phát triển tổ chức tiếp tục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Trong 06 tháng qua, Hội Luật gia tỉnh đã kết nạp 29 hội viên mới, thành lập 01 Chi hội , tách chi hội Luật gia BHXH tỉnh thành 02 chi hội (Chi hội luật gia BHXH tỉnh và Chi hội luật gia các Ban Đảng Tỉnh ủy). Chỉ đạo các cấp Hội tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2018 -2023. Đến nay có 32/39 chi hội, huyện thị, thành hội đã Đại hội xong (đạt tỷ lệ 82,05%).

Trong thời gian tới, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2019 phấn đấu đạt tất cả các mục tiêu đã đề ra, tích cực chuẩn bị văn kiện, nhân sự tiến hành Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2019- 2024, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy tốt vai trò của mỗi Luật gia trong công tác đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đề cao việc phát triển tổ chức Hội ở cơ sở, nhất là ở các xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện.

Trần Văn ĐạoVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng