Triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, GDPL, TGPL” năm 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019. Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Kế hoạch số 05/KH-BCĐ.ĐA ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 05-705 Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng.

IMG-5276

Bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền như: Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/5/2017 về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 215/KH-HLGVN ngày 10/8/2017 của Hội Luật gia Việt Nam về triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” đến năm 2021; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Ngay từ đầu năm Hội Luật gia tỉnh đã chú trọng kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án. Chú trọng tuyển chọn những người có nhiều kinh nghiệm, uy tín để triển khai thực hiện Đề án đạt kết quả cao nhất. Căn cứ vào tình hình thực tế ở từng địa phương Hội Luật gia đã chọn 11 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện Đề án. Tùy vào tình hình thực tế của địa phương mà lựa chọn những nội dung phù hợp để biên soạn tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến từng đối tượng cụ thể, trong đó tập trung vào những văn bản pháp luật mới ban hành, những văn bản có hiệu lực năm 2016, 2017 và năm 2018; phổ biến các chủ trương, quan điểm, chính sách, dự thảo luật dự kiến trình Quốc hội xem xét hoặc cho ý kiến thông qua năm 2018 và 2019.

Tuyên truyền pháp luật  tại xã Long Bình ngày 23 tháng 4 năm 2019

Tuyên truyền pháp luật tại xã Long Bình ngày 23 tháng 4 năm 2019

Từ công tác chuẩn bị, đến công tác triển khai thực hiện Đề án luôn được Hội Luật gia tỉnh quan tâm thực hiện một cách có hiệu quả và nghiêm túc. Đến thời điểm hiện tại Hội đã tổ chức được 05/11 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến 05/11 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với hơn 500 người tham dự (100 người/cuộc/đơn vị) là cán bộ, công chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở, các tổ chức đoàn thể ở khóm, ấp và nhân dân về những nội dung như: Một số điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015, các quy định của pháp luật về thừa kế, Luật Hộ tịch, pháp luật về thi hành án Dân sự, Luật hôn nhân và gia đình,…Tại các buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Hội Luật gia đã lồng ghép với công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải đáp thắc mắc cho các đối tượng.

Qua các cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng đã góp phần đưa pháp luật vào đời sống, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân các xã, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đã góp phần nắm bắt được những tồn tại, vướng mắc của hệ thống pháp luật cũng như tình hình áp dụng pháp luật tại mỗi địa phương từ đó cùng với địa phương tìm biện pháp khắc phục đồng thời cũng góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò vị trí của Hội Luật gia trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Trong thời gian tới Hội Luật gia tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” năm 2019 tích cực phối hợp với cơ quan hữu quan như Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia các cấp phấn đấu đến tháng 5/2019 sẽ hoàn thành 100% Kế hoạch đề ra lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội luật gia tỉnh Sóc Trăng lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng