Hội nhà báo các tỉnh, thành Nam Sông Hậu ký kết giao ước thi đua năm 2019

Sáng 29-3, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng (Cụm trưởng Cụm thi đua hội nhà báo các tỉnh, thành phố Nam Sông Hậu) tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các hội nhà báo Cụm Nam Sông Hậu gồm: TP. Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng.

Lãnh đạo hội nhà báo các tỉnh, thành phố Cụm Nam Sông Hậu ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Với vai trò Cụm trưởng, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã thông qua tóm tắt dự thảo quy chế hoạt động, bảng chấm điểm thi đua của cụm. Theo giao ước thi đua, hội nhà báo các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện tốt các mặt công tác để nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội nhà báo; thực hiện tốt các phong trào thi đua thường xuyên và đột xuất do Hội Nhà báo Việt Nam và các địa phương phát động; tổ chức thực hiện và tham gia tốt các giải báo chí quốc gia, khu vực và của tỉnh năm 2019; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên…

Sau khi thảo luận và đi đến thống nhất, lãnh đạo hội nhà báo các tỉnh, thành phố Cụm Nam Sông Hậu ký kết giao ước thi đua năm 2019.

T.P

(Nguồn: Báo Sóc Trăng)Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng