Tổng kết hoạt động Liên hiệp các Hội KH&KT Sóc Trăng năm 2018

Sáng ngày 10/01, tại Hội trường trụ sở các Hội đặc thù, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018, một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2019, thông qua dự thảo quy chế hoạt động Ban Chấp hành Liên hiệp Hội, phát triển hội thành viên Liên hiệp Hội.

Toan canh Hoi nghi

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Liên hiệp Hội, ông Hứa Chu Khem, Phó chủ tịch trình bày tóm tắt kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2018, một số kết quả cụ thể như: tổ chức thành công Đại hội khóa III nhiệm kỳ 2017-2022, hoàn chỉnh các văn bản về tổ chức, hoạt động, định hướng phát triển hội thành viên; chú trọng công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm định hướng công tác chính trị - tư tưởng của trí thức; tham gia làm thành viên tích cực của Mặt trận tổ quốc tỉnh trong các phong trào do Mặt trận tổ quốc tỉnh phát động; chú trọng công tác thông tin, phổ kiến thức; đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện xã hội; thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, tôn vinh trí thức qua hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng…

Về xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động Ban chấp hành Liên hiệp Hội. Sau khi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn tại Quyết định số 1795/QĐ-TTG ngày 21/10/2015, theo đó, Liên hiệp Hội sử dụng chung Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam, các Liên hiệp Hội xây dựng, ban hành quy chế hoạt động Ban Chấp hành phù hợp với Điều lệ và tình hình địa phương.  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều đóng góp thiết thực cho báo cáo đánh giá tỉnh hình hoạt động năm 2018, những mặt làm được và chưa được, thuận lợi, khó khăn, thách thức và một số định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Trao Hoa cho HTV

Bà Vũ Thị Hiếu Đông, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Liên hiệp Hội trao hoa chúc mừng các hội thành viên mới

Về phát triển hội thành viên. Hội nghị lấy ý kiến Ban Cháp hành thông qua việc kết nạp hội thành viên mới đối với Hội Khuyến học, Hội Y học và Câu lạc bộ trí thức trẻ và bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Chấp hành đại diện cho Hội Khuyến học, Hội Y học.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Vũ Thị Hiếu Đông đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến góp ý, đề xuất rất thiết thực của các ủy viên Ban Chấp hành. Một số nội dung đáng chú ý như: đánh giá lại tồn tại, hạn chế về việc thiếu cơ chế, chính sách vận động trí thức tham gia Liên hiệp Hội, các hội thành viên; quan tâm tham gia phong trào sáng tạo khởi nghiệp nhất là tạo điều kiện để các nhà sáng tạo trẻ trong Hội thi, Cuộc thi phát triển ý trưởng khởi nghiệp từ các sản phẩm sáng tạo của mình; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội, cán bộ quản lý nhà trường, giáo viên, học sinh về xây dựng thuyết minh và phát triển ý tưởng sáng tạo trong Cuộc thi hàng năm./.

Thu NgaVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng