Hội BVQLNTD Sóc Trăng tổ chức thành công Đại hội III, nhiệm kỳ 2018-2023

Chiều ngày 14/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh, Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023.  Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có ông Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, các sở, ngành liên quan.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh (Hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 687/QĐTC-CTUBND, ngày 7-12-2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật và các ngành, các cấp trong tỉnh, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động, cán bộ Hội phần lớn hoạt động kiêm nhiệm, lãnh đạo Hội – nhất là vị trí Chủ tịch Hội có sự thay đổi do yêu cầu khách quan nhưng với quyết tâm cao, Hội liên tục phát triển về tổ chức, từng bước thể hiện rõ vai trò bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính trên địa bàn tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ III (2018 - 2023) ra mắt đại hội (nguồn: Báo Sóc Trăng online)

Trong nhiệm kỳ, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm hàng đầu, cùng với các ngành có liên quan, Hội đã tổ chức 32 lớp tập huấn về tiêu chuẩn hóa, chống gian lận thương mại, quyền lợi chính đáng của nhà sản xuất và người tiêu dùng. Hội tổ chức 16 cuộc hòa giải xung đột giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất, kinh doanh, trong đó có 15/16 cuộc hòa giải thành.

Tại Đại hội, các báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn mà Hội cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Định hướng một số hoạt động trong nhiệm kỳ tới, ngoài công tác thông tin, tuyên truyền, công tác cũng cố, phát triển tổ chức Hội được các đại biểu dự Đại hội đặc biệt quan, chú ý tới xây dựng và phát triển tổ chức Hội tại các huyện, thị, thành trong tỉnh; phấn đấu thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đúng tinh thần pháp luật đã quy định; đồng thời khẳng định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội.

Đại hội đã bầu ra 15 ủy viên Ban Chấp hành, Ông Lê Thành Thanh - Phó Giám đốc Sở Công thương được bầu làm Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Ngô Hùng nhấn mạnh vai trò của Hội trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng người tiêu dùng. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Hội theo chương trình hoạt động đã đề ra; đồng thời nâng cao chất lượng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng trong việc nắm bắt, khiếu nại những hành vi gây ảnh hưởng tới người tiêu dùng. Hội cũng cần chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan chức năng để sớm tiếp nhận, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng…

TMTVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng