Sóc Trăng: Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 21/8/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, đã diễn ra Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ III (Nhiệm kỳ 2017 – 2022). Với sự tham dự của 69 đại biểu đến từ 20 hội và tổ chức thành viên, đại diện cho hơn 5.500 hội viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội).

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội có ông Trần Văn Vụ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Ngô Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo đại diện Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh, các đồng chí lãnh đạo đại diện các Liên hiệp Hội: thành phố Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Gia Lai, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vình...

Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp của các sở, ban, ngành và sự nỗ lực của đội ngũ trí thức trong tỉnh, nhiệm kỳ qua Liên hiệp Hội Sóc Trăng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác củng cố và phát triển tổ chức; trong việc tập hợp đoàn kết và vận động trí thức KH&CN thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; trong việc phát huy vai trò thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cũng như trong các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp. Liên hiệp Hội thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và đội ngũ trí thức, góp phần giải quyết các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định chính trị tại địa phương.

Đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp Hội, hàng năm, bắt đầu từ năm 2017, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức gặp mặt với trí thức khoa học công nghệ và văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh cùng trao đổi về các vấn đề liên quan đến đường lối phát triển kinh tế của địa phương, về các vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo, KH&CN, chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức. Từ thực tiễn hoạt động, Liên hiệp Hội đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm, đó là: bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong mọi hoạt động; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động sát với yêu cầu của địa phương; phát huy tính tích cực chủ động của các hội thành viên và đội ngũ trí thức trong việc thực hiện các nhiệm vụ;  nêu cao trách nhiệm của bộ phận lãnh đạo; luôn gần gũi với hội viên và tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, các tỉnh bạn và tại địa phương.

st2

Chủ tịch LHHVN phát biểu ý kiến tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam ghi nhận những nỗ lực không ngừng của đội ngũ trí thức ở địa phương tập hợp trong Liên hiệp Hội hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong việc tuyên truyền phổ biến kiến thức, thúc đẩy phong trào sáng tạo KH&CN, đưa nhanh các thành tựu KH&CN vào đời sống và sản xuất, đặc biệt là trong công tác vận động trí thức, chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Thay mặt Liên hiệp Hội Việt Nam đồng chí Chủ tịch cảm ơn các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành đã qua tâm, tạo điều kiện để Liên hiệp Hội tỉnh hoàn thành nhiệm vụ của mình...

DSC 0790-bis

Ông Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, ông Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu ghi nhận những hoạt động, đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của địa phương.  Đồng chí khẳng định Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo và tạo điều kiện tốt hơn nữa để Liên hiệp Hội thực sự có vai trò, vị trí trong xã hội, có những đóng góp nhiều hơn nữa đối với địa phương, xứng đáng với sự kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

DSC 0692

Ban Chấp hành LHH Sóc Trăng khóa III ra mắt và tuyên thệ tại Đại hội

Đại hội đã thảo luận, thông qua về Đề án nhân sự Đại hội và nhất trí bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Hội khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 với 33 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên. Bà Vũ Thị Hiếu Đông, Giám đốc Sở KH&CN được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội. Các đồng chí Hứa Chu Khem, Trần Minh Thành, Hồ Quang Cua được bầu làm Phó Chủ tịch.

TMTVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng