Hội Chăn nuôi tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2020

Sáng ngày 8/1, Hội Chăn nuôi tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2020. Đến dự có đại diện Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hội Thú y Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng và hơn 100 đại biểu về dự Đại hội.

Dai-hoi-hoi-chan-nuoi
BCH Hội Chăn nuôi tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2020 (Nguồn: thst.vn)

      Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù trong điều kiện khó khăn về kinh phí hoạt động, Hội Chăn nuôi tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số thành tích đáng ghi nhận:

- Triển khai, quán triệt đến hội viên các chủ trương, chính sách có liên quan đến người chăn nuôi như Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chân nuôi gia súc gia cầm tại Việt Nam;

- Phát triển hội viên từ 79 hội viên đầu nhiệm kỳ lên 131 hội viên hiện nay;

- Hướng dẫn các trang trại của hội viên áp dụng tiến bộ di truyền quản lý giống heo do chuyên gia di truyền Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam hướng dẫn (theo Chương trình BLUP);

- Vận động hội viên cam kết, thực hiện bảo vệ môi trường trong chăn nuôi như việc xử lý nguồn nước thải, phế phẩm không để mùi và nước thải trang trại ảnh hưởng cuộc sống cộng đồng;

- Vận động hội viên cam kết, thực hiện tích cực Chương trình vận động 100.000 hộ chăn nuôi ký cam kết không sử dụng chất cấm do Hội Chăn nuôi Việt Nam triển khai;

- Tổ chức 22 lớp tập huấn với hơn 1.800 hội viên tham gia về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm không sử dụng chất cấm,….

Đại hội đã thống nhất đổi tên hội là Hội Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng và tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Kiện toàn công tác tổ chức hội thông qua việc thành lập Ban Kỹ thuật, Công nghệ và Mô hình và Ban Chính sách phát triển hội viên; tiếp tục phát triển hội viên là các doanh nghiệp, trang trại trong lĩnh vực chăn nuôi và thú ý tham gia hội; thành lập huyện hội ở những nơi có điều kiện;

- Cung cấp kịp thời các thông tin về chính sách ưu đãi trong sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trong chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, giới thiệu các mô hình chăn nuôi công nghệ cao, chăn nuôi an toàn dịch bệnh,… 

Đại hội đã thông qua dự thảo Điều lệ Hội Chăn nuôi và Thú y tỉnh và bầu Ban Chấp hành gồm 28 thành viên, Ban thường vụ gồm 11 thành viên, Ban lãnh đạo hội gồm 5 thành viên, ông Quách Văn Tây – Chi cực trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Sóc Trăng được bầu làm Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2017-2020.

HCKVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng