Liên hiệp các Hội KH&KT Sóc Trăng: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017

Sáng ngày 03/8, tại trụ sở các hội đặc thù tỉnh Sóc Trăng, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hộĩ KH&KT Sóc Trăng (Liên hiệp Hội) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu cuối năm 2017.

So-ket-LHHST-2017-bis

Hội nghị đã nghe thường trực cơ quan Liên hiệp Hội trình bày 4 nội dung quan trọng như: đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; thông tin về kết quả làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 của Liên hiệp Hội; dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động tư vấn, phản biện xã hội giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng với Liên hiệp Hội.

Về công tác chính trị - tư tưởng; củng cố và phát triển tổ chức, thực hiện vai trò thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Sóc Trăng

Triển khai, hưởng ứng các hoạt động do Uỷ ban MTTQVN tỉnh phát động như: Kế hoạch số 08/KH-MTTQ-BCĐT, ngày 20/4/2017 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; góp ý cho dự thảo Chương trình phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Triển khai kế hoạch, tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Tổ chức cho CCVCLĐ học tập trực tuyến Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) do Tỉnh ủy tổ chức.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ đầu xuân năm 2017 (Đây là một trong những nội dung thuộc Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 07/11/2008 của Tỉnh ủy nhằm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa). Tham  dự cuộc họp định kỳ hàng năm giữa Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh với các hội có tính chất đặc thù để thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động và có định hướng chỉ đạo, quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các hội đặc thù trên địa bàn.

Ký kết kế hoạch liên tịch với Sở Khoa học và Công nghệ nhằm triển khai các nhiệm vụ năm 2017 theo Chương trình hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp Hội Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020.

Họp Ban Thường vụ Liên hiệp Hội xét chọn và đề nghị tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2017, bàn một số nội dung chuẩn bị Đại hội Liên hiệp hội lần thư ba, nhiệm kỳ 2017-2022.

Liên hiệp Hội và một số hội đặc thù được thường trực Tỉnh ủy bố trí trụ sở làm việc mới tại số 2D, Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng (trụ sở Viện Kiểm sát cũ).

Về hoạt động khoa học công nghệ và tư vấn phản biện

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017 với một số nội dung: Triển khai các hoạt động tọa đàm, hội thảo, trưng bày sản phẩm, giải pháp đạt kết quả trong các lần tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2017; tham dự 5 Hội đồng khoa học và công nghệ (KH&CN) tư vấn thẩm định, đánh giá, tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: dự hội đồng KH&CN tư vấn xác định các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực tự nhiên và xã hội dự kiến đưa vào thực hiện năm 2018; lựa chọn 01 công trình sáng tạo KH&CN để UBND tỉnh để xuất Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017; dự hội nghị đánh giá kết quả phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Theo Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Ban hanh Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động KH&CN giữa các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng); dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với ngành khoa học và công nghệ.

Tham gia các hội đồng chuyên môn do UBND tỉnh, các sở ngành thành lập: hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 11 huyện, thị xã, thành phố; hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Vĩnh Châu và thành phố Sóc Trăng; hội đồng thẩm định giá trí hiện vật bảo tàng mới sưu tầm năm 2017. Đóng góp ý kiến các dự thảo dự án luật do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức.

Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức, hội thảo, hội thi; đào tạo, bồi dưỡng

Xuất bản Bản tin số 1 và số 2 năm 2017; tiếp nhận, cập nhật hơn 60 tin, bài, video clip lên trang tin điện tử của Liên hiệp hội.

Dự các Hội thảo khoa học trong và ngoài tỉnh: Hội thảo “Định hướng hỗ trợ doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm phát triển thị trường công nghệ”; hội thảo “Xác định và phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; hội thảo “Động lực và giải pháp đột phá phát triển nông nghiệp tỉnh An Giang và Đồng bằng sông Cửu Long”; hội thảo “Khởi nghiệp thành công cùng vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng”; hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long”; hội thảo “Nâng cao hiệu quả ứng dụng các giải pháp đạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuât vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Liên hiệp Hội chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn tổ chức thường niên Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ VI năm 2017 (Cuộc thi). Toàn tỉnh có 411 trường tham gia Cuộc thi với tổng số 3.829 mô hình, giải pháp đăng ký. Qua xét tuyển ở các trường đã chọn được 2.131 mô hình, giải pháp dự thi cấp huyện. Có 133 giải pháp được các huyện chọn tham dự Cuộc thi cấp tỉnh, các mô hình, giải pháp  phân bố ở cả 5 lĩnh vực dự thi (đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế), thuộc 11 huyện, thị, thành trong tỉnh. Cuộc thi cấp tỉnh đã chọn được 50 mô hình, giải pháp đạt giải gồm 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Lựa chọn 06 giải pháp tham dự Cuộc thi toàn quốc.

Liên hiệp Hội chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ X (2016-2017).

Những nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017

Tuyên truyền, quán triệt nội dung các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, trí thức khoa học và công nghệ thuộc Liên hiệp Hội và các hội thành viên. Phát huy vai trò Đảng đoàn Liên hiệp Hội và các tổ chức đảng ở các hội thành viên làm hạt nhân cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội, các hội thành viên.

Củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của Liên hiệp hội, các hội thành viên. Phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức đại hội nhiệm kỳ đối với một số hội thành viên đã quá thời hạn đại hội hoặc đến kỳ đại hội. 

Tổ chức tốt Đại hội Đại biểu Liên hiệp hội lần thứ ba, nhiệm kỳ 2017-2022.

Xây dựng, ban hành quy chế phối hợp hoạt động với MTTQVN tỉnh Sóc Trăng trong thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng trình UBND đề án “Giải thưởng Lương Định Của” nhằm tôn vinh, khen thưởng trí thức có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, định kỳ 5 năm/lần.

Tham dự các hoạt động của các hội đồng chuyên môn của UBND tỉnh: hội đồng xét duyệt sáng kiến; hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh; hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội,..Tham gia các hội động chuyên môn khác do của UBND tỉnh, sở, ngành tổ chức.

Xây dựng, triển khai các chương trình phối hợp hoạt động với một số sở, ngành theo chương trình phối hợp của Liên hiệp Hội Việt Nam với bộ, ngành trung ương.

Xuất bản định kỳ hàng quý Bản tin “Diễn đàn tri thức KH&CN Sóc Trăng”; thực hiện các hoạt động tin, phổ biến kiến, diễn đàn ... thông qua trang tin điện tử cơ quan

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ X năm 2016-2017 và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng tỉnh lần thứ VII năm 2018.

TMTVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng