Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Sáng 22-3, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh (gọi tắt là Hội Nhà báo tỉnh) tổ chức Đại hội khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Thể - Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng hơn 100 hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Tính đến tháng 12-2015, Hội Nhà báo tỉnh có 5 chi hội trực thuộc với 130 hội viên. Hệ thống báo chí tỉnh nhà từng bước đi lên với nhiều kênh, loại hình thông tin, như: Báo in, trang thông tin điện tử, báo phát thanh và truyền hình… Hoạt động xuất bản trên lĩnh vực báo chí có bước tiến nhanh và kịp thời, đảm bảo nội dung và hình thức phong phú, đúng với các đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với nguồn thông tin nhiều chiều và thường xuyên đổi mới, hệ thống báo chí tỉnh nhà làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, chính quyền, an ninh quốc phòng, các hoạt động phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách an sinh xã hội… Hoạt động của các chi hội trực thuộc tiếp tục được chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức. Đội ngũ người làm báo phát triển mạnh, trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp không ngừng được nâng cao. Các cơ quan báo chí trong tỉnh nhận được sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ưu tiên dành nguồn kinh phí đầu tư phát triển sự nghiệp báo chí. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đi vào chiều sâu những nội dung cơ bản các nghị quyết, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí và hoàn thiện các cơ quan báo chí; nâng cao vai trò, vị trí của hội, ra sức xây dựng tổ chức hội vững mạnh…

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Bé phát biểu: “Trong 5 năm qua, báo chí Sóc Trăng không ngừng ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, luôn đồng hành cùng sự phát triển quê hương. Để hoàn thành thắng lợi được mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020, cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên, đội ngũ những người làm báo Sóc Trăng phải luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ đã đề ra trong báo cáo chính trị trình đại hội”. Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo: “Báo chí Việt Nam luôn kịp thời phản ánh và góp phần đưa đến thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc. Sau khi thống nhất đất nước, báo chí thích ứng ngay và kịp thời tham gia vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Riêng về báo chí Sóc Trăng cũng ra đời từ thời kháng chiến và luôn kịp thời ghi phản ánh trong từng giai đoạn. Báo chí Sóc Trăng luôn là tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng, góp phần cho sự nghiệp xây dựng tỉnh Sóc Trăng ngày càng tốt đẹp”. Trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những thành tích của báo chí Sóc Trăng nói chung và Hội Nhà báo tỉnh nói riêng: “Các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng và các phong trào lớn của đất nước đều được triển khai, tuyên truyền kịp thời. Hội Nhà báo tỉnh tập họp được nhiều hội viên, chứng tỏ hội đã thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của mình là tổ chức chính trị, xã hội. Đây không chỉ là nơi gặp gỡ của những người cùng nghề mà còn là chỗ dựa vững chắc cho các đồng chí trẻ học hỏi kinh nghiệm từ các nhà báo lão thành. Đây là hội nghề nghiệp nên các hoạt động của hội cần hết sức năng động, các hội viên phải ý thức được trách nhiệm của mình. Ban Chấp hành hội khóa mới cần phải nghiên cứu các hạn chế, yếu kém nhằm cố gắng khắc phục. Trong năm nay, báo chí tỉnh nhà phải kịp thời phản ánh cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đề nghị báo chí Sóc Trăng nói chung và Hội Nhà báo tỉnh nói riêng phải bám sát, triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phải cụ thể hóa nghị quyết trên địa bàn, cụ thể hóa các luật, quy định mới để người dân am hiểu, sống và làm việc theo pháp luật. Bên cạnh đó cần bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Chúng ta phải phản ánh những phần việc làm tốt và cả chưa làm tốt để kịp thời điều chỉnh. Đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng hội viên; phải đào tạo về trình độ kiến thức, lý luận chính trị nhưng quan trọng nhất là đào tạo về đạo đức”.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa V ra mắt Đại hội

Trước đó, vào buổi chiều ngày 21-3, Đại hội đã có phiên họp trù bị thảo luận, đóng góp văn kiện đại hội và bầu ra Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa V (2015 - 2020) gồm 13 đồng chí (đại hội bầu 12 đồng chí, khuyết 1). Sau khi kết thúc phiên họp trù bị, Ban Chấp hành đã có phiên họp đầu tiên bầu ra Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí (bầu 3, khuyết 1). Trong đó, đồng chí Trần Công Tuấn - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

THUẬN LỢI/soctrang.gov.vn


Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng