Những kết quả hoạt động năm 2015 của Liên hiệp các Hội KH&KT Sóc Trăng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017, năm 2015, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh (Liên hiệp Hội) triển khai hoạt động và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

20160122 081441

Ông Hứa Chu Khem, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội báo cáo kết quả hoạt động tại Hội nghị Tổng kết Liên Hiệp Hội năm 2015

Công tác chính trị - tư tưởng; củng cố và phát triển tổ chức, thực hiện vai trò thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng (UBMTTQVN tỉnh)

Thực hiện vai trò thành viên của UBMTTQVN tỉnh, Liên hiệp Hội triển khai các hoạt động do UBMTTQVN tỉnh phát động: tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 40 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; triển khai Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia cùng UBMTTQVN tỉnh xây dựng chính quyền tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII năm 2015; tuyên truyền, vận động CCVC, các hội thành viên mua hành tím ủng hộ nông dân Vĩnh Châu; tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tuyên truyền ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga đòi công lý và đạo lý của nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tuyên truyền, phổ biến nội dung, thể lệ Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII, năm 2015-2016 do UBMTTQVN tổ chức và hướng dẫn Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2015trên trang tin của cơ quan.

Tổ chức góp ý dự thảo văn kiện và dự Đại hội VII (2015-2020) của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chỉnh phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Liên hiệp Hội phối hợp Sở Y tế chỉ đạo, hỗ trợ Hội Đông y tỉnh, Hội Châm cứu tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động khóa III nhiệm kỳ 2007-2015 và tổ chức Đại hội Đại biểu khóa IV nhiệm kỳ 2015-2020.

  Hoạt động khoa học và công nghệ

Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5) trên trang thông tin điện tử cơ quan; cử cán bộ tham gia câu lạc bộ và dự lễ ra mắt câu lạc bộ “Kết nối trí thức trẻ” do Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức; tham gia tham luận tại Hội thảo khoa học “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo đặc sản của tỉnh Sóc Trăng”.

Tham gia Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2016 thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn; Hội đồng KH&CN tỉnh xác định nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2016 và các Hội đồng KH&CN chuyên ngành khác do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức: tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Đánh giá tác động của thủy sinh vật ngoại lai đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh”, đề tài “Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực đại học, sau đại học trong khu vực công ở Sóc Trăng, giai đoạn 2000-2015”; đánh giá cơ sở đề tài “So sánh năng suất các giống nấm bào ngư trồng trên các loại cơ chất tại tỉnh Sóc Trăng”. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá hiệu quả nhân rộng dự án “Xây dựng mô hình KHCN sản xuất và tiêu thụ lúa đặc sản cao cấp ST19 và ST20” tại các huyện Mỹ Tú, Thạnh Trị, Ngã năm và Châu Thành, đánh giá hiện trạng và biện pháp đẩy mạnh nhân rộng mô hình; đề tài “Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu Rôbăm của dân tộc Khmer Nam bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” tại các huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú, Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng.

Đóng góp ý kiến 02 dự thảo Quy định của UBND tỉnh về “Xác định, tuyển chọn, thẩm định và đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng”, dự thảo Quy định “Một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tuyên truyền, phổ biến, mời tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2015 trên trang tin của cơ quan.

20160122 081258

 Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Liên Hiệp Hội năm 2015

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật triển khai Quyết định 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương thức phối hợp đề xuất các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án, đề án của tỉnh. Liên hiệp Hội tham gia Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham gia góp ý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi); dự họp Hội đồng thẩm định Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể sắp xếp dân cư đến năm 2025; định hướng đến năm 2030 tỉnh Sóc Trăng; đóng góp ý kiến đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức; hoạt động tôn vinh trí thức, hội thi, cuộc thi; đào tạo, bồi dưỡng

Liên hiệp Hội thực hiện hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN thông qua nhiều hình thức như bản tin, trang tin điện tử. Phát hành 04 số Bản tin năm 2015 “Diễn đàn tri thức khoa học và công nghệ Sóc Trăng” với số lượng 2000 bản (500 bản/kỳ); quản trị, cập nhật hơn 300 tin/bài và các hình ảnh, video clip về diễn đàn, phổ biến kiến thức, kết quả hội thi, cuộc thi, hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên và các sự kiện có liên quan khác lên trang tin điện tử cơ quan.

Liên hiệp Hội chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Đoàn tổ chức thành công Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng lần thứ IV/2015. Cuộc thi năm nay thu hút đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tham gia, có 85% số trường trong tỉnh tham gia với tổng số 4.192 mô hình, giải pháp đăng ký (tăng gấp 4 lần Cuộc thi năm 2014). Qua xét tuyển ở cấp trường, đã chọn được 1.342 giải pháp dự thi cấp huyện, trong đó có 454 giải pháp được nhận giải thưởng cấp huyện. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tiếp nhận 155 mô hình, giải pháp từ 11 huyện, thị, thành trong tỉnh thuộc 05 lĩnh vực theo Thể lệ Cuộc thi. Sau khi chấm vòng sơ khảo, có 112 giải pháp được chọn vào vòng chung khảo. Có 51 mô hình, giải pháp tiêu biểu đoạt giải. Trong đó có 01 giải Đặc biệt, 05 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tác giả, nhóm tác giả có các mô hình, giải pháp đoạt giải Đặc biệt và giải Nhất. Tham gia Cuộc thi toàn quốc, Sóc Trăng có 5 giải pháp và có 2 giải được vinh danh lần này, đó là giải pháp “Phần mềm Learn English by picture V1.0” của 2 em Nguyễn Vũ Anh Thư và Trần Hồ Hoàng Lam lớp 9 trường THPT Phan Văn Hùng huyện Kế Sách, đoạt giải Ba và giải pháp “Bộ Điều khiến thiết bị điện trong nhà” của em Tô Trường Giang học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp, thành phố Sóc Trăng, đoạt giải Khuyến khích. Từ nguồn kinh phí được duyệt, vừa qua, cơ quan thường trực Cuộc thi đã tổ chức đưa các em đến Hà Nội nhận giải thưởng. Đặc biệt, em Tô Trường Giang, người đoạt giải đặc biệt Cuộc thi năm nay, được UBND tỉnh mời tham gia và tuyên dương tại  Hội nghị điển hình tiên tiến của tỉnh giai đoạn 2011-2015 và được bầu tham gia đoàn dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2015.

Hoạt động tôn vinh trí thức của Liên hiệp Hội đã được đẩy mạnh trong năm 2015, cụ thể là hoạt động hội thi. Liên hiệp Hội chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, tỉnh Đoàn tổ chức thành công Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX/2014-2015. Hội thi lần này thu hút 40 giải pháp tham gia và có 29 giải pháp đoạt giải. Hoạt động hội thi, cuộc thi đã trở thành các hoạt động thường niên của Liên hiệp Hội, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Đóng góp tiêu chí tôn vinh tập thể, cá nhân trí thức KH&CN tiêu biểu theo yêu cầu của Liên hiệp Hội Việt Nam; xét chọn 01 trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng (anh hùng lao động Hồ Quang Cua) đề xuất và được Liên hiệp Hội Việt Nam chấp thuận tôn vinh tại Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2015 do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng và được chọn dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2015.

Tham gia các hội đồng: Hội đồng xét duyệt sáng kiến của tỉnh để xét công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Hội đồng giám khảo đánh giá các sáng tạo doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sóc Trăng năm 2015.

Hoạt động kiểm tra

Thường trực Liên hiệp Hội, Ban Kiểm tra tổ chức thăm và làm việc tại một số hội thành viên về tình hình tổ chức, hoạt động: Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hội Xây dựng, Hội Nghề cá, Hội Làm vườn, Hội Đông y, Hội Dược học

Một số hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

Mặc dù Liên hiệp Hội đã có nhiều nỗ lực, có gắng triển khai kế hoạch công tác năm 2015, bên cạnh kết quả đạt được, còn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn, cụ thể là:

- Việc chậm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW năm 2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam thành cơ chế, chính sách đối với Liên hiệp Hội các cấp đã gây khó khăn cho hoạt động của Liên hiệp Hội, nhất là ở địa phương. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa đúng về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội là tổ chức chính trị - xã hội, dẫn đến các chính sách còn chưa phù hợp, sự quan tâm đến hoạt động của Liên hiệp Hội chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Liên hiệp Hội đến nay vẫn chưa có trụ sở làm việc, phòng làm việc tạm không đủ chỗ để kê bàn làm việc, lưu trữ tài liệu; chưa có kinh phí để thực hiện các hội nghị, hội thảo chuyên đề về các vấn đề bức xúc được xã hội quan tâm để qua đó có thể tập hợp ý kiến, đề xuất của trí thức đối với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để có chính sách, quyết định nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

- Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội chưa được triển khai theo kế hạch đề ra. Lãnh đạo địa phương chưa chú trọng đặt hàng tư vấn, phản biện đối với Liên hiệp Hội. Tỉnh Sóc Trăng chưa ban hành quy định về tư vấn, phản biện và giám định xã hội, trong khi rất nhiều tỉnh/thành trong cả nước đã thực hiện từ lâu (từ khi có Quyết định 22/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), nhất là đồng bằng sông Cửu Long đã 11/13 tỉnh ban hành quy định. Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức còn nhiều lúng túng. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về trí thức khoa học và công nghệ chưa được đầy đủ, nhất là trí thức người Sóc Trăng đang sinh sống, làm việc ngoài tỉnh.   

Chưa tổ chức được diễn đàn phù hợp, tạo môi trường để trí thức có thể bày tỏ quan điểm và phát biểu ý kiến đóng góp vào những vấn đề phát triển tỉnh nhà. Chưa tham mưu tổ chức được buổi gặp mặt đầu năm hoặc vào Ngày KH&CN hàng năm giữa các trí thức tiêu biểu của tỉnh với đại diện lãnh đạo tỉnh để các nhà khoa học, trí thức được trực tiếp trao đổi, bày tỏ suy nghĩ, sáng kiến, nguyện vọng của mình đối với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức chưa có nhiều hình thức phong phú. Chưa thu hút các bài viết của các cấp lãnh đạo tỉnh và các hội thành viên trong bản tin, trang tin của cơ quan. Một số hội thành viên tuy có nhiều hoạt động nổi bật nhưng chưa quen viết tin/bài để quảng bá hình ảnh, kết quả hoạt động. Tin/bài chưa bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

- Ngoài các hội thi, cuộc thi, Liên hiệp Hội chưa có giải pháp thúc đẩy các nhà khoa học, các doanh nghiệp tham gia các giải thưởng khác như giải thưởng Nhà nước về KH&CN, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Cúp vàng Top Ten thương hiệu Việt,...cũng như chưa đề xuất được giải thưởng cấp tỉnh về KH&CN như một số nơi đã làm (Giải thưởng Phạm Phú Thứ - Quảng Nam, giải thưởng Trần Đại Nghĩa - Vĩnh Long, Giải thưởng KHCN Hoa Lư - Ninh Bình).

Chưa huy động, phát huy được vai trò, trí tuệ của các ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ trong hoạt động của Liên hiệp Hội, nhất là trong hoạt động TV,PB&GĐXH, thông tin và phổ biến kiến thức thông qua bản tin và trang tin điện tử.

- Một số hội thành viên gần như không có hoạt động hoặc hoạt động yếu. Một số hội thành viên chưa tổ chức đúng định kỳ đại hội nhiệm kỳ theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP (Hội Chăn nuôi [2008-2013], Hội Xây dựng [2008-2013], Hội Dược học (thành lập năm 2006 đến nay), Hội Làm vườn, Hội Nhà báo, Hội Sinh Vật cảnh, Hội Nghề cá [2010-2015]). Nguyên nhân do các hội thành viên không được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước; sự liên kết, hỗ trợ từ hội ngành trung ương về chia sẽ kinh nghiệm hoạt động, về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức, quản lý hội, hỗ trợ hoạt động chuyên môn của hội ngành trung ương là rất ít, thậm chí không có. Công tác quản lý tổ chức của một số hội thành viên chưa chặt chẽ, còn lúng túng.Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng