Tổng quan chính sách mới Luật và Nghị quyết có hiệu lực từ 2018

Trong năm 2018, có 21 Luật và 01 Nghị quyết của Quốc hội sẽ chính thức có hiệu lực; theo đó, hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ được áp dụng.

chinh-sach-moi

1. Vi phạm về kinh doanh đa cấp bị phạt tù đến 5 năm

Từ năm 2018, vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp sẽ được đưa vào Bộ luật Hình sự với mức phạt tiền tối đa 05 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 05 năm.

Cụ thể, mức phạt nêu trên được áp dụng trong trường hợp người tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng với nội dung của Giấy chứng nhận, thu lợi bất chính từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 1,5 tỷ đồng hoặc có quy mô mạng lưới từ 100 người tham gia.

Cũng theo quy định của Bộ luật này, luật sư sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về việc không tố giác thân chủ nếu trong quá trình bào chữa, biết rõ thân chủ đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Trên đây là những nội dung đáng chú ý tại Luật số 12/2017/QH14, sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

2. Miễn, giảm thuế cho hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp

Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14, từ năm 2018, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hưởng một số ưu đãi nhất định, như: Được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường; Hỗ trợ giá thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trong thời hạn tối đa 05 năm…

Đặc biệt, hộ kinh doanh chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn; miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm...

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

3. Quy định về áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 của Quốc hội quy định việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá; chống trợ cấp và biện pháp tự vệ) phải đảm bảo một số nguyên tắc nhất định.

Cụ thể như: Chỉ được áp dụng sau khi đã điều tra minh bạch, công bằng; Các quyết định về việc điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại phải được công bố công khai; Không thu khoản chênh lệch về thuế nếu mức thuế phòng vệ thương mại chính thức cao hơn mức thuế phòng vệ thương mại tạm thời; Hoàn lại khoản chênh lệch về thuế nếu mức thuế phòng vệ thương mại chính thức thấp hơn mức thuế phòng vệ thương mại tạm thời…

Khi doanh nghiệp Việt Nam bị nước nhập khẩu điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, các cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện các hoạt động trợ giúp như: Cung cấp thông tin liên quan; xây dựng phương án yêu cầu bồi thường; khởi kiện nước nhập khẩu khi phát hiện vi phạm điều ước quốc tế…

4. Được tự đăng ký xếp hạng sao cho khách sạn

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 của Quốc hội cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các cơ sở lưu trú du lịch này sẽ được xếp hạng theo tiêu chuẩn từ 01 sao đến 05 sao.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch chỉ được sử dụng từ “sao” hoặc hình ảnh ngôi sao để quảng cáo về hạng cơ sở lưu trú du lịch sau khi được công nhận; phải treo biển công nhận hạng và quảng cáo đúng với loại, hạng đã được công nhận.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

5. 14 đối tượng được trợ giúp pháp lý

Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 của Quốc hội quy định 14 đối tượng được nhận trợ giúp pháp lý, thay vì chỉ có 04 đối tượng như trước đây.

Các đối tượng này gồm: Người có công với cách mạng; Người thuộc hộ nghèo; Trẻ em; Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng đặc biệt khó khăn; Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Người bị buộc tội thuộc hộ nghèo; Người thuộc các trường hợp sau có khó khăn về tài chính: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; Người nhiễm chất độc da cam; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án dân sự; Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; Nạn nhân của hành vi mua bán người; Người nhiễm HIV.

Các đối tượng nêu trên được trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

6. Không được sử dụng tài sản công vào việc riêng

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội cũng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Luật quy định không được cho mượn, sử dụng tài sản công vào mục đích cá nhân. Tuy nhiên, cơ quan Nhà nước có thể cho cơ quan Nhà nước khác sử dụng chung hội trường, phương tiện vận tải và được thu một khoản kinh phí để bù đắp chi phí trực tiếp liên quan đến vận hành tài sản.

Tài sản công sẽ bị thu hồi trong các trường hợp: Trụ sở làm việc không sử dụng liên tục quá 12 tháng; Được Nhà nước giao trụ sở mới hoặc đầu tư xây dựng trụ sở khác để thay thế; Chuyển nhượng, bán, tặng cho, góp vốn, sử dụng tài sản để bảo đảm nghĩa vụ dân sự không đúng quy định…

Tài sản công sau khi bị thu hồi được xử lý theo một trong các hình thức: Giao cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản lý, sử dụng; Điều chuyển; Bán, thanh lý; Tiêu hủy…

7. Ngân hàng phá sản phải có phương án trả tiền gửi cho khách hàng

Đây là quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 của Quốc hội.

Cụ thể, ngân hàng chỉ được phá sản khi đã rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, không có khả năng phục hồi theo các phương án tái cơ cấu khác… Trong phương án phá sản, ngân hàng phải đánh giá tác động của việc thực hiện phương án phá sản đối với sự an toàn chung của hệ thống; đồng thời, phải lên phương án chi trả tiền gửi cho các khách hàng là cá nhân.

Luật này cũng bổ sung quy định ngân hàng phải báo cáo bằng văn bản với Ngân hàng Nhà nước khi thay đổi tên chi nhánh; tạm ngừng hoạt động kinh doanh dưới 05 ngày làm việc; niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước.

Luật này có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

8. Thí điểm chính sách đặc thù với TP. Hồ Chí Minh

Tại Nghị quyết số 54/2017/QH14, Quốc hội thông qua thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh; trong đó có cơ chế về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách Nhà nước…

Cụ thể, Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh có quyền đề xuất áp dụng thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường trên địa bàn, mức tăng không quá 25% so với hiện hành; Có quyền quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí và lệ phí hoặc tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Ngân sách Thành phố sẽ được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu nêu trên và 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn Thành phố để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội…

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

9. Mọi công dân đều bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 của Quốc hội quy định, mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, không phải mọi thông tin người dân đều được quyền tiếp cận.

Thông tin công dân không được tiếp cận bao gồm: Thông tin thuộc bí mật Nhà nước; Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh, gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác.

Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện bao gồm: Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý; Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận nếu người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận nếu các thành viên của gia đình đồng ý…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

10. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ

Các doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ sẽ được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hỗ trợ thông qua các hình thức như: Cho vay ưu đãi; Hỗ trợ lãi suất vay; Bảo lãnh để vay vốn; Hỗ trợ vốn. Đây là nội dung tại Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Luật này cũng quy định, những đối tượng sau được hưởng ưu đãi theo quy định về thuế để thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ: Tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài; Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, giải mã công nghệ tại doanh nghiệp; Tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao…

11. Gây oan sai, cơ quan Nhà nước phải chủ động xin lỗi

Theo Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước số 10/2017/QH14, trong 15 ngày từ ngày có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, cơ quan Nhà nước chủ động thông báo bằng văn bản cho người bị thiệt hại về việc Nhà nước tổ chức thực hiện phục hồi danh dự.

Việc phục hồi danh dự đối với người bị thiệt hại được thực hiện bằng các hình thức: Trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai tại nơi cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc tại nơi đặt trụ sở trong trường hợp đối tượng bị thiệt hại là pháp nhân thương mại; Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.

Trường hợp người bị thiệt hại đã chết thì cơ quan Nhà nước vẫn phải thực hiện đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.

Luật này có hiệu lực ngày 01/07/2018.

12. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm về nợ công

Có hiệu lực từ ngày 01/07/2018, Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 của Quốc hội quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải giải trình và chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý nợ công của cơ quan, tổ chức mình. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.­­­­­­

Luật cũng quy định 03 đối tượng được vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, gồm: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập và Doanh nghiệp. Các đối tượng này phải có phương án tài chính khả thi được cấp có thẩm quyền thẩm định.

Theo Luật này, Bộ Tài chính là cơ quan duy nhất được giao chịu trách nhiệm trong quản lý nợ công.

Hải YếnVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng