Chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 02/2018

chinh-sach-moi

1. Quản lý tiền mặt, đồng tiền quy ước tại casino

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài chính ban hànhThông tư 146/2017/TT-BTC, theo đó việc quản lý tiền mặt, đồng tiền quy ước tại casino phải tuân thủ một số quy định như:

- Phải xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nội bộ trong Điểm kinh doanh casino;

- Chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi tại quầy thu ngân hoặc bàn trò chơi và đổi trả lại tiền cho người chơi tại quầy thu ngân.

- Phải bố trí các hòm (túi) chuyên dụng (có niêm phong trước khi mang ra khỏi kho quỹ và ngay sau khi mang ra khỏi máy trò chơi điện tử có thưởng, bàn trò chơi có thưởng) để đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước.

Thông tư 146/2017/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

2. Bổ sung phương thức kiểm tra sản phẩm muối nhập khẩu

Đây là quy định mới theoThông tư 27/2017/TT-BNNPTNTvề hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

Cụ thể, bổ sung thêm phương thức kiểm tra giảm nhằm kiểm tra nội dung và sự phù hợp của hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

Đồng thời, Thông tư này cũng liệt kê các trường hợp được áp dụng phương pháp kiểm tra chặt, đơn cử như:

- Người nhập khẩu nhập khẩu muối lần đầu hoặc muối nhập khẩu không đạt yêu cầu chất lượng tại lần kiểm tra trước đó.

- Muối được nhập một cơ sở chế biến ở nước ngoài và cơ quan kiểm tra được thông báo hoặc có thông tin là muối nhập khẩu nằm trong khu vực có nguồn ô nhiễm hoặc có mầm bệnh dịch nguy hiểm có thể lây sang người.

- Sau thời gian 12 tháng kể từ khi lô hàng được áp dụng phương thức kiểm tra giảm;

Xem chi tiết tại Điều 7 của Thông tư 27/2017/TT-BTNMT (có hiệu lực từ ngày 15/02/2018).

3. Một số điểm mới trong nguyên tắc xác định, quản lý chi phí dịch vụ công ích

Đây là quy định nổi bật tạiThông tư 14/2017/TT-BXDvề hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Theo đó, một số nguyên tắc khi xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị được sửa đổi, bổ sung như sau:

-  Chi phí các dịch vụ công ích đô thị phải phù hợp với mặt bằng giá thị trường và khả năng cân đối ngân sách của địa phương;

- Chi phí các dịch vụ công ích đô thị là cơ sở để xác định dự toán chi phí; là căn cứ để thương thảo, ký kết hợp đồng, thanh toán và quyết toán hợp đồng thực hiện các dịch vụ này;…

- UBND cấp tỉnh căn cứ quy định của Thông tư này để hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị khác cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Thông tư 14/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2018 và thay thế Thông tư  06/2008/TT-BXD.

4. Cập nhật thông tin về xuất khẩu lao động qua mạng từ 12/02/2018

Nội dung này được quy định tạiThông tư 35/2017/TT-BLĐTBXHvề quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

Theo đó, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài thực hiện việc cập nhật dữ liệu thông tin NLĐ như sau:

- Đăng nhập cơ sở dữ liệu tại địa chỉ csdl.dolab.gov.vn bằng tài khoản đã được cấp;

- Cập nhật dữ liệu thông tin trong mục “Thông tin người lao động” theo các bước:

+ Tạo bản ghi mới cho NLĐ được doanh nghiệp tuyển chọn;

+ Cập nhật thông tin cá nhân của NLĐ;

+ Cập nhật thông tin liên quan đến NLĐ trong quá trình đào tạo, làm việc ở nước ngoài, kết thúc hợp đồng.

Bên cạnh đó, Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm lao động nước ngoài cũng thực hiện việc cập nhật dữ liệu thông tin NLĐ.

5. 07 tiêu chí công nhận chứng chỉ CNTT do tổ chức nước ngoài cấp

Từ ngày 15/02/2018,Thông tư 44/2017/TT-BTTTTvề công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT sẽ có hiệu lực thi hành.

Theo đó, 07 tiêu chí công nhận chứng chỉ CNTT do tổ chức nước ngoài cấp đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT bao gồm:

- Được cấp bởi tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ CNTT ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài và có đại diện ủy quyền tại Việt Nam;

- Được ít nhất hai tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có trụ sở tại nước phát triển công nhận bằng văn bản còn hiệu lực và được phát hành không quá 05 năm tính đến thời điểm đề nghị được gửi đến Bộ TT&TT;

- Khung chương trình, giáo trình đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định;

- Đề thi đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định;

- Phần mềm thi đảm bảo cho việc tổ chức thi;

- Hệ thống CNTT đảm bảo cho việc tổ chức thi;

- Quy trình thi và cấp chứng chỉ.

6. Quy định mới về tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành CNTT

Thông tư 45/2017/TT-BTTTTquy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.

Theo đó, viên chức CNTT được chia thành 4 hạng, bao gồm các chức danh cụ thể sau:

- An toàn thông tin (hạng I, II, III và IV);

- Quản trị viên hệ thống (hạng I, II, III và IV);

- Phát triển phần mềm (hạng I, II, III và IV);

- Kiểm định viên công nghệ thông tin (hạng I, II, III).

Thông tư 45/2017/TT-BTTTT còn quy định rõ về nhiệm vụ; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với mỗi chức danh viên chức.

Đây là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ viên chức chuyên ngành CNTT trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

7. Cách xác định điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy

Tiêu chí xác định vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa được quy định tạiThông tư 50/2017/TT-BGTVT(có hiệu lực từ 15/02/2018).

Theo đó, điểm tiểm ẩn tai nạn giao thông thuộc một trong những trường hợp sau:

- Một trong các kích thước luồng thực tế nhỏ hơn trị số tối thiểu của cấp kỹ thuật tương ứng theo quy định (chiều sâu, bề rộng, bán kính cong) tại các bãi đá ngầm, bãi cạn, đoạn cạn và vật chướng ngại.

- Một trong các kích thước: khẩu độ khoang thông thuyền, chiều cao tĩnh không, chiều sâu tại vị trí cầu và công trình khác trên sông, kênh nhỏ hơn trị số thấp nhất của cấp kỹ thuật tương ứng theo quy định.

- Dòng chảy xiên so với trụ cầu, khoang thông thuyền.

- Dòng chảy xiết, xoáy, tầm nhìn hạn chế.

- Khu vực giao cắt giữa các tuyến đường thủy nội địa hoặc tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển có tầm nhìn hạn chế.

Những điểm tiềm ẩn này sẽ trở thành điểm đen khi tình hình tai nạn tại đó thuộc một trong những trường hợp sau:

- Xảy ra 01 vụ tai nạn có chết người.

- Xảy ra 02 vụ tai nạn trở lên.

- Có đồng thời từ 02 tiêu chí của điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trở lên và xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông trở lên.

8. Quy định về quy tắc xử trí phản vệ

Phản vệ hay một phản ứng dị ứng, xuất hiện sau khi cơ thể tiếp xúc với yếu tố lạ gây ra các bệnh lâm sàng khác nhau và có thể dẫn đến tử vong; để xử trí trường hợp này,Thông tư 51/2017/TT-BYT(có hiệu lực từ 15/02/2018) quy định như sau:

- Khi được chẩn đoán bị phản vệ từ cấp độ II trở lên, người bị phản vệ cần tiêm bắp ngay thuốc adrenalin;

- Bác sĩ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên phải xử trí cấp cứu phản vệ theo quy định tại Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;

- Người có tiền sử phản vệ, có mang sẵn adrenalin trong người, thì người bệnh hoặc người không phải nhân viên y tế có thể sử dụng thuốc trong trường hợp khẩn cấp khi không có nhân viên y tế.

9. Bổ sung nhiều trường hợp phải trám lấp giếng

Ngày 12/02/2018,Thông tư 72/2017/TT-BTNMTvề xử lý trám lấp giếng không sử dụng chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo đó, bổ sung 03 trường hợp giếng không sử dụng phải phân loại để trám lấp so với quy định hiện hành, cụ thể bao gồm:

- Giếng thuộc công trình khai thác nước dưới đất đã có giấy phép nhưng chủ giấy phép trả lại hoặc điều chỉnh giấy phép;

- Giếng thuộc công trình khai thác nước dưới đất phải xin phép theo quy định mà không có giấy phép và bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp buộc phải trám lấp;

- Giếng thuộc công trình khai thác nước dưới đất phải xin phép theo quy định mà không đủ điều kiện để được cấp, gia hạn giấy phép và có yêu cầu phải trám lấp giếng.

Thông tư 72/2017/TT-BTNMT thay thếQuyết định 14/2007/QĐ-BTNMTngày 04/9/2007.

10. Điểm mới về danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Nội dung này được đề cập tạiThông tư 36/2017/TT-BLĐTBXHvề Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (Danh mục)

Theo đó, Danh mục có những điểm mới sau:

- Mã ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng gồm 07 chữ số thay vì 08 chữ số theo quy định hiện hành;

- So với Danh mục hiện hành (45 ngành, nghề), Danh mục mới bổ sung thêm 72 ngành, nghề mới làm tăng số lượng ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm lên 117;

- Danh mục mới được chia theo từng lĩnh vực đào tạo và từng nhóm ngành, nghề thay vì chỉ nêu tên ngành, nghề như quy định hiện hành.

Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/02/2018 thay thếThông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH.

11. Trường trung cấp chuyên nghiệp không còn phải thực hiện công khai

Ngày 28/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhThông tư 36/2017/TT-BGDĐTvề quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (quy chế)

Theo đó, trường trung cấp chuyên nghiệp không còn thuộc đối tượng phải thực hiện công khai theo quy chế mới.

Bên cạnh đó, ngoài cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục đại học, quy chế mới bổ sung thêm các đối tượng phải thực hiện công khai gồm:

- Cơ sở giáo dục chuyên biệt;

- Trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Trường phổ thông dân tộc bán trú;

- Trường cao đẳng sư phạm;

- Trường trung cấp sư phạm.

Nội dung phải thực hiện công khai bao gồm:

- Cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế;

- Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Thu chi tài chính.

Xem chi tiết tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/02/2018 và thay thếThông tư 09/2009/TT-BGDĐT.

12. Thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên sơ cấp có hành vi gian lận

Thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXHquy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp có hiệu lực ngày 12/02/2018.

Theo đó, người đứng đầu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp ra quyết định và thực hiện việc thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp trong các trường hợp sau:

- Người được cấp chứng chỉ bị phát hiện có hành vi gian lận trong học tập, thi hoặc trong việc làm hồ sơ để được cấp chứng chỉ;

- Chứng chỉ bị tẩy xóa;

- Người được cấp chứng chỉ cho người khác sử dụng chứng chỉ của mình.

13. Tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Nội dung này được nêu tại Thông tư06/2017/TT-BVHTTDLquy định chi tiết một số điều của Luật du lịch.

Theo đó, người sử dụng thành thạo ngoại ngữ theo quy định là người đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài;
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài;

- Có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ:

+ Bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.

(Chứng chỉ phải còn thời hạn hoặc được cấp trong vòng 05 năm, giấy chứng nhận không quy định thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức yêu cầu theo quy định).

14. Tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm của đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 04/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư129/2017/TT-BTCvề quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.
Theo đó, thang điểm tối đa để đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên là 100 điểm, được xác định dựa trên 03 nội dung sau:
- Kết quả tiết kiệm đối với một số chỉ tiêu cụ thể trong chi thường xuyên: Thang điểm tối đa là 70 điểm;

- Kết quả tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên được giao thực hiện chế độ tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và kết quả tiết kiệm kinh phí quản lý hành chính giao thực hiện chế độ tự chủ đối với cơ quan nhà nước: Thang điểm tối đa là 30 điểm;
- Đánh giá việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong chi thường xuyên (điểm trừ).
Thông tư129/2017/TT-BTCcó hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

15. Nhà 9 tầng trở lên phải dùng 80% vật liệu không nung

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Thông tư 13/2017/TT-BXD, các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây.

Bên cạnh đó, công trình xây dựng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung; Tại các tỉnh còn lại, phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây.

Nhà nước khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung vào các công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

16. 24 chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Tại Thông tư 01/2018/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 20/02/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành 24 chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh thuộc 04 nhóm: Kinh tế; Môi trường; Xã hội và Thể chế.

Đáng chú ý là các chỉ tiêu: Tỷ lệ thất thoát nước sạch; Diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người khu vực nội thành, nội thị; Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng; Tỷ lệ đường giao thông dành riêng cho xe đạp; Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố; Tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến; Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch…

Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế nhưng giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

17. 11 loại thiết bị y tế được mua, bán như hàng hóa thông thường

Danh mục các thiết bị y tế được mua, bán như hàng hóa thông thường và không phải công bố đủ điều kiện mua bán đã được Bộ Y tế quy định tại Thông tư 46/2017/TT-BYT, có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

Cụ thể, Danh mục này gồm 11 loại thiết bị, gồm: Trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro tự xét nghiệm thuộc loại B; Máy đo huyết áp cá nhân; Nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại; Các trang thiết bị y tế được sử dụng để đo đường huyết cá nhân; Máy xông khí dung; Băng y tế cá nhân; Nước mắt nhân tạo được phân loại là trang thiết bị y tế; Bao cao su; Màng phim tránh thai; Gel/dung dịch bôi trơn; Chườm nóng/lạnh sử dụng điện.

18. Những ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH, có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

Danh mục này bao gồm các ngành, nghề như: Kỹ thuật điêu khắc gỗ, Điêu khắc; Nghệ thuật biểu diễn dân ca, chèo, tuồng, cải lương, múa dân gian dân tộc, dân ca quan họ; Đờn ca tài tử Nam Bộ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Chế biến mủ cao su; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Xây dựng cầu đường; Kiểm lâm; Kiểm ngư; Xử lý rác thải…

Danh mục được sử dụng làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương có chính sách đầu tư, hỗ trợ cho các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có đào tạo những ngành, nghề này.

19. Giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng lương như biên chế

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

Theo đó, giáo viên mầm non (bao gồm cả phó hiệu trưởng) dạy hợp đồng trong định mức giáo viên đã được phê duyệt ở các trường mầm non công lập nếu đủ tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng IV trở lên thì được ký hợp đồng lao động, xếp lương ở chức danh giáo viên mầm non hạng IV.

Giáo viên mầm non trường dân lập, tư thục (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) cũng được Nhà nước hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Mức hỗ trợ bằng với mức hỗ trợ đối với giáo viên công lập có cùng trình độ.

Hải YếnVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng