Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thông qua nhiều quy hoạch, đề án quan trọng

Ngày 23-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp thường lệ tháng 4 năm 2014. Đồng chí Võ Minh Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp này, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đóng góp ý kiến và thống nhất cao về dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỹ Tú đến năm 2020. Riêng đối với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Sóc Trăng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch làm rõ thêm điểm nghẽn của thành phố hiện nay và định hướng phát triển đến năm 2020; bổ sung thêm khâu đột phá trong phát triển kinh tế của thành phố; trong quy hoạch cần rà soát, bổ sung thêm các chỉ tiêu theo Nghị định 42 của Chính phủ và cần có đánh giá thêm hiện nay thành phố đã đạt bao nhiêu phần trăm các chỉ tiêu của một đô thị loại 2; để từ đó, tỉnh và thành phố sẽ tập trung đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu, phấn đấu đến năm 2015 đưa thành phố đạt đô thị loại 2 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy. Cũng trong cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng bàn bạc và cho ý kiến xung quanh Quy hoạch thủy sản Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Theo đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí cao với nội dung Quy hoạch. Đồng thời, đề nghị đơn vị tư vấn cần làm rõ thêm một số vấn đề như: Diện tích quy hoạch nuôi tôm, năng suất giữa tôm thẻ và tôm sú, hướng phát triển những trại giống chất lượng cao, tình hình quy hoạch nuôi tôm ở Cù Lao Dung…

Anh KTXH2

Đồng chí Võ Minh Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Võ Minh Chiến - Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Đơn vị tư vấn đã nghiên cứu khá kỹ và nêu lên được thực trạng, hiện trạng nuôi thủy sản của tỉnh cũng như có những phương án, chỉ tiêu quy hoạch thủy sản phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí Võ Minh Chiến lưu ý đơn vị tư vấn cần làm rõ trong vùng nuôi thâm canh cần có quy hoạch vùng nuôi công nghệ cao, đảm bảo cơ sở hạ tầng như đường giao thông, điện, nước... Đơn vị tư vấn cũng cần xây dựng một số dự án ưu tiên trong quy hoạch để thực hiện trước một bước. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành có liên quan hướng dẫn người dân kỹ thuật nuôi, quản lý thức ăn, thuốc, quản lý môi trường.

Cũng tại cuộc họp này, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua Dự án thành lập Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn, xây mới Trạm Y tế phường 1 (thành phố Sóc Trăng). Đồng thời, cho ý kiến về dự thảo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tình hình tôm thiệt hại, biện pháp chỉ đạo khắc phục; báo cáo kết quả thanh tra lĩnh vực xây dựng cơ bản, đặc biệt là đối với các ban quản lý dự án cấp huyện, thị xã, thành phố; dự thảo báo cáo sơ kết Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 06/01/2003 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về phát triển đô thị; xem xét thông qua báo cáo quyết toán ngân sách Đảng năm 2013 và bàn về công tác cán bộ.

 

M.LINH

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng