Nghiệm thu dự án “Sản xuất tinh dầu Sả Chanh”

Ngày 31/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành để tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Sản xuất thử nghiệm tinh dầu Sả Chanh tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Hưng, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng”, do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng thực hiện; Chủ nhiệm dự án là Ths. Lê Minh Hoàng.

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh, năm 2018.Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Hưng thực hiện dự án “ Sản xuất thử nghiệm tinh dầu Sả Chanh tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Hưng, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng” nhằm tạo ra sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng, góp phần thúc đẩy nông nghiệp tỉnh nhà ngày càng phát triển.

hinh 1 sa chanh

Hội đồng nghiệm thu dự án “ Sản xuất thử nghiệm tinh dầu Sả Chanh tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Hưng, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng”

Qua 01 năm triển khai thực hiện, nhóm thực hiện dự án đã xây dựng được Quy trình sản xuất cho ra tinh dầu Sả đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11425:2016 (ISO 3217:1974). Một số nội dung dự án đã triển khai như: tiến hành thực nghiệm để chọn được nhiệt độ, thời gian tối ưu đối với chưng cất lá Sả (nhiệt độ 1500C, thời gian 90 phút) và đối với thân Sả (nhiệt độ 1500C, thời gian 105 phút); Xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; Đăng ký Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm; Đồng thời tổ chức hội thảo đánh giá, giới thiệu quy trình, thiết bị chưng cất tỉnh dầu Sả.

Đây là dự án nhằm nâng cao giá trị gia tăng của cây Sả thông qua việc tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp (lá Sả), một sản phẩm nông nghiệp được trồng nhiều tại địa phương.

Qua đó, dự án đã góp phần tiêu thụ nông sản và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Việc nhân rộng mô hình sản xuất tinh dầu Sả Chanh cũng kéo theo nhiều dịch vụ phát triển như: bán cây Sả giống; dịch vụ thu gom, vận chuyển; sản xuất phân ủ,…nhằm tạo việc làm ổn định cho lao động trên địa bàn tỉnh; tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần thúc đẩy Sóc Trăng phát triển nông nghiệp một cách ổn định và bền vững.

Văn Thanh

Chủ tịch Hội Nông dân TPSTVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng