Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam - 2016

Ngày 16-17/2/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Dự án Đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (FIRST) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) phối hợp cùng Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) tổ chức Chương trình gặp gỡ thân mật chuyên gia trí thức kiều bào Xuân Bính Thân với chủ đề "Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam - 2016”. 

Gap-go-tri-thuc-kieu-bao

Toàn cảnh buổi gặp gỡ chuyên gia trí thức kiểu bào

Chương trình gặp gỡ thân mật chuyên gia trí thức kiều bào Xuân Bính Thân thu hút sự tham gia của trên 80 đại biểu bao gồm các chuyên gia trí thức kiều bào, các chuyên gia trí thức trong nước, đại diện lãnh đạo của Ngân hàng thế giới, đại diện một số Bộ ngành, địa phương và các cơ quan truyền thông đại chúng.

Đây là diễn đàn trao đổi thân mật giữa các chuyên gia trí thức kiều bào và các nhà quản lý, các chuyên gia trí thức trong nước về vai trò, khả năng đóng góp, đặc biệt là các đề xuất về chủ trương, chính sách cụ thể cần được thực hiện nhằm thu hút rộng rãi và phát huy hiệu quả nguồn chất xám của cộng đồng các chuyên gia trí thức kiều bào đối với sự nghiệp phát triển KHCN nói riêng và sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước nói chung.

Tại sự kiện này các chuyên gia trí thức kiều bào được cung cấp, cập nhật thông tin tổng quan về tình hình phát triển, chủ trương, chính sách mới của Nhà nước Việt Nam, các chương trình, dự án phát triển KHCN và nhu cầu, lĩnh vực cần huy động, phát huy “chất xám”, trí tuệ của các chuyên gia, trí thức kiều bào trong những năm sắp tới. Đồng thời, những ý kiến chia sẻ, đóng góp cùng các trao đổi thảo luận tại đây là những căn cứ để các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút và phát huy sự đóng góp quý báu của các chuyên gia trí thức kiều bào cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Trao đổi thân mật với các chuyên gia trí thức kiều bào, Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân nhấn mạnh tầm quan trọng và đánh giá rất cao vai trò của đội ngũ các chuyên gia trí thức kiều bào, coi đó là một trong những nguồn nhân lực KHCN nòng cốt của đất nước. Việc thu hút và phát huy sự đóng góp tâm huyết và trí tuệ của các chuyên gia trí thức kiều bào trong nhiều trường hợp là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để giải quyết nhiều vấn đề KHCN, kinh tế - kỹ thuật quan trọng của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết: Nhà nước đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách mới nhằm phát huy vai trò và sự đóng góp của đội ngũ nhân lực KHCN, trong đó có cộng đồng các chuyên gia trí thức kiều bào đối với sự nghiệp đổi mới đất nước trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Bộ KHCN đang cùng các Bộ, ngành liên quan cụ thể hóa các chủ trương, chính sách đó thành các biện pháp, giải pháp và các chương trình, dự án cụ thể, khả thi, phù hợp với tình hình mới. Dự án FIRST mà Bộ KHCN là đơn vị chủ quản được Ngân hàng thế giới hỗ trợ triển khai là một trong những bước đi cụ thể, nghiên cứu và thực hiện thí điểm chính sách thu hút các chuyên gia giỏi nước ngoài trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc.

TS. Trần Quốc Thắng, Giám đốc Dự án FIRST và TS.Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch ALOV đều cho biết FIRST và ALOV đã có kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong việc kết nối chuyên gia trí thức kiều bào, thu hút và phát huy hiệu quả sự đóng góp trí tuệ của kiều bào vào sự phát triển bền vững của đất nước. Gặp gỡ thân mật chuyên gia trí thức kiều bào Xuân Bính Thân với chủ đề "Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam – 2016” là sự kiện mở đầu cho chương trình phối hợp đó.

Huỳnh Nga/baocongthuongVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng